HOTĂRÂRE nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004**)(actualizată până la data de 24 februarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015.

    ──────────
    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 16 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru anul 2004 drepturile care se acordă în baza prevederilor Legii nr. 341/2004 se plătesc din creditele bugetare aprobate în bugetele aceloraşi ordonatori principali de credite care au plătit şi drepturile conferite de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Secretariatul de Stat pentru ProblemeleRevoluţionarilor din Decembrie 1989Emilian Vasile Cutean,secretar de statp. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Răzvan Ionuţ Cirică,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statp. Ministrul apărării naţionale,Gheorghe Matache,secretar de statMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor Mitreap. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.412.  +  AnexăNORMA 02/09/2004