ORDIN nr. 2.487 din 1 iulie 2015privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Biserica "Buna Vestire I", înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-II-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 16 iulie 2015    Având în vedere Referatul nr. 767 din 3 iunie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a Bisericii "Buna Vestire I", înscrisă în LMI cu cod LMI BR-II-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila,în conformitate cu dispoziţiile art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. a) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Biserica "Buna Vestire I", înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-II-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila, şi va avea următorul cod: LMI BR-II-m-A-02076.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul culturii,

    Ioan Vulpescu
    Bucureşti, 1 iulie 2015.Nr. 2.487.------