ORDIN nr. 2.551 din 31 iulie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Fântână de apă sărată cu casă" din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 28 octombrie 2014    Având în vedere Referatul nr. 358 din 4 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Fântână de apă sărată cu casă" din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric "Fântâna de apă sărată cu casă" din satul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-Năsăud, în categoria monument, grupa valorică "B", cu codul în Lista monumentelor istorice BN-II-m-B-21089. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 2.551.  +  AnexăZona de protecţie "Fântână de apă sărată cu casă" dinsatul Cepari, comuna Dumitra, judeţul Bistriţa-NăsăudCoordonatele punctelor de contur┌────┬───────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt.│ X Y │├────┼─────────────────────────┬─────────────────────────┤│ F │ 456056.860 │ 636938.352 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ E │ 456024.041 │ 636965.413 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ D │ 455879.228 │ 636853.574 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ C │ 455901.502 │ 636821.493 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ B │ 455922.843 │ 636831.519 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ A │ 455984.765 │ 636727.161 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ H │ 456059.338 │ 636811.431 │├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│ G │ 455987.973 │ 636890.077 │└────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘--------