ORDIN nr. 651 din 19 noiembrie 2014pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 24 noiembrie 2014    Având în vedere prevederile art. 142, 199, 200 şi 222 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopiep. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statBucureşti, 19 noiembrie 2014.Nr. 651.  +  AnexăMETODOLOGIE 19/11/2014