ORDONANŢĂ nr. 64 din 30 august 2006 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare(actualizată până la data de 1 ianuarie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.6 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică funcţionarilor publici cu statut special prevăzuţi de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, drepturile băneşti ale cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare  +  Secţiunea 1 Abrogată-------------Secţiunea 1 din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 2Abrogat-------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 3Abrogat-------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 7Abrogat.-------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 8Abrogat.-------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 9Abrogat.-------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi băneşti ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 17Abrogat.-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 24Abrogat.--------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 8 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 25 (1) Pentru recompensarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au contribuit la realizarea unui volum mare de venituri proprii, anual, se constituie distinct un fond de premiere de 1% calculat asupra totalului veniturilor proprii încasate în anul bugetar respectiv. (2) Modul de constituire şi utilizare a fondului prevăzut la alin. (1) se va stabili prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (3) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează din veniturile proprii realizate.  +  Articolul 26Abrogat.-------------Art. 26 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 27Abrogat.-------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 28Abrogat.-------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 29 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 29 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (2) În caz de deces al funcţionarului public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se acorda un ajutor suplimentar, în aceleaşi condiţii stabilite pentru cadrele militare. (3) Despăgubirile şi ajutorul prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează în raport cu salariul de baza brut al funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi urmează acelaşi regim fiscal aplicat despăgubirilor acordate personalului militar.  +  Articolul 30Abrogat.-------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 31Abrogat.-------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 32Abrogat.-------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 33Abrogat.-------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 34Abrogat.-------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile băneşti cuvenite funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul studiilor şi în alte situaţii  +  Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 36Abrogat.-------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 37Abrogat.-------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 38 (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât se afla în delegare, detaşare, incapacitate temporara de muncă, concediu de odihna, concediu de maternitate, alte concedii plătite, precum şi învoiri plătite care se acorda în baza dispoziţiilor legale în vigoare, primesc salariile de baza şi celelalte drepturi băneşti avute, inclusiv sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de lit. p) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. (3) Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de baza avut în luna în care a intervenit schimbarea poziţiei de activitate, respectiv decesul. (4) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit reglementarilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda în raport cu aceasta. (5) Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit reglementarilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale.  +  Articolul 39Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au efectuat concediul de odihna pe anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 54 lit a) şi c) şi art. 57 din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor restitui cota-parte din salariul de baza pentru indemnizaţia de concediu de odihna încasată necuvenit.  +  Articolul 40Abrogat.-------------Art. 40 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 4-aAbrogată.-------------Secţiunea a 4-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 5-aAbrogată.-------------Secţiunea a 5-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 42Abrogat.-------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 43Abrogat.-------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 45Abrogat.-------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 46Abrogat.-------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 47Abrogat.-------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 48Abrogat.-------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 49Abrogat.-------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 50Abrogat.-------------Art. 50 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 51Abrogat.-------------Art. 51 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 52Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit reglementarilor specifice, sunt obligaţi să locuiască în locuinţele de intervenţie, de serviciu ori de protocol sunt scutiţi de plata chiriei.  +  Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 54Abrogat.-------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 55Abrogat.-------------Art. 55 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 56Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trimişi în delegare pe o durata mai mare de 30 de zile neîntreruptă în aceeaşi localitate, pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabila a conducătorului unităţii, indemnizaţia de delegare pe toată durata delegării.  +  Articolul 57Abrogat.-------------Art. 57 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 58Abrogat.-------------Art. 58 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 59Pe timp de mobilizare sau război se aplica prevederile prezentei ordonanţe, precum şi unele reglementari specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 60Abrogat.-------------Art. 60 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 61Abrogat.-------------Art. 61 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 62Prezenta ordonanţă intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Katalin Barbara Kibedi,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 64.  +  Anexa 1Abrogată-------------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 2Abrogată-------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 3Abrogată-------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 4REGLEMENTARIprivind salarizarea funcţionarilor publicicu statut special din sistemul administraţiei penitenciare careîndeplinesc funcţii în afara sistemului administraţiei penitenciare1. Abrogat.-------------Pct. 1 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.2. Abrogat.-------------Pct. 2 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.3. Drepturile băneşti cuvenite funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzuţi la art. 1 din ordonanţă, pe timpul incapacităţii temporare de muncă, al concediilor de odihna, învoirilor, precum şi pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acorda potrivit reglementarilor care se aplica în unităţile sistemului administraţiei penitenciare şi se achita din fondurile unităţilor unde sunt detaşaţi.4. Abrogat.-------------Pct. 4 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.5. Abrogat.-------------Pct. 5 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.6. Abrogat.-------------Pct. 6 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.7. Abrogat.-------------Pct. 7 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.8. Abrogat.-------------Pct. 8 din anexa 4 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 5ALTE DREPTURIspecifice personalului cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate acesteia1. Abrogat.-------------Pct. 1 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.2. Abrogat.-------------Pct. 2 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.3. În cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificată a muncii o cere, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare pot călători cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport în comun, numai cu aprobarea prealabila a conducătorilor (şefilor) de unităţi, care răspund personal de aceasta.4. Abrogat.-------------Pct. 4 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.5. Abrogat.-------------Pct. 5 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.6. Abrogat.-------------Pct. 6 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.7. Abrogat.-------------Pct. 7 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.8. Abrogat.-------------Pct. 8 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.9. Abrogat.-------------Pct. 9 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.10. Abrogat.-------------Pct. 10 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.11. Abrogat.-------------Pct. 11 din anexa 5 a fost abrogat de pct. 27 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.-------