ORDIN nr. 2.547 din 31 iulie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului "Calea ferată îngustă Turda-Abrud", tronsonul aferent judeţului Cluj
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 21 noiembrie 2014    Având în vedere Referatul nr. 1.226 din 30 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului "Calea ferată îngustă Turda-Abrud", tronsonul aferent judeţului Cluj,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b), art. 21 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric Ansamblul "Calea ferată îngustă Turda-Abrud", tronsonul aferent judeţului Cluj, în categoria ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice CJ-II-a-B-21097, cu următoarele componente şi subcoduri:- Turda gară - CJ-II-m-B-21097.01;- Turda casă, fost dormitor - CJ-II-m-B-21097.02;- Turda depozit de ulei - CJ-II-m-B-21097.03;- Mihai Viteazu gară - CJ-II-m-B-21097.04;- Corneşti haltă - CJ-II-m-B-21097.05;- Pod peste Arieş - CJ-II-m-B-21097.06;- Moldoveneşti canton - CJ-II-m-B-21097.07;- Buru gară - CJ-II-m-B-21097.08;- Buru canton - CJ-II-m-B-21097.09;- Lungeşti canton - CJ-II-m-B-21097.10;- Ocolişel haltă - CJ-II-m-B-21097.11;- Tunel - CJ-II-m-B-21097.12. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 2.547.  +  Anexa Zona de protecţie a Ansamblului "Calea ferată îngustă Turda-Abrud",tronsonul aferent judeţului ClujCoordonate puncte de contur┌────┬────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Coordonate stereo 70 │├────┼───────────────────┬────────────────────┤│ │ X │ Y │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 1 │ 556341.372 │ 387213.520 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 2 │ 556354.132 │ 387312.702 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 3 │ 556711.853 │ 387447.711 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 4 │ 556603.128 │ 387440.750 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 5 │ 557120.339 │ 388675.196 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 6 │ 557020.339 │ 388670.460 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 7 │ 557845.727 │ 389861.976 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 8 │ 557746.657 │ 389876.262 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 9 │ 556946.071 │ 390984.011 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 10 │ 556846.468 │ 390992.910 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 11 │ 557530.892 │ 393128.252 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 12 │ 557456.132 │ 393061.806 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 13 │ 557335.840 │ 394302.937 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 14 │ 557239.842 │ 394273.174 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 15 │ 556832.842 │ 394548.115 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 16 │ 556739.463 │ 394512.334 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 17 │ 556979.065 │ 395399.292 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 18 │ 556879.108 │ 395403.269 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 19 │ 557184.683 │ 396831.108 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 20 │ 557087.191 │ 396853.368 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 21 │ 558885.942 │ 398282.644 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 22 │ 558785.026 │ 398295.603 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 23 │ 559336.867 │ 400474.218 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 24 │ 559232.217 │ 400492.638 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 25 │ 560154.158 │ 402939.202 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 26 │ 560059.523 │ 402976.463 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 27 │ 560732.393 │ 405408.672 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 28 │ 560636.613 │ 405439.149 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 29 │ 562600.955 │ 407377.231 │├────┼───────────────────┼────────────────────┤│ 30 │ 562568.636 │ 407471.864 │└────┴───────────────────┴────────────────────┘----