ORDIN nr. 259 din 13 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 979 din 25 octombrie 2004  Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. a) și ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 85 și 89 din Metodologia de repartizare și facturare a consumurilor individuale de energie termică în imobile de tip condominiu, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004,în temeiul art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind autorizarea în domeniul montării și exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prestatorii acestor servicii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele
  Autorității Naționale de Reglementare
  pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,
  Ioan Radu,
  secretar de stat
  București, 13 octombrie 2004.Nr. 259.  +  Anexa nr. 1NORMA 13/10/2004