DECIZIE nr. 416 din 12 iunie 2015pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011
EMITENT
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 iunie 2015    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a penitenciarelor-spital, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 550/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 septembrie 2011, se modifică după cum urmează:1. Rubrica "Studii de specialitate" va avea următorul cuprins:"Studii de specialitate: absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic."2. Rubrica "Perfecţionări (specializări)" va avea următorul cuprins:"Perfecţionări:- absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii; ori- absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii."  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,Cătălin Claudiu BejanBucureşti, 12 iunie 2015.Nr. 416.------