HOTĂRÂRE nr. 417 din 3 iunie 2015pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 19 iunie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

    ──────────

    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
    PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Ministrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sevil ShhaidehMinistrul fondurilor europene,Marius NicaMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 3 iunie 2015.Nr. 417.----