HOTĂRÂRE nr. 118 din 25 februarie 2015pentru modificarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSecţiunea I "Bunuri imobile", cap. I CLĂDIRI PRINCIPALE din anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Prundu Bârgăului" la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 şi 647 bis din 31 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: a) la poziţia 7 - coloana 2 va avea următorul cuprins: "Unitatea de asistenţă medico-socială Susenii Bârgăului"; b) la poziţia 7 - coloana 3 va avea următorul cuprins: "Comuna Prundu Bârgăului, satul Susenii Bârgăului nr. 394, extras CF Susenii Bârgăului 25066, nr. cadastral 25066 şi extras CF nr. 26341, nr. cadastral 26341 - construcţii administrative şi social culturale;- corp A - CF 25066, nr. cadastral 25066 C1 - imobil compus din 7 saloane, 1 hol, 3 grupuri sanitare, 2 camere de baie, 2 cabinete medicale, 1 laborator, 2 camere depozit, o magazie; suprafaţă construită - 456 mp, teren aferent - 600 mp;- corp B - CF 26341, nr. cadastral 26341 C1 - imobil în regim de înălţime P, compus din bucătărie, 2 camere de alimente, sală de mese, 2 birouri, hol, 2 saloane medicale; suprafaţă construită - 425 mp;- corp C - CF 26341 nr. cadastral 26341 C2 - imobil în regim de înălţime P, compus din: cameră spălătorie, cameră uscătorie, cameră călcat rufe, cameră centrală termică, magazie, morgă; suprafaţă construită - 154 mp; Teren aferent corp B şi corp C - 1.811 mp;Total teren aferent Unităţii de Asistenţă Medico-socială Susenii Bârgăului - 2.411 mp; conform CF 25066 şi CF 26341"; c) la poziţia 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: "1945, 2003"; d) la poziţia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: "construcţii - 121.388,05 lei, teren - 81.000,00 lei"; e) la poziţia 7, coloana 6 va avea următorul cuprins: "CF 25066, CF 26341;- Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;- Hotărârea Guvernului nr. 1.504/2006 pentru completarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud;- Hotărârea Consiliului Local al comunei Prundu Bârgăului nr. 40/31.10.2003 privind înfiinţarea unităţii de asistenţă medico-socială în localitatea Susenii Bârgăului".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:----------------p. Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Sirma Caraman,secretar de statBucureşti, 25 februarie 2015.Nr. 118.-------