ORDIN nr. 2.171 din 17 martie 2015privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 5 iunie 2015    Având în vedere Referatul nr. 6.331 din 12 decembrie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare a grupei valorice din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay), înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJ-II-m-B-07673.01 din Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj,în conformitate cu dispoziţiile art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13, pct. 2 lit. a) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Castelul Wass-Banffy (Barcsay) înscris în Lista monumentelor istorice cu cod CJII-m-B-07673.01 din Gilău, Str. Principală, judeţul Cluj, şi va avea următorul cod: CJ-II-m-A-07673.01.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Ioan VulpescuBucureşti, 17 martie 2015.Nr. 2.171.----