HOTĂRÂRE nr. 414 din 3 iunie 2015privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 19 iunie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Programul pentru implementarea Planului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul pentru societatea informaţională,Sorin Mihai GrindeanuMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sevil ShhaidehMinistrul culturii,Ioan VulpescuMinistrul economiei, comerţului şi turismului,Mihai TudoseMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuMinistrul energiei, întreprinderilormici şi mijlocii şi mediului de afaceri,Andrei Dominic GereaMinistrul fondurilor europene,Marius NicaMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 3 iunie 2015.Nr. 414.-----