ORDIN nr. 763 din 23 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 iunie 2015    În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.018/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-B4 "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 01/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2004, se abrogă.p. Ministrul transporturilor,Virgil Dragoş Titea,secretar de statBucureşti, 23 iunie 2015.Nr. 763.  +  AnexăREGLEMENTARI 23/06/2015