ORDIN nr. 2.656 din 1 octombrie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Spitalul Orăşenesc Buziaş" din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 27 octombrie 2014    Având în vedere Referatul nr. 1.637 din 4 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Spitalul Orăşenesc Buziaş" din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş,în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 pct. 1 lit. a) şi ale art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric "Spitalul Orăşenesc Buziaş" din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice TM-II-m-B-21091. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 1 octombrie 2014.Nr. 2.656.  +  Anexa Zona de protecţie "Spitalul Orăşenesc Buziaş" din Buziaş,Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul TimişCoordonatele punctelor de contur┌────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt.├───────────────────────┬───────────────────────┤│ │ X │ Y │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 1 │ 467200.189 │ 235222.272 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 2 │ 467200.607 │ 235277.943 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 3 │ 467194.411 │ 235343.876 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 4 │ 467181.486 │ 235353.333 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 5 │ 467160.891 │ 235412.377 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 6 │ 467123.190 │ 235483.311 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 7 │ 466952.511 │ 235449.830 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 8 │ 466915.695 │ 235451.746 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│ 9 │ 466914.798 │ 235425.724 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│10 │ 466907.971 │ 235322.375 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│11 │ 466899.795 │ 235300.058 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│12 │ 466901.513 │ 235276.968 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│13 │ 466932.054 │ 235286.609 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│14 │ 466938.341 │ 235263.840 │├────┼───────────────────────┼───────────────────────┤│15 │ 466939.831 │ 235202.932 │└────┴───────────────────────┴───────────────────────┘________