ORDIN nr. 874 din 10 iulie 2015pentru aprobarea formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 24 iulie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. 7.313/2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,având în vedere prevederile art. 799^1 şi 894 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 309/2015,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Producătorii sau reprezentanţii acestora în România şi distribuitorii angro şi en detail de dispozitive medicale şi materiale sanitare au obligaţia să declare Ministerului Sănătăţii, prin structura de specialitate din subordine Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, autoritatea competentă şi decizională în domeniul dispozitivelor medicale, până la data de 31 martie a anului în curs, toate activităţile de sponsorizare, precum şi orice alte cheltuieli suportate în anul anterior raportării pentru medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi în domeniul sănătăţii. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi beneficiarilor activităţilor de sponsorizare, medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi în domeniul sănătăţii. (3) În sensul prezentului ordin, prin organizaţie cu activităţi în domeniul sănătăţii se înţelege orice persoană juridică cu sau fără scop lucrativ, care desfăşoară activităţi referitoare la sănătatea umană, asistenţă medicală ori farmaceutică.  +  Articolul 2Formularele de declarare a activităţilor prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Informaţiile declarate în formularele prevăzute la art. 2 se publică în al doilea trimestru al anului pentru anul anterior pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi al entităţii care desfăşoară activităţile de sponsorizare, precum şi al beneficiarilor acestora, după caz. (2) În anul 2015, declaraţiile se transmit către Ministerul Sănătăţii, prin structura de specialitate din subordine Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, autoritatea competentă şi decizională în domeniul dispozitivelor medicale, până la data de 31 iulie, iar informaţiile declarate în formularele prevăzute la art. 3 se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi al entităţii care desfăşoară activităţile de sponsorizare, precum şi al beneficiarilor acestora, după caz, până la data de 31 octombrie 2015.  +  Articolul 4În termen de 60 de zile de la data-limită pentru primirea declaraţiilor prevăzute la art. 1 şi 3, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale transmite Ministerului Sănătăţii, în vederea afişării pe site, situaţia centralizată a declaraţiilor colectate.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătăţii,

  Alin Iulian Tucmeanu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 10 iulie 2015.Nr. 874.  +  Anexa 1FORMULARde declarare a activităţilor de sponsorizare îndomeniul dispozitivelor medicale*Font 7*┌───┬────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐│Nr │ Denu- │ Beneficiarul │ Sponsorizarea │ Alte tipuri de cheltuieli │Total││crt│ mirea │ sponsorizării ├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────┤(lei)││ │sponso- │ │ Date privind sponsorizarea │ Onorarii pentru servicii │ Alte cheltuieli │ ││ │ rului ├────────┬──────┬──────┼──────┬─────┬─────┬──────┬──────┼──────┬─────┬──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┬──────┼─────┤│ │(produ- │Numele │Speci-│Adresa│Natura│ Des-│Suma │Durata│ Data │Des- │Suma │Chel- │Data │Data │Tipul │ Suma │ Data │ Data │ ││ │ cători │şi pre- │alita-│ unde │spon- │crie-│(lei)│ con- │efec- │crie- │(lei)│tuieli│ con- │plăţii│ de │(lei) │ con- │plăţii│ ││ │ sau │numele/ │ tea/ │ îşi │sori- │ erea│ │trac- │tuării│ rea │ │ aso- │trac- │ │chel- │ │trac- │ │ ││ │ repre- │Denumi- │Acti- │desfă-│zării │acti-│ │tului │plăţii│acti- │ │ciate │tului │ │tuială│ │tului │ │ ││ │ zentan-│rea(pro-│vita- │şoară │ mij- │vită-│ │ │/Data │vită- │ │execu-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ ţii │ fesio- │ tea │acti- │loace │ ţii │ │ │ pre- │ ţii │ │tării │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestora│ nist/ │desfă-│vita- │finan-│spon-│ │ │dării │ │ │servi-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ în │organi- │şurată│ tea │ciare/│sori-│ │ │bunu- │ │ │ciilor│ │ │ │ │ │ │ ││ │România │ zaţie │ în │prin- │mate- │zate │ │ │ lui │ │ │prevă-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ şi │profesi-│ dome-│cipală│riale │ │ │ │ │ │ │ zute │ │ │ │ │ │ │ ││ │distri- │onală/ │ niul │ │ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │ │ │ │ │ ││ │buitori │organi- │sănă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ con- │ │ │ │ │ │ │ ││ │angro şi│zaţie de│tăţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ trac-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ en │pacienţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ tele │ │ │ │ │ │ │ ││ │detail │/orga- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ de │ │ │ │ │ │ │ ││ │ de │nizaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servi-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ dispo- │cu activ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ cii │ │ │ │ │ │ │ ││ │ zitive │în dome-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(tran-│ │ │ │ │ │ │ ││ │medicale│ niul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sport │ │ │ │ │ │ │ ││ │ şi ma- │sănătă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi │ │ │ │ │ │ │ ││ │ teriale│ ţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ caza-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ sani- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ re) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ tare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(suma)│ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘Semnătura ...................Data ........................  +  Anexa 2FORMULARde declarare a beneficiarilor activităţilor desponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale*Font 7*┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────┐│ │ │ │ Sponsorul │ Date privind sponsorizarea │ Alte tipuri de cheltuieli │ Total ││Nr. │ │ │ │ │ │ (lei) ││crt.│Denumirea│ Numele ├───────┬───────┬────────┼───────┬────────┬──────┬───────┬────────┼────────┬──────┬────────┬────────┼────────┤│ │ benefi- │ şi │ Denu- │Activi-│ Adresa │ Natura│ Descri-│ Suma │Durata │ Data │ Descri-│ Suma │ Data │ Data │ ││ │ciarului │prenumele│ mirea │ tatea │ │sponso-│ erea │ (lei)│ con- │efectu- │ erea │ (lei)│contrac-│efectu- │ ││ │sponsori-│persoanei│ │ desfă-│ │rizării│activi- │ │tractu-│ ării │activi- │ │ tului │ ării │ ││ │ zării │ care │ │şurată │ │ (mij- │ tăţii │ │ lui │ plăţii/│ tăţii │ │ │plăţii/ │ ││ │ │ declară │ │ │ │ loace │ sponso-│ │ │ Data │ │ │ │ Data │ ││ │ │ │ │ │ │ finan-│ rizate │ │ │predării│ │ │ │predării│ ││ │ │ │ │ │ │ ciare/│ │ │ │bunului │ │ │ │bunului │ ││ │ │ │ │ │ │ mate- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ riale)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴────────┘Semnătura ..................Data .......................-------