ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 11 martie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 1.633/2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. N.B. 5.787/2014,având în vedere prevederile art. 797-811 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată, şi ale Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare art. 12 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statBucureşti, 23 februarie 2015.Nr. 194.  +  AnexăNORMA 23/02/2015