ORDIN nr. 2.194 din 6 noiembrie 2014privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014    În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:  +  Articolul ILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 1 "Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014" şi anexa nr. 2 "Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014" la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 20 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statBucureşti, 6 noiembrie 2014.Nr. 2.194.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 785/2014)Centralizatorul creditelor bugetarealocate pe unităţiadministrativ-teritoriale în anul 2014                                                         - lei -┌────┬────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┐│Nr. │ Judeţul/ │Unitatea administrativ-│ Total fonduri ││crt.│Municipiul Bucureşti│ teritorială/Sectorul │ alocate │├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 1 │Arad │Arad │ 434.698,79│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 2 │Argeş │Piteşti │ 40.279,62│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 3 │Argeş │Topoloveni │ 900.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 4 │Bacău │Bacău │ 364.442,48│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 5 │Braşov │Braşov │ 879.015,02│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 6 │Braşov │Săcele │ 50.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 7 │Bucureşti │Sectorul 2 │ 5.933.431,40│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 8 │Bucureşti │Sectorul 3 │ 11.099.224,02│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 9 │Bucureşti │Sectorul 4 │ 8.879.107,45│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 10 │Caraş-Severin │Moldova Nouă │ 2.000.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 11 │Cluj │Cluj-Napoca │ 325.508,31│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 12 │Cluj │Turda │ 550.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 13 │Constanţa │Cernavodă │ 1.029.644,79│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 14 │Dâmboviţa │Târgovişte │ 600.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 15 │Giurgiu │Mihăileşti │ 346.430,89│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 16 │Gorj │Târgu Jiu │ 2.875.213,36│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 17 │Harghita │Topliţa │ 596.695,01│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 18 │Hunedoara │Petrila │ 1.791.097,71│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 19 │Hunedoara │Petroşani │ 650.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 20 │Iaşi │Târgu Frumos │ 1.000.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 21 │Ilfov │1 Decembrie │ 3.250.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 22 │Ilfov │Buftea │ 1.100.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 23 │Ilfov │Cornetu │ 165.364,40│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 24 │Ilfov │Măgurele │ 1.447.835,50│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 25 │Ilfov │Pantelimon │ 2.640.110,61│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 26 │Ilfov │Snagov │ 1.347.640,50│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 27 │Maramureş │Şomcuta Mare │ 119.400,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 28 │Mehedinţi │Drobeta-Turnu Severin │ 600.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 29 │Mureş │Târgu Mureş │ 165.133,20│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 30 │Olt │Slatina │ 3.219.828,33│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 31 │Prahova │Buşteni │ 1.555.992,19│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 32 │Prahova │Sinaia │ 73.116,52│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 33 │Satu Mare │Satu Mare │ 500.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 34 │Tulcea │Isaccea │ 361.987,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 35 │Tulcea │Sulina │ 150.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 36 │Tulcea │Tulcea │ 150.000,00│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 37 │Vrancea │Gugeşti │ 524.070,50│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 38 │Vrancea │Odobeşti │ 57.762,15│├────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤│ 39 │Vrancea │Panciu │ 226.970,25│├────┴────────────────────┴───────────────────────┼───────────────┤│TOTAL: │ 58.000.000,00│└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 785/2014)LISTAblocurilor de locuinţe cuprinse înProgramul naţional multianual privindcreşterea performanţei energetice ablocurilor de locuinţe,cu finanţare în anul 2014┌────┬───────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ Judeţul/ │ Unitatea │ │ Nr. ││crt.│ Municipiul│administrativ-│ Adresa imobilului │aparta-││ │ Bucureşti │ teritorială │ │ mente │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 1│Arad │Arad │Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 2│Arad │Arad │Str. Nucet nr. 14, bloc 566 │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 3│Arad │Arad │Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 4│Arad │Arad │Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, │ ││ │ │ │sc. A+B │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 5│Arad │Arad │Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 6│Arad │Arad │Bd. Revoluţiei nr. 49-53 │ 120│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 7│Arad │Arad │Str. C. Brâncuşi, bloc X33 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 8│Arad │Arad │Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 9│Arad │Arad │Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A+B │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 10│Arad │Arad │Str. Crasna nr. 21, bloc G1 │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 11│Arad │Arad │Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503 │ 45│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 12│Arad │Arad │Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 13│Arad │Arad │Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 14│Arad │Arad │Str. Bihorului, bloc B1 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 15│Arad │Arad │Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, │ ││ │ │ │sc. A+B │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 16│Arad │Arad │Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A+B │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 17│Arad │Arad │Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 18│Arad │Arad │Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. A │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 19│Arad │Arad │Str. Elena Drăgoi, bloc 309, sc. B │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 20│Arad │Arad │Str. Alex Popescu Negura, bloc 318, │ ││ │ │ │sc. A+B │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 21│Arad │Arad │Str. Ştefan cel Mare, bloc 6, │ ││ │ │ │sc. A+B+C │ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 22│Arad │Arad │Str. Gheorghe Ciuhandru, bloc 341, │ ││ │ │ │sc. A │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 23│Arad │Arad │Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. A │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 24│Arad │Arad │Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. B │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 25│Arad │Arad │Str. Banu Mărăcine, bloc 21, sc. C │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 26│Arad │Arad │Str. Imaşului, bloc 7 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 27│Argeş │Topoloveni │str. Inv. Bivolaru nr. 6, bl. P15 │ 38│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 28│Argeş │Topoloveni │Str. Parcului nr. 7, bl. P22 │ 66│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 29│Argeş │Topoloveni │Calea Bucureşti nr. 119, bl. P5a │ 76│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 30│Bacău │Bacău │Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 31│Bacău │Bacău │Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 32│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 33│Bacău │Bacău │Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 34│Bacău │Bacău │Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 35│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 3, sc. A, B │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 36│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 37│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 5, sc. A-B │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 38│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 25, sc. A-B │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 39│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 46, sc. A │ 55│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 40│Bacău │Bacău │Str. Letea nr. 3, sc. A │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 41│Bacău │Bacău │Str. Letea nr. 2, sc. A-D │ 70│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 42│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 1, sc. A │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 43│Bacău │Bacău │Str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, F │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 44│Braşov │Săcele │Str. Ştefan cel Mare, bl. 1 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 45│Braşov │Săcele │Str. Ştefan cel Mare, bl. 16 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 46│Braşov │Săcele │Str. Ştefan cel Mare, bl. 17 │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 47│Braşov │Săcele │Str. Ştefan cel Mare, bl. 18 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 48│Braşov │Săcele │Aleea Episcop Popeea nr. 3 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 49│Braşov │Săcele │Aleea Episcop Popeea nr. 7 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 50│Braşov │Săcele │Aleea Episcop Popeea nr. 31 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 51│Braşov │Săcele │Str. Viitorului, bl. 15 │ 80│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 52│Braşov │Săcele │Str. Viitorului, bl. 23 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 53│Bucureşti │Sectorul 1 │Str.Ion Câmpineanu nr.31, bloc 4-5-6A│ 75│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 54│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I│ 31│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 55│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 354, bloc 2 │ 320│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 56│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 296, bloc 46 │ 106│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 57│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31,│ ││ │ │ │sc. 1-4 │ 150│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 58│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31,│ ││ │ │ │sc. 5 │ 38│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 59│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 201, bloc 9 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 60│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 61│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 62│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A │ 64│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 63│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C│ 31│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 64│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A│ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 65│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35 │ 64│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 66│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 Bis, │ ││ │ │ │sc. 2 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 67│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 241, bloc 47 │ 96│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 68│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 Bis, │ ││ │ │ │sc. 1 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 69│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 237, bloc 45 │ 108│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 70│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 233, bloc 41 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 71│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1│ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 72│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 211, bloc 19 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 73│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3│ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 74│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A│ 31│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 75│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, │ ││ │ │ │sc. 1, 2 │ 59│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 76│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2│ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 77│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 78│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 12, bloc 58 │ 80│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 79│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina│ 38│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 80│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A│ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 81│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 64, bloc 105 │ 66│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 82│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15,│ ││ │ │ │sc. A │ 29│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 83│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24A│ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 84│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 85│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B │ 176│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 86│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 87│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 88│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 1, bloc 34 │ 325│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 89│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, │ ││ │ │ │sc. A+b │ 88│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 90│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A│ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 91│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 85, bloc 86 │ 88│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 92│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 95, bloc 93 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 93│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17 │ 116│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 94│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A│ 62│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 95│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A│ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 96│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43│ ││ │ │ │sc. 2 │ 28│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 97│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 98│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A│ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 99│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A│ 108│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 100│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17 │ 131│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 101│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc │ 132││ │ │ │D11 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 102│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P 7 │ 176│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 103│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8 │ 176│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 104│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D 27 B│ ││ │ │ │sc. B │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 105│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Chopin nr. 13 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 106│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu 98-106, bloc D16 │ 188│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 107│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6 │ 132│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 108│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Elena nr. 4, bloc OD7B │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 109│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr.241, bloc 61, sc.1│ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 110│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon 241, bloc 61, sc. 2 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 111│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, │ ││ │ │ │sc. A │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 112│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 113│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89│ 88│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 114│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. J.L. Calderon nr. 1-5 │ 55│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 115│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Nicolae Filipescu nr. 52 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 116│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Petre Antonescu nr. 6, bloc 23 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 117│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Herta nr. 20, bloc X2 │ 66│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 118│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 119│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc │ ││ │ │ │T21A │ 52│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 120│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc.B│ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 121│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. B│ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 122│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mozaicului nr. 2, bl. B 5, sc. A│ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 123│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, sc.C│ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 124│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 79, bl. A20, sc. A │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 125│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 79, bl. A 12 bis │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 126│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr.126, bl.207, sc. 3│ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 127│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 10, bl. 62 │ 76│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 128│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 285, bl. 11 │ 80│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 129│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bl. 101 A, │ ││ │ │ │sc. A │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 130│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 24, bl.M 14, sc.B │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 131│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 91, bl.403, sc.1 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 132│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr.35, bl. 104, sc.A, B│ 98│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 133│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 115-123, │ ││ │ │ │bl. O2, sc. B, C │ 88│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 134│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 57, bl. M 27 │ 87│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 135│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bl. 86, │ ││ │ │ │sc. AB │ 26│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 136│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 4, bl. 113A, │ ││ │ │ │sc. AB │ 88│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 137│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 28, bl. p18 bis │ 132│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 138│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 63, bl. e2 │ 233│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 139│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 9-19, bl. U 1 │ 243│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 140│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 145 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 141│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 153 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 142│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bl. 155 │ 14│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 143│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr.4, bl. 1, sc.4│ 33│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 144│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 178, bl. G10 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 145│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 110, bl. L8, sc.a │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 146│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 186-192, bl. g9 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 147│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 208c, bl. g7 bis, │ ││ │ │ │sc.a │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 148│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 222, bl. M 11, sc.1│ 100│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 149│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 69, bl. A 16. A │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 150│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Ceaikovski nr. 4, bl. 39 │ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 151│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Ceaikovski nr. 5, bl. 203 │ 26│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 152│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. A │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 153│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Cercului nr. 6, bl. 5/7, sc. B │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 154│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 11, bl. A3 bis │ 86│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 155│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 13, bl. a3 │ 108│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 156│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 21, bl. b6, sc. a │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 157│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 22, bl. M13 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 158│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 7, bl. A 1 │ 86│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 159│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bl. 64 │ 38│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 160│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 22, bl. 5 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 161│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 24, bl. 6 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 162│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 3, bl. 2 │ 86│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 163│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 4, bl. 3 a, │ ││ │ │ │sc. A │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 164│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc.B │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 165│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc.C │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 166│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 66, bl. 69, │ ││ │ │ │sc. B │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 167│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ferdinand nr. 101, bloc p 31 │ 42│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 168│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 227, bl. 116 a │ 106│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 169│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 229, bl. 115, sc.2 │ 108│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 170│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 231, bl. 114b │ 132│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 171│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41 │ 108│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 172│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ghica Tei nr. 91, bl. T 32 │ 108│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 173│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, │ ││ │ │ │sc. E+F │ 110│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 174│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Grigore Moisil nr. 8, bl. 9, │ ││ │ │ │tronson a, sc. a+b │ 110│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 175│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara a│ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 176│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 10, bl. 114b │ 104│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 177│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 13, bl. 107 │ 88│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 178│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 17, bloc 106c, │ ││ │ │ │scara a+b │ 92│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 179│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 29, bl. 105 b, sc.c│ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 180│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 29, bloc 105 b, │ ││ │ │ │scara a │ 58│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 181│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc.B│ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 182│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 33, bl. 105 a, sc.A│ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 183│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 41, bloc 102 d, │ ││ │ │ │scara a │ 46│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 184│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 41, bloc 102 d, │ ││ │ │ │scara b │ 58│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 185│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. a │ 51│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 186│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 5, bl. 110, sc. b │ 56│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 187│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 57, bl. 101b │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 188│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Jean Atanasiu nr. 21, bl. Gh │ 41│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 189│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 56, bl. 19 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 190│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 67, bl. 6 │ 34│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 191│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 79, bl. 15 a │ 132│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 192│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 107, bl. 14 │ 180│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 193│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. A │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 194│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. B │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 195│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bl. 18, sc. C │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 196│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 73, bl. 17 │ 78│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 197│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Luntrei nr. 6, bl. 7 │ 348│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 198│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 115-123, │ ││ │ │ │bl. O2, sc. a │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 199│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 103-113, │ ││ │ │ │bl. O3 │ 132│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 200│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 125-133, │ ││ │ │ │bloc 01 │ 132│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 201│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 43, bl. P 14 │ 106│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 202│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 12 │ 26│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 203│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 2, bl. 2 │ 26│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 204│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 11, bl. 65 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 205│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 6 │ 26│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 206│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 7, bl. 53 │ 50│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 207│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 9 │ 22│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 208│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr.119, bl. 205, sc.b│ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 209│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 311 a-311 b, bl.7│ ││ │ │ │a+b, sc. 7a, 7b │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 210│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 107, bl.400, sc.2│ 53│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 211│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bl.207, sc.1│ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 212│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bl.207, sc.2│ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 213│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Pantelimon nr. 146, bl. 101, │ ││ │ │ │sc. 1, 2 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 214│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 225, bl. 66 │ 323│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 215│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 227, bl. 70 │ 116│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 216│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 229, bl. 69 turn │ 103│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 217│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 23, bl. Itb │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 218│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 237, bl. 65, │ ││ │ │ │sc. 1-5 │ 216│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 219│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 239, bl. 62 │ 111│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 220│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 243, bl. 52, │ ││ │ │ │sc. a+b+c+d │ 162│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 221│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 252, bl. 55 a │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 222│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 255, bl. 43 │ 462│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 223│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 256, bl. 53, │ ││ │ │ │sc. a+b+c+d │ 258│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 224│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 285 a, bl.11a, │ ││ │ │ │sc. 2 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 225│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 287, bl. 10, │ ││ │ │ │sc. c │ 160│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 226│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Pantelimon nr. 3, bl. 12 │ 84│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 227│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. A.p. Concordia, Pantelimon │ ││ │ │ │nr. 309, bl. 8 │ 320│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 228│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 3-15, bl. P2 │ 80│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 229│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 324, bl. D 1 │ 96│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 230│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, │ ││ │ │ │sc. F │ 21│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 231│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 328, bl. 5, │ ││ │ │ │sc. 1-5 │ 201│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 232│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 332, bl. 32 │ 261│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 233│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3 │ 320│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 234│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos.Pantelimon nr.358-362, bl. 15 abc│ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 235│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 359, bl. B 2 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 236│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 367, bl. a3, │ ││ │ │ │sc. 1+2 │ 86│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 237│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 74, bl. 411 │ 78│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 238│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, │ ││ │ │ │sc. 1 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 239│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, │ ││ │ │ │sc. 3 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 240│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bl. 404-405, │ ││ │ │ │sc. 2 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 241│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 91, bl.403, sc.2 │ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 242│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 93, bl. 403 a │ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 243│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 96, bl. 210 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 244│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 4, │ ││ │ │ │bl. 112 a, sc. B │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 245│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 4, │ ││ │ │ │bl. 112 a, sc. a │ 58│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 246│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 16, │ ││ │ │ │bl. 118a │ 46│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 247│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bl. 8, │ ││ │ │ │sc. 1 │ 50│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 248│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60,│ ││ │ │ │sc. 1 │ 14│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 249│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bl. 6, │ ││ │ │ │sc. 2 │ 100│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 250│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bl. 3 │ 100│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 251│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bl. 60,│ ││ │ │ │sc. 2 │ 14│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 252│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bl. 24 │ 55│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 253│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 16, bl. 2 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 254│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 2, bl. 10 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 255│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bl. 20 │ 55│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 256│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bl. 21 │ 65│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 257│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 5, bl. 27 │ 64│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 258│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bl. 22 │ 55│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 259│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bl. 23 │ 65│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 260│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 9, bl. 32 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 261│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bl. │ ││ │ │ │D7 │ 142│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 262│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Vatra Luminoasă nr. 70, bl. W1 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 263│Bucureşti │Sectorul 3 │Aleea Barajul Sadului nr. 7A-7B, │ ││ │ │ │bloc M4A2 │ 162│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 264│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Armeniş nr. 8-10, bloc J5 │ 120│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 265│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Fizicienilor nr. 9, bloc D4A │ 88│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 266│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Ciucea nr. 5, bloc L19 │ 231│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 267│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Ghiţă Şerban nr. 12, bloc 8B │ 108│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 268│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 2 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 269│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Odobeşti nr. 8, bl. V8 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 270│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Şapte Drumuri nr. 16, bloc 36B │ 132│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 271│Bucureşti │Sectorul 3 │Aleea Barajul Dunării nr. 3, bloc │ ││ │ │ │M35 │ 352│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 272│Bucureşti │Sectorul 3 │Aleea Barajul Lotru nr. 4, bloc N6 │ 88│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 273│Bucureşti │Sectorul 3 │Strada Lt. Nicolae Pascu nr 4, bloc │ ││ │ │ │R2, scara A şi B │ 98│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 274│Bucureşti │Sectorul 3 │Strada Fizicienilor nr. 1, bloc D2A, │ ││ │ │ │scara A, B │ 98│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 275│Bucureşti │Sectorul 3 │Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 1 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 276│Bucureşti │Sectorul 3 │Bd. Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 277│Bucureşti │Sectorul 3 │Strada Lotrioara nr. 9, bloc V33, │ ││ │ │ │scara A şi B │ 74│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 278│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Ticus nr. 3, bl. M31B, sc. 1 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 279│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr.110, bloc 34A, scara B│ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 280│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Tătuleşti nr. 15, bloc 84 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 281│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Iriceanu Ion nr. 12, bloc 157 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 282│Bucureşti │Sectorul 4 │Strada Slătioara nr. 2, bloc C3 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 283│Bucureşti │Sectorul 4 │Strada Covasna nr. 1 bloc F6 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 284│Bucureşti │Sectorul 4 │Târgul Frumos nr. 3-5, bloc 7 Livada │ 198│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 285│Bucureşti │Sectorul 4 │Strada Călţunaş nr. 1, bloc 147 │ 52│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 286│Bucureşti │Sectorul 4 │Aleea Râul Târgului nr. 2, bloc D8 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 287│Bucureşti │Sectorul 4 │Calea Şerban Vodă nr. 256, bloc 13 │ 70│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 288│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, │ 60││ │ │ │str. Crişul Alb nr. 33, bl. 101 A │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 289│Bucureşti │Sectorul 4 │Strada Trestiana nr. 3, bl. 8 B │ 86│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 290│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4 │ 66│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 291│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 292│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 293│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 294│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2 │ 66│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 295│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70 │ 26│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 296│Bucureşti │Sectorul 5 │Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, │ ││ │ │ │sc. A2 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 297│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, │ ││ │ │ │sc. C │ 39│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 298│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 141, │ ││ │ │ │bloc V73 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 299│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 143, │ ││ │ │ │bloc A33 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 300│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 27, │ ││ │ │ │bloc S10, sc. 1 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 301│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 108, │ ││ │ │ │bloc V87 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 302│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 139, │ ││ │ │ │bloc V74 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 303│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 137, │ ││ │ │ │bloc V79, sc. 1 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 304│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 137, │ ││ │ │ │bloc V79, sc. 2 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 305│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 9, │ ││ │ │ │bloc S32 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 306│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, │ ││ │ │ │bloc S8, sc. 1 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 307│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, │ ││ │ │ │bloc S8, sc. 2 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 308│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, │ ││ │ │ │bloc S8, sc. 3 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 309│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 33, │ ││ │ │ │bloc S6, sc. 1 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 310│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 33, │ ││ │ │ │bloc S6, sc. 2 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 311│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr.23, bloc S13│ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 312│Bucureşti │Sectorul 6 │Str. Gârleni nr. 11, bloc C45 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 313│Caraş- │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bl. 3 │ 8││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 314│Caraş- │Moldova Nouă │Str. Nicolae Bălcescu, bl. 4 │ 8││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 315│Caraş- │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bl. 5 │ 8││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 316│Caraş- │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bl. 24 │ 8││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 317│Caraş- │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bl. 25 │ 8││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 318│Caraş- │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bl. 27 │ 8││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 319│Caraş- │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bl. 28 │ 8││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 320│Caraş- │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bl. 29 │ 8││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 321│Caraş- │Moldova Nouă │Str. Eftimie Murgu, bloc 3A │ 75││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 322│Caraş- │Moldova Nouă │Str. George Enescu, bloc 4 │ 60││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 323│Caraş- │Moldova Nouă │Str. Traian Vuia, bloc 20 │ 60││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 324│Caraş- │Moldova Nouă │Str. C-tin Daicovici, bloc 44 │ 40││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 325│Caraş- │Moldova Nouă │Str. C-tin Daicovici, bloc 45 │ 20││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 326│Caraş- │Moldova Nouă │Str. Ioan Slavici, bloc 47 │ 60││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 327│Caraş- │Moldova Nouă │Str. Ioan Slavici, bloc 49 │ 70││ │Severin │ │ │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 328│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Haţeg nr. 10, bloc N2 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 329│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Agricultorilor nr. 22, bloc D31 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 330│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Aurel Vlaicu nr. 44, bl. V16 │ 105│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 331│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Gheorghe Dima nr. 16, bl. III B │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 332│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc L │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 333│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc I2 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 334│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc Z1 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 335│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc I3 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 336│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 337│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 338│Cluj │Turda │Str. Zorilor nr. 8, bloc F5 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 339│Cluj │Turda │Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 340│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 341│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 342│Cluj │Turda │Str. Zorilor nr. 3, bloc F2 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 343│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 44A, bloc E2│ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 344│Cluj │Turda │Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 345│Cluj │Turda │Str. Tineretului nr. 11, bloc E56 │ 56│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 346│Cluj │Turda │Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 347│Constanţa │Cernavodă │ Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23 │ 21│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 348│Constanţa │Cernavodă │Str. Liliacului, bloc H10 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 349│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 350│Constanţa │Cernavodă │Str. Pinilor, bloc IAS │ 22│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 351│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, Cămin USAS │ 92│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 352│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, Cămin MIDIA │ 92│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 353│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, Cămin LEGMAS │ 92│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 354│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, Cămin CONSIR │ 65│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 355│Constanţa │Năvodari │Str. Nuferilor, bloc 34 EST │ 50│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 356│Constanţa │Năvodari │Str. Nuferilor, bloc 35 EST │ 120│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 357│Constanţa │Năvodari │Str. Constanţei, bloc 54 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 358│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A4 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 359│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A3 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 360│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A2 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 361│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. │ 12││ │ │ │A │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 362│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. C │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 363│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. D │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 364│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Petru Cercel, bloc 47, sc. A │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 365│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 50, │ 15││ │ │ │sc. A │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 366│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, │ 20││ │ │ │sc. B │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 367│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, │ 15││ │ │ │sc. C │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 368│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ana Ipătescu, bloc 8, sc. C │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 369│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 370│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 371│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 372│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 373│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 374│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 48, │ 20││ │ │ │sc. B │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 375│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipati, bloc 39, sc. A │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 376│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipati, bloc 39, sc. B │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 377│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipati, bloc 39, sc. C │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 378│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 379│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 380│Dâmboviţa │Târgovişte │Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 381│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 49, │ 20││ │ │ │sc. A │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 382│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2│ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 383│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 384│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. I.C. Brătianu, bloc 25, sc. D │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 385│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 386│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D5 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 387│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D6 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 388│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D7 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 389│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 52, sc. B │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 390│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. George Cair, bloc 25, sc. D │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 391│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 392│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 393│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 394│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 395│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 1 │ 34│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 396│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 2 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 397│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/C │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 398│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/D │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 399│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 4 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 400│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 5 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 401│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/G │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 402│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/H │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 403│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/I │ 21│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 404│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 7 │ 22│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 405│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 8 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 406│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 9 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 407│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 10 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 408│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 12 │ 21│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 409│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 13 │ 21│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 410│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 1 │ 17│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 411│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 2 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 412│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 3 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 413│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 4 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 414│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 6 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 415│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 7 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 416│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 10 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 417│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 11 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 418│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C14 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 419│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C15 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 420│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C16 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 421│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc B 3 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 422│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. B │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 423│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 424│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipati, bloc 39, sc. D │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 425│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipati, bloc 39, sc. E │ 10│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 426│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 427│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mihai Popescu, bloc 27, sc. A │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 428│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Neagoe Basarab, bloc A1, sc. C │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 429│Giurgiu │Ghimpaţi │Bloc Spital A nr. 11 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 430│Giurgiu │Ghimpaţi │Bloc Spital B nr. 13 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 431│Giurgiu │Ghimpaţi │Bloc Spital C nr. 15 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 432│Giurgiu │Ghimpaţi │Bloc CEC nr. 1 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 433│Giurgiu │Ghimpaţi │Bloc CEC nr. 2 │ 6│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 434│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Burebista, bloc 32 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 435│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Burebista, bloc 36 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 436│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Burebista nr. 15, bloc 35 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 437│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Constantin Brâncoveanu nr. 5-7, │ 36││ │ │ │bloc 120 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 438│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 19 │ 48│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 439│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 10 │ 48│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 440│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 11 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 441│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 3 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 442│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 2 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 443│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 1 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 444│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 17 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 445│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 23 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 446│Gorj │Târgu Jiu │Str. 16 Februarie nr. 10 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 447│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M.C. Oancea nr. 7+2 │ 120│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 448│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 3 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 449│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 5 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 450│Gorj │Târgu Jiu │Str. Griviţa nr. 12 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 451│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 9 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 452│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 13 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 453│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 19 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 454│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 6 │ 100│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 455│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 8 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 456│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 1 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 457│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 3 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 458│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Eroilor nr. 17 │ 26│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 459│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 5 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 460│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 7 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 461│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 9 │ 26│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 462│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 11 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 463│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 13 │ 42│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 464│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 15 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 465│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 6 │ 74│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 466│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 12 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 467│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 14 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 468│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 16 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 469│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 18 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 470│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 5 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 471│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 1 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 472│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 43 │ 17│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 473│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 45 │ 11│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 474│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 47 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 475│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 7 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 476│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 9 │ 48│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 477│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 6 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 478│Harghita │Topliţa │Strada N. Bălcescu, bl. D │ 76│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 479│Harghita │Topliţa │Strada N. Bălcescu, bl. F │ 96│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 480│Hunedoara │Deva │Str. Piaţa Victoriei bl. nr. 8 │ 37│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 481│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bl. nr. 8 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 482│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bl. nr. 6 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 483│ Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bl. nr. 5 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 484│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bl. nr. 2 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 485│Hunedoara │Petrila │Str. Republicii, bl. nr. 319 │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 486│Hunedoara │Petrila │Str. Republicii, bl. nr. 317 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 487│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bl. 20 │ 80│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 488│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bl. 58 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 489│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bl. 29 │ 34│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 490│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bl. 1 │ 48│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 491│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bl. 2 │ 37│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 492│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bl. 3 │ 37│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 493│Hunedoara │Petrila │Str. Minei, bl. 33 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 494│Hunedoara │Petrila │Str. Minei, bl. 40 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 495│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 3 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 496│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 6 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 497│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 8 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 498│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 10 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 499│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 12 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 500│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 14 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 501│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 16 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 502│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 18 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 503│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 20 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 504│Hunedoara │Petroşani │Str. 1 Decembrie 1918, bl. 63 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 505│Hunedoara │Petroşani │Str. 1 Decembrie 1918, bl. 92 │ 52│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 506│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bl. 4 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 507│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bl. 7 │ 48│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 508│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bl. 43 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 509│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bl. 41 │ 25│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 510│Ilfov │1 Decembrie │Şos. Giurgiului nr. 200, bloc P 20 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 511│Ilfov │1 Decembrie │Şos. Giurgiului nr. 198, bloc P 21 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 512│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 20, bloc P 25 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 513│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu, nr. 6, bloc P3 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 514│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu, nr. 10, bloc P9 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 515│Ilfov │1 Decembrie │Şos. Giurgiului nr. 196, bloc P22 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 516│Ilfov │1 Decembrie │Str. Artiştilor nr. 61B, bloc Pk 3 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 517│Ilfov │1 Decembrie │Str. Artiştilor nr. 61C, bloc Pk2 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 518│Ilfov │1 Decembrie │Şos. Giurgiului nr. 202, bloc P 12 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 519│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 8 şi Str. Prunilor│ 35││ │ │ │nr. 1 A, bloc P7 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 520│Ilfov │Buftea │Intrarea Constructorului nr. 8, bloc │ 60││ │ │ │32, Şos. Bucureşti- Târgovişte nr. 4,│ ││ │ │ │bloc 32 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 521│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 147, │ 165││ │ │ │bloc 27 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 522│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 41, │ 44││ │ │ │bloc R7 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 523│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 39, │ 60││ │ │ │bloc R8 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 524│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 37, │ 60││ │ │ │bloc R9 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 525│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1 │ 137│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 526│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 5, 7, 9, bloc │ 57││ │ │ │R3 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 527│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R5 │ 75│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 528│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6 │ 68│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 529│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 142, bloc D1 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 530│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 138, bloc D2 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 531│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 163, bloc D3 │ 36│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 532│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 64, bloc D5 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 533│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 143, Bloc P14 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 534│Ilfov │Cornetu │Str. Livezi nr. 5, bloc P6 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 535│Ilfov │Cornetu │Str. Crizantemelor nr. 4, bloc P 15 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 536│Ilfov │Cornetu │Str. Crizantemelor nr. 2, bloc P 1 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 537│Ilfov │Cornetu │Str. Livezi nr. 10, bl. P8 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 538│Ilfov │Jilava │Str. Gării nr. 159 A, bloc 1 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 539│Ilfov │Jilava │Str. Gării nr. 159 A, bloc 2 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 540│Ilfov │Jilava │Str. Gării nr. 159 A, bloc 3 │ 22│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 541│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 1 │ 6│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 542│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 543│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 3 │ 6│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 544│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 4 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 545│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 5 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 546│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 6 │ 6│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 547│Ilfov │Jilava │Str. Tineretului nr. 4, bloc G1 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 548│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 33, bloc A3 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 549│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 33, bloc C1 │ 56│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 550│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 33, bloc A4 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 551│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49, Vila 1 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 552│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49, Vila 2 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 553│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49, Vila 3 │ 4│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 554│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1 │ 66│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 555│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 556│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 5, bloc B8 │ 35│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 557│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 6, bloc B1 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 558│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 3, bloc B9 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 559│Ilfov │Măgurele │Str. Atomiştilor nr. 240, bloc B19 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 560│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 4, bloc B16 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 561│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 12, bloc B4 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 562│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 10, bloc B3 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 563│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 8, bloc B2 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 564│Ilfov │Măgurele │Str. Bujorilor nr. 2, bloc B5 │ 23│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 565│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 9, bloc B6 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 566│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 7, bloc B7 │ 11│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 567│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 3, bloc E1 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 568│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 7, bloc E3 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 569│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 9, bloc F1 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 570│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 19, bloc K │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 571│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 17, bloc J, sc, │ 18││ │ │ │1+2 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 572│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 15, bloc I, sc. │ 18││ │ │ │1+2 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 573│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 13, bloc H, sc. │ 18││ │ │ │1+2 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 574│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 5, bloc E2 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 575│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 2, bloc P6 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 576│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 4, bloc P7 │ 27│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 577│Ilfov │Pantelimon │Str. Duzilor nr. 48, bloc P13, sc. │ 27││ │ │ │1+2+3 │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 578│Ilfov │Snagov │Str. Izlaz nr. 2, bl. D5 │ 24│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 579│Ilfov │Snagov │Str. Alba Iulia, bl. P19 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 580│Ilfov │Snagov │Str. Gorăslău nr. 13, bloc P18 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 581│Ilfov │Snagov │Str. Ghermăneşti, bloc P27 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 582│Ilfov │Snagov │Str. Gorăslău nr. 11, bloc P17 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 583│Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti nr. 31, bl. A1 │ 6│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 584│Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti nr. 37, bl. A6 │ 6│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 585│Maramureş │Cavnic │Str. V. Lucaciu, bloc 9 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 586│Maramureş │Borşa │Str. Tineretului, bl. C 1 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 587│Maramureş │Borşa │Str. Tineretului, bl. B 20 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 588│Maramureş │Borşa │Str. Floare de colţ, bloc A 5, scara │ 20││ │ │ │A │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 589│Maramureş │Şomcuta Mare │Str. I. Buteanu, bloc 3 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 590│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Kiseleff nr. 2, bloc B7 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 591│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7 │ 75│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 592│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Kiseleff nr. 2, bloc B6 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 593│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Alion nr. 1, bloc B2 │ 80│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 594│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Traian nr. 64, bloc 1 │ 38│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 595│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4 │ 55│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 596│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Bd. Carol I nr. 85, bloc A2 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 597│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Veterani nr. 5, bloc KM6 │ 42│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 598│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Crişan nr. 29, bloc B3 │ 132│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 599│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Păcii nr. 3, bloc O2 │ 70│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 600│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Cicero nr. 100, bloc XF2 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 601│Mehedinţi │Drobeta Turnu │ │ ││ │ │Severin │Splai M. Viteazu nr. 21, bloc A2 │ 70│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 602│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 603│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 5, bloc C1 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 604│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Calea Timişoarei nr. 161, bloc S4 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 605│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Aurelian nr. 51 │ 25│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 606│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Cicero nr. 107, bloc S4 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 607│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19 │ 58│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 608│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 15, bloc C6 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 609│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 13, bloc C5 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 610│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Independenţei nr. 32, bloc IA1A │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 611│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Alion nr. 68, bloc IA1B │ 28│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 612│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 613│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7 │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 614│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Horaţiu nr. 32A, bloc F19 │ 43│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 615│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Cicero nr. 106, bloc XF11 │ 29│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 616│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 617│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. C. Brâncoveanu nr. 174, bloc E15│ 43│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 618│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc │ ││ │ │Severin │E14 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 619│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Aleea Grigore Florescu nr. 8, bloc A5│ 100│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 620│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Bd. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6 │ 220│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 621│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Orly nr. 86, bloc H2 │ 110│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 622│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Orly nr. 88, bloc H3 │ 165│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 623│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Aleea Danubius nr. 7, bloc XF13 │ 52│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 624│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Bd. Carol I nr. 22, bloc B8 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 625│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Aleea Privighetorilor nr. 8, bloc T1 │ 100│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 626│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Mărăcineanu nr. 8, bl 12 │ 100│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 627│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Calomfirescu nr. 21, bl. F21 │ 29│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 628│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Horaţiu nr. 29, bl. F20 │ 43│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 629│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ ││ │ │Severin │Str. Sergescu nr. 6, bloc B 1 │ 55│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 630│Neamţ │Piatra-Neamţ │Str. Mihai Eminescu, bloc D5 │ 108│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 631│Neamţ │Piatra-Neamţ │Str. Mihai Eminescu nr. 16, bl. E3 │ 68│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 632│Olt │Slatina │Str. Maj. Dorobanţu C-tin, Bloc 1B16,│ 80││ │ │ │sc. A, B, C, D │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 633│Olt │Slatina │Str. Unirii, bloc FA12A, sc. A, B, C │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 634│Olt │Slatina │Aleea Mărului, bloc ZA7G │ 85│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 635│Olt │Slatina │Str. Primăverii, bloc GA15, sc. A, B,│ 132││ │ │ │C │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 636│Olt │Slatina │Str. Libertăţii, bloc GA8A │ 66│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 637│Olt │Slatina │Str. Libertăţii, bloc GA8C │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 638│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G1, sc. A │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 639│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G2, sc. A │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 640│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G3, sc. A │ 40│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 641│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Silva, bl. F │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 642│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Silva, bl. I │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 643│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Silva, bl. J │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 644│Prahova │Buşteni │Str. Cezar Petrescu nr. 1 bis │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 645│Prahova │Buşteni │Str. Cezar Petrescu nr. 6, bl. 2 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 646│Prahova │Buşteni │Str. Cezar Petrescu nr. 12, bl. 3 bis│ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 647│Prahova │Buşteni │Aleea Parcului nr. 1, bl. 1 │ 11│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 648│Prahova │Buşteni │Aleea Parcului nr. 3, bl. 5 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 649│Prahova │Buşteni │Aleea Parcului nr. 3, bl. 6 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 650│Prahova │Buşteni │Aleea Parcului nr. 7, bl. 7 │ 18│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 651│Prahova │Buşteni │Str. Cezar Petrescu nr. 22, bl. 8 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 652│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bl. A1 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 653│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bl. A10 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 654│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bl. A11 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 655│Prahova │Mizil │Str. Alba Iulia, bloc 60 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 656│Prahova │Sinaia │Str. Avram Iancu nr. 2, bloc 4 │ 44│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 657│Satu Mare │Satu Mare │Str. 14 Mai 1970, bloc 2, 3 │ 14│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 658│Satu Mare │Satu Mare │Str. 14 Mai 1970, bloc 4 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 659│Satu Mare │Satu Mare │Str. Horea nr. 8 │ 33│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 660│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 3, bl. S 8 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 661│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 5, bl. S 9 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 662│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 7, bl. S 10 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 663│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 9, bl. S 11 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 664│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 11, bl. S 12 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 665│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 13, bl. S 13 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 666│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 15, bl. S 14 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 667│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 17, bl. S 15 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 668│Sălaj │Jibou │Str. 1 Mai nr. 17, bl. S 16 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 669│Suceava │Rădăuţi │Str. Iacob Zadik nr. 31 │ 60│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 670│Suceava │Rădăuţi │Str. Bogdan Vodă nr. 17 │ 48│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 671│Suceava │Rădăuţi │Str. Putnei nr. 10, bl. 10, sc. A, B │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 672│Suceava │Rădăuţi │Str. Putnei nr. 12, bl. 12, sc. A, B │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 673│Suceava │Rădăuţi │Str. 1 Mai nr. 1, sc. A, B │ 54│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 674│Timiş │Timişoara │Str. Bucovina nr. 40, bl. 75 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 675│Tulcea │Isaccea │Str. Crinului nr. 2, sc. B, C, D - │ ││ │ │ │Str. Mircea Vodă nr. 10, sc. E, F │ 85│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 676│Tulcea │Isaccea │Str. Crinului nr. 2, sc. A │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 677│Tulcea │Sulina │Str. Ghica nr. 2 │ 38│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 678│Tulcea │Sulina │Str. A II-a nr. 282 │ 58│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 679│Tulcea │Sulina │Str. A I-a nr. 199 │ 32│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 680│Tulcea │Sulina │Str. A III-a nr. 71 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 681│Tulcea │Tulcea │Str. Corneliu Gavrilov nr. 318, bl. │ ││ │ │ │A7, sc. 1 │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 682│Tulcea │Tulcea │Str. Corneliu Gavrilov nr. 314, bl. │ 19││ │ │ │A5G │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 683│Tulcea │Tulcea │Str. Plevnei nr. 48, bl. D10, sc. A │ 19│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 684│Vaslui │Negreşti │Str. Mihail Kogălniceanu, bloc C3 │ 91│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 685│Vaslui │Negreşti │Str. 1 Decembrie, bloc D3 │ 48│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 686│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 1 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 687│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 2 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 688│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 3 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 689│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 5 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 690│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 9 │ 7│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 691│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 11 │ 7│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 692│Vrancea │Câmpineanca │Str. Aurora nr. 1 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 693│Vrancea │Câmpineanca │Str. Aurora nr. 3 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 694│Vrancea │Câmpineanca │Str. Câmpului nr. 4 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 695│Vrancea │Câmpineanca │Str. Zorilor nr. 1 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 696│Vrancea │Câmpineanca │Str. Zorilor nr. 2 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 697│Vrancea │Gugeşti │Str. M. Kogălniceanu, bloc Garsoniere│ 39││ │ │ │fete │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 698│Vrancea │Gugeşti │Str. M. Kogălniceanu, bloc Garsoniere│ 39││ │ │ │băieţi │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 699│Vrancea │Gugeşti │Str. Al. Vlahuţă, Tronson nr. 1, │ ││ │ │ │bloc A1 + Bloc A2 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 700│Vrancea │Gugeşti │Str. Al. Vlahuţă, Tronson nr. 2, │ ││ │ │ │bloc A3 + bloc A4 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 701│Vrancea │Odobeşti │Str. Piaţa Libertăţii nr. 1, bl. B, │ ││ │ │ │tronsoane B4, B5 │ 30│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 702│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A3 A │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 703│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A3 B │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 704│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 21 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 705│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C1 A │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 706│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C1 B │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 707│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C4 A │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 708│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C4 B │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 709│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C5 A │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 710│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C5 B │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 711│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 66 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 712│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 68 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 713│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 70 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 714│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 1 │ 14│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 715│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. │ 8││ │ │ │A │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 716│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. │ 8││ │ │ │B │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 717│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. │ 8││ │ │ │C │ │├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 718│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 64 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 719│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 3 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 720│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 5 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 721│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 7 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 722│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 7 bis │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 723│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 2 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 724│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 4 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 725│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 6 │ 14│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 726│Vrancea │Panciu │Str. T. Maiorescu, bloc 1 │ 14│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 727│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţii, bloc 1 │ 14│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 728│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 8 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 729│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 10 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 730│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 12 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 731│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 2 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 732│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 4 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 733│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 6 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 734│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 8 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 735│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 10 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 736│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc C │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 737│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B1 A │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 738│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B1 B │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 739│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B8 A │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 740│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B8 B │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 741│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B9 A │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 742│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B9 B │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 743│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 16 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 744│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 1 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 745│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 2 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 746│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 3 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 747│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 4 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 748│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 5 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 749│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 6 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 750│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 8 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 751│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 13 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 752│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 15 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 753│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 17 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 754│Vrancea │Panciu │Str. 1 Mai, bloc 2 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 755│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc A │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 756│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 757│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc A2 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 758│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 13bis │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 759│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 15 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 760│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 17 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 761│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 7 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 762│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 19 │ 9│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 763│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bl. 2 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 764│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bl. 4 │ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 765│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bl. 2 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 766│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţi, bl. 3 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 767│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţii, bl. 4 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 768│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţii, bl. 5 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 769│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţii, bl. 6 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 770│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţii, bl. 7 │ 12│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 771│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţii, bl. 8 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 772│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bl. 9 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 773│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bl. 11 │ 16│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 774│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bl. 13 │ 15│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 775│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bl. D4, sc. A│ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 776│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bl. D4, sc. B│ 20│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 777│Vrancea │Panciu │Str. Mihail Kogălniceanu, bl. 1 │ 8│├────┼───────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼───────┤│ 778│Vrancea │Panciu │Str. Eroilor, bl. C3 │ 20│└────┴───────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┴───────┘-------