HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată*)privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România*)
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015  Notă

  ──────────

  *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 4 noiembrie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, şi a mai fost modificată şi completată prin:

  - Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 4/2011 pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 4 august 2011;

  - Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2012 pentru modificarea anexei nr. I la Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 26 noiembrie 2012;

  - Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 1/2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 14 martie 2013, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 mai 2013.

  ──────────
   +  Articolul 1Se aprobă Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, prevăzut în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 3Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa ISTATUT (R) 29/09/2007  +  Anexa IICOD DE ETICA (R) 29/09/2007