HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 12 decembrie 2014privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 alin. (7) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, denumită în continuare Strategie, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 - 2016, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Se desemnează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie ca instituţie responsabilă cu coordonarea implementării Strategiei. (2) Pentru implementarea Strategiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu atribuţiile legale ale acestora şi cu prevederile prezentei Strategii.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
  PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statp. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru ProtecţiaDrepturilor Copilului şi Adopţie,Gabriela ComanMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul tineretului şi sportului,Gabriela SzaboBucureşti, 12 decembrie 2014.Nr. 1.113.  +  Anexa 1STRATEGIE 12/12/2014  +  Anexa 2PLAN 12/12/2014