HOTĂRÂRE nr. 446 din 3 iunie 1999 (*actualizată*)privind aprobarea concesionarii unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului(actualizată până la data de 12 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 noiembrie 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 661 din 29 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă concesionarea activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă concesionarea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Bunurile mobile aflate în dotarea circumscripţiilor sanitare veterinare de asistenţă, necesare pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, se dau în folosinţa gratuita prin protocol de predare-preluare încheiat între direcţiile sanitare veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi concesionari.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MureşanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remeş  +  Anexa 1LISTAcuprinzând activităţile sanitare veterinare de interes public naţional care fac obiectul concesiunii1. Activităţi de supraveghere sanitară veterinară a bolilor la animale şi a zoonozelor din listele A şi B ale Oficiului Internaţional de Epizootii:1.1. Examinarea clinica a animalelor pe specii1.2. Recoltarea şi expedierea probelor de sânge pentru examene de laborator (serologice, hematologice, biochimice, virusologice, parazitologice şi altele) în scopul depistării şi profilaxiei bolilor la animale şi a zoonozelor:- pentru animale mari;- pentru animale mijlocii şi mici;- pentru păsări;- alte specii (lot).1.3. Recoltarea şi expedierea probelor de organe, de ţesuturi şi a altor probe pentru analiza de laborator, efectuarea de necropsii la:- animale mari;- animale mijlocii şi mici;- păsări;- alte specii (lot, familie).1.4. Activităţi de depistare prin examen alergic1.5. Examene trichineloscopice1.6. Recoltarea şi expedierea probelor pentru sanitaţie, a probelor de apa şi de furaje.2. Activităţi imunoprofilactice:Vaccinări obligatorii împotriva:- pestei porcine clasice;- pseudopestei aviare;- rabiei;- antraxului.3. Lucrări de decontaminare, dezinsecţie, deratizare, de necesitate4. Certificarea sanitară veterinară.  +  Anexa 2                     Anexa cuprinzând bunurile imobile care        trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si       Dezvoltării Rurale, in administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.                                  Judeţul ALBA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Alba Iulia Alba Iulia, str. 40.278 174,7 596,4                        Matelar 2. C.S.V. Berghin Berghin 40.280 211 2.441 3. C.S.V Mihalţ Mihalţ 40.281 164,3 664,9 4. C.S.V. Întregalde Benic 40.282 227,4 931,45 5. C.S.V. Sântimbru Sântimbru 40.283 230,0 480 6. C.S.V. Teiuş Teiuş 40.284 272 452,4 7. C.S.V. Aiud Aiud, str. 40.285 282,5 542,5                        Tribun Tudoran 8. C.S.V. Rimetea Rimetea 40.286 213,3 655,7 9. C.S.V. Hopârta Hopârta 40.287 249,4 1.174,1510. C.S.V. Unirea Unirea 40.288 508 2.039,1511. C.S.V. Fărău Fărău 40.289 226,6 2.174,1512. C.S.V. Noşlac Noşlac 40.290 91 63813. C.S.V. Sebeş Sebeş 40.291 293,2 1.776,814. C.S.V. Câlnic Câlnic 40.292 145,8 278,415. C.S.V. Săsciori Săsciori 40.293 231,38 1.30116. C.S.V. Daia Română Daia Română 40.294 216,7 698,317. C.S.V. Spring Spring 40.295 227 1.97518. C.S.V. Doştat Doştat 40.296 226 1.28619. C.S.V. Roşia de Roşia de Secaş 40.297 228,8 2.945            Secaş20. C.S.V. Ohaba Ohaba 40.298 235 3.475,921. C.S.V. Cergău Cergău 40.299 264,7 883,822. C.S.V. Lunca Lunca Mureşului 40.300 252 1.248            Mureşului23. C.S.V. Valea Lungă Valea Lungă 40.301 517 1.43024. C.S.V. Cenade Cenade 40.302 108 1.537,825. C.S.V. Cetatea de Cetatea de Baltă 40.303 303,1 280,9            Baltă26. C.S.V. Săliştea Săliştea 40.304 217,7 839,7927. C.S.V. Şibot Şibot 40.305 129 83028. C.S.V. Pianu de Pianu de Sus 40.306 277,64 464,36            Sus29. C.S.V. Vinţu de Vinţu de Jos 40.307 145,6 972            Jos30. C.S.V. Câmpeni Câmpeni 40.308 306 87431. C.S.V. Zlatna Zlatna 40.309 126 1.30432. C.S.V. Albac Albac 40.310 242 680,0033. C.S.V. Baia de Baia de Arieş 40.311 234 774            Arieş34. C.S.V. Ocoliş Ocoliş 40.312 150,9 6.487,135. C.S.V. Şugag Şugag 40.313 203,3 748,536. C.S.V. Gârda Gârda de Sus 40.314 182 2.21837. C.S.V. Tiur Blaj 40.315 146,7 1.29338. C.S.V. Crăciunelu Crăciunelu de 40.316 211,4 5.175,6            de Jos Jos39. C.S.V. Ciugud Ciugud 40.279 267,9 763,4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Judeţul ARAD──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Arad- Arad 27.343 90 244            Grădişte 2. C.S.V. Curtici Curtici 27.329 285 2.115 3. C.S.V. Pecica Pecica 27.339 226 612 4. C.S.V. Secusigiu Secusigiu 27.342 122 1.318 5. C.S.V. Ineu Ineu 27.330 90 60 6. C.S.V. Cermei Cermei 27.335 214 2.786 7. C.S.V. Săvârşin Săvârşin 27.341 200 500 8. C.S.V. Birchiş Birchiş 27.333 244 1.400 9. C.S.V. Craiva Craiva 27.336 238 45010. C.S.V. Hăşmaş Hăşmaş 27.337 170 2011. C.S.V. Bocsig Bocsig 27.344 250 1.81212. C.S.V. Buteni Buteni 27.334 389 9.61113. C.S.V. Sebiş Sebiş 27.331 268 1.80014. C.S.V. Pleşcuţa Pleşcuţa 27.340 100 15015. C.S.V. Almaş Almaş 27.332 350 2.60016. C.S.V. Hălmagiu Hălmagiu 27.338 81 543──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Judeţul ARGEŞ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Albeştii Albeştii de 28.112 160 270            de Argeş Argeş 2. C.S.V. Albeştii Albeştii de 28.110 82 152            de Muscel Muscel 3. C.S.V. Aninoasa Aninoasa 28.108 124 0 4. C.S.V. Bascov Bascov 28.121 135 877 5. C.S.V. Brăduleţ Brăduleţ 28.118 80 652 6. C.S.V. Bârla Bârla 28.114 200 2.200 7. C.S.V. Babana Babana 28.120 75 707 8. C.S.V. Boteni Boteni 28.116 164 836 9. C.S.V. Colibaşi Colibaşi 28.147 50 95010. C.S.V. Căteasca Căteasca 28.145 120 1.46411. C.S.V. Călineşti Călineşti 28.143 80 2.36412. C.S.V. Costeşti Costeşti 28.132 135 3.36513. C.S.V. Câmpulung Câmpulung 28.122 202 26014. C.S.V. Corbeni Corbeni 28.141 162 1.83815. C.S.V. Cuca Cuca 28.152 48 35216. C.S.V. Cicăneşti Cicăneşti 28.151 80 54417. C.S.V. Căldăraru Căldăraru 28.140 160 84018. C.S.V. Cepari Cepari 28.125 75 91819. C.S.V. Ciofrângeni Ciofrângeni 28.148 280 1.86020. C.S.V. Cotmeana Cotmeana 28.138 120 48521. C.S.V. Cetăţeni Cetăţeni 28.149 49 35122. C.S.V. Curtea de Curtea de Argeş 28.128 142 3.543            Argeş23. C.S.V. Corbi Corbi 28.172 231 73624. C.S.V. Dragoslavele 28.154 46 2     Dragoslavele25. C.S.V. Dobreşti Dobreşti 28.156 96 30426. C.S.V. Dâmbovicioara 28.153 80 282     Dâmbovicioara27. C.S.V. Dârmăneşti Dârmăneşti 28.158 36 69428. C.S.V. Hârtieşti Hârtieşti 28.161 84 029. C.S.V. Hârseşti Hârseşti 28.160 65 93530. C.S.V. Lunca Lunca Corbului 28.162 360 500            Corbului31. C.S.V. Mozăceni Mozăceni 28.174 115 2.43732. C.S.V. Mioarele Mioarele 28.173 103 32833. C.S.V. Morăreşti Morăreşti 28.170 88 23234. C.S.V. Mălureni Mălureni 28.171 70 23635. C.S.V. Negraşi Negraşi 28.178 40 35336. C.S.V. Nucşoara Nucşoara 28.177 40 037. C.S.V. Oarja Oarja 28.179 117 87738. C.S.V. Pietroşani Pietroşani 28.188 134 1.46639. C.S.V. Poiana Poiana Lacului 28.183 128 1.056            Lacului40. C.S.V. Popeşti Popeşti 28.184 150 2.25041. C.S.V. Recea Recea 28.185 135 86542. C.S.V. Sălătrucu Sălătrucu 28.189 90 26243. C.S.V. Slobozia Slobozia 28.196 160 40044. C.S.V. Stolnici Stolnici 28.188 200 5045. C.S.V. Schitu Schitu Goleşti 28.195 170 553            Goleşti46. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 28.194 54 34647. C.S.V. Şuici Şuici 28.191 100 1.60048. C.S.V. Stâlpeni Stâlpeni 28.193 120 48549. C.S.V. Ştefăneşti Ştefăneşti 28.186 100 1.48850. C.S.V. Tigveni Tigveni 28.197 250 051. C.S.V. Teiu Teiu 28.198 180 1.32052. C.S.V. Ţiţeşti Ţiţeşti 28.199 162 83853. C.S.V. Uda Uda 28.201 51 054. C.S.V. Ungheni Ungheni 28.200 115 88555. C.S.V. Vedea Vedea 28.202 198 93656. C.S.V. Valea Valea Iaşului 28.203 96 0            Iaşului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Judeţul BACĂU──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bacău Bacău, Str. 38.665 367 305                        Bucovinei nr. 21 2. C.S.V. Bereşti- Bereşti-Tazlau 38.666; 200 4.550            Tazlău 38.667;                                            38.668; 3. C.S.V. Buhoci Buhoci 38.669 68 32 4. C.S.V. Buhuşi Buhuşi, str. 38.670 178 526                        T. Vladimirescu                        nr. 18 5. C.S.V. Căiuţi Căiuţi 38.671 163 837 6. C.S.V. Coloneşti Coloneşti 38.672 153 1.683 7. C.S.V. Corbasca Corbasca 38.674 152 2.088 8. C.S.V. Coţofăneşti Coţofăneşti 38.676 165 1.417 9. C.S.V. Comăneşti Comăneşti, str. 38.677 210 1.718                        V.Alecsandri nr.4610. C.S.V. Dămieneşti Dămienesti 38.679 207 67711. C.S.V. Dealu Morii Dealu Morii 38.681 165 33912. C.S.V. Filipeni Filipeni 38.682 206 44713. C.S.V. Filipeşti Cârligi, comuna 38.684 136 4.424                        Filipeşti14. C.S.V. Găiceana Găiceana 38.685 160 2.99815. C.S.V. Gârleni Gârleni 38.687 170 43016. C.S.V. Glăvăneşti Glăvăneşti 38.688 202 1.62417. C.S.V. Helegiu Helegiu 38.689 144 33618. C.S.V. Horgeşti Răcătău 38.692 175 2.463                        comuna Horgeşti19. C.S.V. Hemeiuş Hemeiuş 38.691 121 77920. C.S.V. Izvoru Izvoru 38.694 145 2.805            Berheciului Berheciului21. C.S.V. Letea Veche Letea Veche 38.696 74 17622. C.S.V. Livezi Livezi 38.697 144 19823. C.S.V. Măgireşti Măgireşti 38.699; 179 2.246                                            38.80024. C.S.V. Măgura Măgura 38.701 153 1.38325. C.S.V. Moineşti Moineşti, Str. 38.703 152 3.376                        Oborului nr. 226. C.S.V. Motoşeni Motoşeni 38.705 162 2.91827. C.S.V. Negri Negri 38.706 69,5 378,528. C.S.V. Nicolae Nicolae Bălcescu 38.707 60 240            Bălcescu29. C.S.V. Oituz Oituz, comuna 38.709 110 110                        Hârja30. C.S.V. Oneşti Oneşti, str. 38.710 210 1.068                        Mărăşeşti nr. 12031. C.S.V. Orbeni Orbeni 38.712 105 20332. C.S.V. Parincea Parincea 38.713 131 98833. C.S.V. Palanca Palanca 38.714 264 3.16634. C.S.V. Pârjol Pârjol 38.716 144 2.45135. C.S.V. Pânceşti Pânceşti 38.718 144 1.41736. C.S.V. Plopana Plopana 38.719 154 87637. C.S.V. Poduri Poduri 38.721 185 1.13538. C.S.V. Podu Podu Turcului 38.722 498 4.772            Turcului39. C.S.V. Răcăciuni Răcăciuni 38.724 481 14.39440. C.S.V. Răchitoasa Răchitoasa 38.726 167 2.16941. C.S.V. Sănduleni Sănduleni 38.728 376,5 042. C.S.V. Sascut Sascut 38.729 152 1.43443. C.S.V. Secuieni Secuieni 38.732 90 20044. C.S.V. Slănic- Slănic-Moldova, 38.733 185 1.315            Moldova str. 1 Ma nr. 31C45. C.S.V. Stănişeşti Stănişeşti 38.734 146 1.39646. C.S.V. Ştefan cel Ştefan cel Mare 38.736 192 2.176            Mare47. C.S.V. Târgu Ocna Târgu Ocna, 38.738 176 1.318                        str. Vlad Ţepeş                        nr. 148. C.S.V. Vultureni Vultureni 38.740 144 3.384──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Judeţul BIHOR──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Aleşd Aleşd nr. 17 37.435 340 644 2. C.S.V. Aştileu Aştileu nr. 1 37.432 60 0 3. C.S.V. Auşeu Auşeu nr. 213 37.437 107 893 4. C.S.V. Avram Avram Iancu 37.438 164 1.552            Iancu nr. 62 5. C.S.V. Bratca Bratca nr. 430 37.439 50 20 6. C.S.V. Borod Borod nr. 25 37.440 150 70 7. C.S.V. Beiuş Beiuş, Str. 37.441 330 1.518                        Sârgului Mare                        nr. 6 8. C.S.V. Biharia Biharia, Str. 37.442 368 6.383                        Gării nr. 8 9. C.S.V. Batăr Batăr nr. 430 37.443 133 2.98210. C.S.V. Borş Sântion nr. 42 37.444 241 48311. C.S.V. Budureasa Budureasa nr. 3 37.445 180 22012. C.S.V. Căbeşti Căbeşti nr. 81 37.446 70 10013. C.S.V. Curăţele Curăţele nr. 2 37.447 53 014. C.S.V. Cefa Cefa nr. 1 37.448 200 55615. C.S.V. Ceica Ceica nr. 66 37.449 182 77516. C.S.V. Cherechiu Cherechiu nr. 109 37.450 200 80017. C.S.V. Cărpinet Cărpinet nr. 27 37.497 20 018. C.S.V. Copăcel Copăcel nr. 2 37.451 172 12819. C.S.V. Cociuba Cociuba 37.452 165 0            Mare Mare nr. 3720. C.S.V. Bunteşti Dumbrăveni nr. 64 37.453 176 82421. C.S.V. Diosig Diosig, str. 37.454 112 13822. C.S.V. Dobreşti Dobreşti nr. 45 37.455 56 18723. C.S.V. Oradea II Oradea, Str. 37.456 157 732                        Episcopia                        Molidului nr. 5824. C.S.V. Căpâlna Ginta nr. 164 37.457 110 2.69025. C.S.V. Ciumeghiu Ghiorac nr. 150 37.458 152 2.13326. C.S.V. Hidişelu Hidişelu 37.459 145 355            de Sus de Sus nr. 3427. C.S.V. Chişlaz Mişca nr. 114 37.462 105 8.27528. C.S.V. Girişu Tărian nr. 85 37.489 250 730            de Criş29. C.S.V. Husasău Miersig nr. 54 37.496 180 160            de Tinca30. C.S.V. Ineu de Ineu nr. 9 37.460 100 119            Criş31. C.S.V. Lăzăreni Lăzăreni 37.461 116 884                        nr. 1732. C.S.V. Măgeşti Măgeşti nr. 12 37.463 100 4.69733. C.S.V. Marghita Marghita, str. 37.464 78 3.313                        I.L. Caragiale                        nr. 2734. C.S.V. Mădăras Mădăras nr. 18 37.465 113 035. C.S.V. Nojorid Nojorid 37.466 188 748                        nr. 11036. C.S.V. Olcea Olcea nr. 17 37.467 264 1.81337. C.S.V. Oşorhei Oşorhei 37.468 87 1.000                        nr. 31138. C.S.V. Oradea I Oradea, Str. 37.482 80 377                        Seleuşului nr. 5739. C.S.V. Pietroasa Pietroasa 37.469 189 60                        nr. 7840. C.S.V. Popeşti Popeşti nr. 18 37.470 40 1.39641. C.S.V. Pocola Pocola nr. 82 37.471 104 70042. C.S.V. Răbăgani Răbăgani nr. 47 37.472 100 1.33043. C.S.V. Roşiori Roşiori 37.473 123 3.077                        nr. 217/A44. C.S.V. Şinteu Şinteu nr. 7 37.474 56 37445. C.S.V. Şuncuiuş Şuncuiuş 37.475 102 18446. C.S.V. Suplacu Suplacu 37.476 136 664            de Barcău de Barcău,                        Str. Muncii nr. 3847. C.S.V. Şoimi Şoimi nr. 258 37.477 180 1.00048. C.S.V. Sălard Sălard 37.478 146 919                        nr. 41149. C.S.V. Sârbi Fegernic 37.479 106 2.09450. C.S.V. Spinuş Spinuş 37.480 165 1.291                        nr. 113A51. C.S.V. Sâmbăta Sâmbăta nr. 4 37.481 241 25952. C.S.V. Sânmartin Sânmartin 37.483 110 914                        nr. 4653. C.S.V. Sudrigiu Păntăseşti 37.484 70 862                        nr. 4654. C.S.V. Sacadat Sacadat 37.485 198 1.677                        nr. 37355. C.S.V. Simian Simian 37.487 120 580                        nr. 58356. C.S.V. Tărcaia Tărcaia 37.488 173 0                        nr. 6157. C.S.V. Tileagd Tileagd, Str. 37.490 231 4.469                        Principală nr.                        5358. C.S.V. Tinca Tinca, Str. 37.491 326 592                        Şcolii nr. 159. C.S.V. Tarcea Tarcea nr. 171 37.492 100 95060. C.S.V. Vadu Vadu 37.493 157 2.345            Crişului Crişului nr. 72261. C.S.V. Vaşcău Vaşcău, Str. 37.494 130 1.720                        Şcolii nr. 162. C.S.V. Valea lui Valea lui 37.495 104 2.760            Mihai Mihai Str. Mică                        nr. 6963. Clinica Vete- Oradea, 37.434 117 86     rinară Oradea Str. Ion Bogdan                        nr. 37──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bistriţa Bistriţa, Str 37.362; 163 0                        Tărpiului nr. 2 37.363 2. C.S.V. Beclean Beclean, str. 37.364 142 0                        Gheorghe Doja                        nr. 4 3. C.S.V. Braniştea Braniştea 37.366 200 0 4. C.S.V. Budeşti Budeşti 37.367 113 0 5. C.S.V. Ciceu- Ciceu-Giurgeşti 37.368 150 0            Giurgeşti 6. C.S.V. Chiuza Chiuza 37.369 158 0 7. C.S.V. Chiochiş Chiochiş 37.370; 283 0                                            37.371;                                            37.372 8. C.S.V. Galaţii Galaţii 37.373 115 0            Bistriţei Bistriţei 9. C.S.V. Feldru' Feldru' 37.374 180 010. C.S.V. Ilva Mare Ilva Mare 37.375; 143 0                                            37.376;                                            37.37711. C.S.V. Josenii Josenii 37.378 193 807            Bârgăului Bârgăului12. C.S.V. Livezile Livezile 37.379; 158 0                                            37.380;                                            37.38113. C.S.V. Măgura Măgura Ilvei 37.384 65 0            Ilvei14. C.S.V. Milaş Milaş 37.385 165 015. C.S.V. Năsăud Năsăud 37.386 90 016. C.S.V. Nimigea Nimigea 37.387; 113 0                                            37.38817. C.S.V. Reteag Petru Rareş 37.392 255 018. C.S.V. Nuşeni Nuşeni 37.389; 113 0                                            37.39119. C.S.V. Prundu Prundu Bârgăului 37.393; 180 0            Bârgăului 37.39420. C.S.V. Rodna Rodna 37.395 130 021. C.S.V. Rebrişoara Rebrişoara 37.396 50 022. C.S.V. Satu Nou Cetate 37.397 168 023. C.S.V. Sângeorz- Sângeorz-Băi 37.399 180 0            Băi24. C.S.V. Sinmihaiu Sânmihaiu de 37.401 140 0            de Câmpie Câmpie25. C.S.V. Şieu Şieu 37.402 129 026. C.S.V. Şanţ Şanţ 37.403 83 027. C.S.V. Şintereag Şintereag 37.407; 142 0                                            37.408;                                            37.40928. C.S.V. Spermezeu Spermezeu 37.404; 133 0                                            37.405;                                            37.40629. C.S.V. Telciu Telciu 37.410 113 030. C.S.V. Teaca Teaca 37.412 160 031. C.S.V. Tiha Tiha Bârgăului 37.413 96 904            Bârgăului32. C.S.V. Urmeniş Urmeniş 37.414; 135 0                                            37.416;                                            2.04633. C.S.V. Zagra Zagra 37.418 180 034. C.S.V. Viişoara Viişoara 37.417 113 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Judeţul BOTOŞANI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Avrămeni Avrămeni 27.845 185 3.231 2. C.S.V. Brăeşti Brăeşti 27.847 162 1.188 3. C.S.V. Broscăuţi Broscăuţi 27.848 122 1.288 4. C.S.V. Bucecea Bucecea 27.849 370 4.480 5. C.S.V. Călăraşi Călăraşi 27.850 330 2.370 6. C.S.V. Corlăteni Corlăteni 27.851 205 2.945 7. C.S.V. Corni Corni 27.852 380 1.137 8. C.S.V. Coţuşca Coţuşca 27.853 272 1.493 9. C.S.V. Cristeşti Cristeşti 27.854 205 1.64510. C.S.V. Cristineşti Cristineşti 27.855 189 1.96111. C.S.V. Dângeni Dângeni 27.900 170 2.33012. C.S.V. Durneşti Durneşti 27.858 153 86713. C.S.V. Flămânzi Flămânzi 27.859 290 26014. C.S.V. Frumuşica Frumuşica 27.860 106 11415. C.S.V. George George Enescu 27.861 233 1.039            Enescu16. C.S.V. Gorbăneşti Gorbăneşti 27.862 202 79817. C.S.V. Havârna Havârna 27.864 110 4.72718. C.S.V. Hăneşti Hăneşti 27.863 102 1.11919. C.S.V. Hilişeu- Hilişeu-Horia 27.865 179 2.021            Horia20. C.S.V. Hlipiceni Hlipiceni 27.866 166 8.58921. C.S.V. Hudeşti Hudeşti 27.867 262 1.60422. C.S.V. Manoleasa Manoleasa 27.869 275 1.92523. C.S.V. Mihai Mihai Eminescu 27.868 285 702            Eminescu24. C.S.V. Mihăileni Mihăileni 27.870 225 1.17925. C.S.V. Mihălăşeni Mihălăşeni 27.871 190 2.55226. C.S.V. Mileanca Mileanca 27.872 250 1.93227. C.S.V. Mitoc Mitoc 27.873 285 1.40328. C.S.V. Nicşeni Nicşeni 27.874 101 69929. C.S.V. Păltiniş Păltiniş 27.875 210 3.89030. C.S.V. Pomârla Pomârla 27.876 279 1.97731. C.S.V. Prăjeni Prăjeni 27.877 147 62332. C.S.V. Răchiţi Răchiţi 27.878 265 60533. C.S.V. Rădăuţi- Rădăuţi-Prut 27.879 275 881            Prut34. C.S.V. Ripiceni Ripiceni 27.880 275 71035. C.S.V. Roma Roma 27.881 240 2.46036. C.S.V. Româneşti Româneşti 27.882 280 1.12037. C.S.V. Suharău Suharău 27.886 198 1.50238. C.S.V. Suliţa Suliţa 27.887 205 2.36939. C.S.V. Şendriceni Şendriceni 27.884 104 62540. C.S.V. Truşeşti Truşeşti 27.889 369 1.10641. C.S.V. Todireni Todireni 27.888 223 1.97742. C.S.V. Ungureni Ungureni 27.890 257 3.34743. C.S.V. Unţeni Unţeni 27.891 280 1.32044. C.S.V. Văculeşti Văculeşti 27.893 310 1.44545. C.S.V. Viişoara Viişoara 27.894 270 1.02946. C.S.V. Vârfu Vârfu Câmpului 27.892 194 1.588            Câmpului47. C.S.V. Vlădeni Vlădeni 27.895 170 83048. C.S.V. Vorniceni Vorniceni 27.896 195 1.60549. C.S.V. Vorona Vorona 27.897 210 1.81450. C.S.V. Darabani Darabani 27.856 169 1.83151. C.S.V. Săveni Săveni 27.883 548 5.49052. C.S.V. Dorohoi Dorohoi 27.857 314 2.97653. C.S.V. Botoşani Botoşani 27.846 160 4.340──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Judeţul BRAŞOV──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Codlea Codlea 38.629 80 0 2. C.S.V. Feldioara Feldioara 38.630 61 335 3. C.S.V. Prejmer Prejmer 38.631 60 0 4. C.S.V. Sânpetru Sânpetru 38.632 70 268 5. C.S.V. Făgăraş Făgăraş 38.641 84 0 6. C.S.V. Hârseni Hârseni 38.642 60 30 7. C.S.V. Şercaia Şercaia 38.634 80 0 8. C.S.V. Şinca Şinca 38.633 56 30 9. C.S.V. Voila Voila 38.643 80 610. C.S.V. Caţa Caţa 38.635 295 1.35511. C.S.V. Horghiz Horghiz 38.636 60 32612. C.S.V. Homorod Homorod 38.637 110 24213. C.S.V. Racoş Racoş 38.638 80 50614. C.S.V. Rupea Rupea 38.639 126 50215. C.S.V. Ungra Ungra 38.640 68 28216. C.S.V. Bran Bran 38.645 92 6417. C.S.V. Braşov I Braşov 38.647 158 018. C.S.V. Râşnov Râşnov 38.646 186 382──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Judeţul BRĂILA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bărăganul Bărăganul 34.238 198 352 2. C.S.V. Berteştii Berteştii de Sus 34.239 243 1.404            de Sus 3. C.S.V. Ciocile Ciocile 34.240 198 1.442 4. C.S.V. Grădiştea Grădiştea 34.243 135 6.000 5. C.S.V. Ianca Ianca 34.245 198 352 6. C.S.V. Măxineni Măxineni 34.247 198 2.302 7. C.S.V. Movila Movila Miresii 34.248 144 306            Miresii 8. C.S.V. Mircea Vodă Mircea Vodă 34.249 332 2.275 9. C.S.V. Racoviţa Racoviţa 34.251 234 2.23110. C.S.V. Stăncuţa Stăncuţa 34.252 60 40011. C.S.V. Surdila- Surdila- 34.254 110 0            Găiseanca Găiseanca12. C.S.V. Tudor Tudor 34.253 60 1.540         Vladimirescu Vladimirescu13. C.S.V. Unirea Unirea 34.255 75 65014. C.S.V. Vădeni Vădeni 34.256 51 015. C.S.V. Viziru Viziru 34.257 332 66616. C.S.V. NR. 1 Brăila 34.241 96 624            Brăila17. C.S.V. Faurei Faurei 34.242 168 1.28018. C.S.V. Gropeni Gropeni 34.244 234 2.04019. C.S.V. Roşiori Roşiori 34.250 64 8020. C.S.V. Salcia Salcia Tudor 34.259 234 1.206            Tudor21. C.S.V. Jirlau Jirlau 34.246 88 1.221──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Judeţul BUZĂU──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Ămăru Amaru 367357 281 1.871 2. C.S.V. Bălăceanu Bălăceanu 36.358 281 2.319 3. C.S.V. Berea Berea 36.360 275 1.325 4. C.S.V. Boldu Boldu 36.361 134 2.626 5. C.S.V. Buda Buda 36.362 75 450 6. C.S.V. Căneşti Căneşti 36.363 205 803 7. C.S.V. Calvini Calvini 36.364 283 4.717 8. C.S.V. Caragele Caragele 36.365 255 735 9. C.S.V. Beceni Beceni 36.359 178 1.38810. C.S.V. C.A. C.A. Rosetti 36.366 185 1.872            Rosetti11. C.S.V. Cislău Cislău 36.367 270 2.61012. C.S.V. Chiojdu Chiojdu 36.401 512 3.77613. C.S.V. Cochirleanca 36.368 261 3.239     Cochirleanca14. C.S.V. Gălbinaşi Gălbinaşi 36.369 156 1.37915. C.S.V. Gherăseni Gherăseni 36.406 82 60816. C.S.V. Ghergheasa Ghergheasa 36.370 60 64017. C.S.V. Grebănu Grebănu 36.403 182 1.92918. C.S.V. Glodeanu- Glodeanu- 36.371 476 9.929            Siliştea Siliştea19. C.S.V. Măgura Măgura 36.373 60 73020. C.S.V. Mărăcineni Mărăcineni 36.374 240 021. C.S.V. Merei Merei 36.375 385 2.88522. C.S.V. Mihăileşti Mihăileşti 36.376 424 7.25223. C.S.V. Mânzăleşti Mânzăleşti 36.377 187 3.45324. C.S.V. Murgeşti Murgeşti 36.378 144 96325. C.S.V. Nehoiu Nehoiu 36.379 88 35226. C.S.V. Pănătău Pănătău 36.404 216 2.28427. C.S.V. Pătârlagele Pătârlagele 36.380 209 1.57728. C.S.V. Padina Padina 36.381 253 3.23729. C.S.V. Pietroasele Pietroasele 36.383 230 97030. C.S.V. Pogoanele Pogoanele 36.382 147 65331. C.S.V. Poşta Poşta Câlnău 36.384 119 86            Câlnău32. C.S.V. Puieşti Puieşti 36.385 163 9.63733. C.S.V. Râmnicelu Râmnicelu 36.386 120 1.48034. C.S.V. Ruşeţu Ruşeţu 36.389 281 2.86935. C.S.V. Săgeata Săgeata 36.388 204 1.69236. C.S.V. Smeeni Smeeni 36.390 208 1.34437. C.S.V. Scutelnici Scutelnici 36.392 140 1.86038. C.S.V. Scorţoasa Scorţoasa 36.391 132 31839. C.S.V. Topliceni Topliceni 36.393 124 1.07640. C.S.V. Vadu Paşii Vadu Paşii 36.394 94 51641. C.S.V. Verneşti Verneşti 36.395 185 3.31542. C.S.V. Vâlcelele Vâlcelele 36.396 216 4.18443. C.S.V. Valea Valea Râmnicului 36.397 130 1.579            Râmnicului44. C.S.V. Vintilă Vintilă Vodă 36.398 241 2.962            Vodă45. C.S.V. Zărneşti Zărneşti 36.399 130 44046. C.S.V. Ziduri Ziduri 36.400 156 58847. C.S.V. Buzău Buzău 121.253 180 4048. C.S.V. Râmnicu Râmnicu Sărat 36.387 158 556            Sărat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Judeţul CARAS-SEVERIN──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Comorâşte Horotic 26.793 80 865 2. C.S.V. Brebu Brebu 26.801 35 0 3. C.S.V. Răcăşdia Răcăşdia 26.794 133 2.751 4. C.S.V. Slatina- Slatina-Timiş 26.795 118 0            Timiş 5. C.S.V. Socol Socol 26.796 217 15 6. C.S.V. Mehadica Mehadica 26.797 104,5 150 7. C.S.V. Dalboşeţ Dalboşeţ 26.798 65 160 8. C.S.V. Iablaniţa Petnic 26.799 500 0 9. C.S.V. Zorlenţu Zorlenţu Mare 26.800 24 0            Mare10. C.S.V. Păltiniş Păltiniş 26.802 56 011. C.S.V. Prigor Prigor 26.803 72 012. C.S.V. Doclin Tirol 26.804 236,5 013. C.S.V. Fârliug Fârliug 26.805 83 014. C.S.V. Mehadia Mehadia 26.806 116 015. C.S.V. Obreja Obreja 26.807 121 016. C.S.V. Caransebeş Caransebeş 26.808; 187 0                                            26.80917. C.S.V. Cornea Cornea 26.810 166 018. C.S.V. Teregova Teregova 26.812 23 019. C.S.V. Vermeş Vermeş 26.813 153 60320. C.S.V. Bocşa Bocşa 26.814 440 021. C.S.V. Cornereva Cornereva 26.817 169 022. C.S.V. Băuţar Băuţar 26.818 120 023. C.S.V. Lăpuşnicu Lăpuşnicu Mare 26.819 108 0            Mare24. C.S.V. Oţelu Roşu Oţelu Roşu 26.820 40 025. C.S.V. Oraviţa Oraviţa 26.821 41 026. C.S.V. Buchin Buchin 26.822 153 17827. C.S.V. Caraşova Caraşova 26.823 24 14028. C.S.V. Bănia Bănia 26.816 216 029. C.S.V. Bucoşniţa Bucoşniţa 26.824 162 62630. C.S.V. Domaşnea Domaşnea 26.811 189 031. C.S.V. Constantin Constantin 26.825; 90 50            Daicoviciu Daicoviciu 26.82632. C.S.V. Grădinari Grădinari 26.827 108 033. C.S.V. Ticvaniu Ticvaniu Mare 26.828 98 1.435            Mare34. C.S.V. Vrani Vrani 26.829 108 035. C.S.V. Moldova Moldova Nouă 26.830 200 567            Nouă36. C.S.V. Turnu Zervesti 26.832 72 103            Ruieni──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Judeţul CĂLĂRAŞI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Borcea Borcea 26.905 219 1.874 2. C.S.V. Călăraşi Călăraşi, Str. 26.903 91 139                        Dobrogei nr. 16 3. C.S.V. Dragalina Dragalina 26.916 232 1.861 4. C.S.V. Lehliu-Gară Lehliu-Gară 26.922 240 3.070 5. C.S.V. Chirnogi Chirnogi 26.911 191 3.905 6. C.S.V. Olteniţa Olteniţa, Str. 26.929 62,3 212                        Pescarilor                        nr. 29A 7. C.S.V. Lupşanu Lupşanu 26.924 244 3.828 8. C.S.V. Alexandru Alexandru 26.904 185 534            Odobescu Odobescu 9. C.S.V. Belciugatele 26.906 101 767     Belciugatele10. C.S.V. Budeşti Budeşti 26.907 171 1.42811. C.S.V. Crivat Crivăţ 26.908 145 1.24112. C.S.V. Chiselet Chiselet 26.909 200 1.23613. C.S.V. Ciocăneşti Ciocăneşti 26.910 84 70114. C.S.V. Curcani Curcani 26.912 84 61715. C.S.V. Cuza Vodă Cuza Vodă 26.913 230 11.11516. C.S.V. Dorobanţu Dorobanţu 26.914 170 2.98617. C.S.V. Dragoş Vodă Dragoş Vodă 26.915 208 1.71618. C.S.V. Gurbăneşti Gurbăneşti 26.917 160 1.66319. C.S.V. Grădiştea Grădiştea 26.918 241 3.84520. C.S.V. Frăsinet Frăsinet 26.919 204 60021. C.S.V. Fundeni Fundeni 26.920 107 870,8922. C.S.V. Independenţa 26.921 307 1.762     Independenţa23. C.S.V. Lehliu-Sat Lehliu-Sat 26.923 105 1.13324. C.S.V. Luica Luica 26.925 113 92125. C.S.V. Mănăstirea Mănăstirea 26.926 253 1.238,2926. C.S.V. Modelu Modelu 26.927 182 1.60927. C.S.V. Nicolae Nicolae Bălcescu 26.928 98 352            Bălcescu28. C.S.V. Perişoru Perişoru 26.930 124 1.71329. C.S.V. Radovanu Radovanu 26.931 276 1.98130. C.S.V. Săruleşti Săruleşti 26.932 135 3.24331. C.S.V. Sohatu Progresu, comuna 26.933 140 1.939                        Sohatu32. C.S.V. Tămădău Tămădău 26.934 71 80233. C.S.V. Ulmu Ulmu 26.935 117 58034. C.S.V. Ulmeni Ulmeni 26.936 127 17335. C.S.V. Vlad Ţepeş Vlad Ţepeş 26.937 99 4.80836. C.S.V. Vâlcelele Vâlcelele 26.938 106 755──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   Judeţul Cluj──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Aghireşu Aghireşu 36.053 120 0 2. C.S.V. Aluniş Aluniş 36.055 113 0 3. C.S.V. Aiton Aiton 36.054 140 0 4. C.S.V. Apahida Apahida 36.056 91 453 5. C.S.V. Aşchileu Aşchileu 36.057 125 0 6. C.S.V. Baciu Baciu 36.058 91 0 7. C.S.V. Băişoara Băişoara 36.059 116 0 8. C.S.V. Bobâlna Bobâlna 36.060 181 0 9. C.S.V. Borşa Borşa 36.062 161 010. C.S.V. Buza Buza 36.063 130 011. C.S.V. Căianu Căianu 36.064; 173 0                                            36.06512. C.S.V. Călăraşi Călăraşi 36.066 104 013. C.S.V. Călăţele Călăţele 36.067 175 014. C.S.V. Cămăraşu Cămăraşu 36.068 116 015. C.S.V. Căpuş Căpuşu Mare 36.069 91 016. C.S.V. Căşeiu Căşeiu 36.070; 191 0                                            36.07117. C.S.V. Cătina Cătina 36.072 146 018. C.S.V. Ceanu Mare Ceanu Mare 36.073; 185 0                                            36.07419. C.S.V. Chinteni Chinteni 36.075 96 020. C.S.V. Chiuieşti Chiuieşti 36.076; 213 0                                            36.07721. C.S.V. Ciucea Ciucea 36.078 214 022. C.S.V. Ciurila Ciurila 36.079 115 023. C.S.V. Câmpia Câmpia Turzii 36.080; 81 0            Turzii 36.08124. C.S.V. Câţcău Câţcău 36.082 160 025. C.S.V. Cluj I Cluj-Napoca 36.083 115 026. C.S.V. Cluj III Cluj-Napoca 36.084 88 027. C.S.V. Corneşti Corneşti 36.085 163 028. C.S.V. Feleacu Feleacu 36.086 80 029. C.S.V. Fizeşu Fizeşu 36.087 100 0            Gherlii Gherlii30. C.S.V. Floreşti Floreşti 36.088 115 031. C.S.V. Frata Frata 36.089 121 032. C.S.V. Geaca Geaca 36.090 199 033. C.S.V. Gherla Gherla 36.092; 188 0                                            36.09334. C.S.V. Gilău Gilău 36.094 152 035. C.S.V. Gârbău Gârbău 36.095 191 036. C.S.V. Huedin Huedin 36.097; 288 0                                            36.09837. C.S.V. Iară Iară 36.099 140 038. C.S.V. Iclod Iclod 36.100 144 039. C.S.V. Izvoru Izvoru 36.101 86 0            Crişului Crişului40. C.S.V. Jucu Jucu 36.102 188 041. C.S.V. Luna Luna 36.104 77 042. C.S.V. Măguri- Măguri- 36.105 190 0            Răcătău Răcătău43. C.S.V. Mănăstireni Mănăstireni 36.106 182 044. C.S.V. Mărgău Mărgău 36.108 127 045. C.S.V. Mărişel Mărişel 36.109 139 046. C.S.V. Mica Mica 36.110 162 047. C.S.V. Mihai Mihai Viteazu 36.111 200 1.905            Vitezu48. C.S.V. Mintiu Mintiu 36.112 150 0            Gherlii Gherlii49. C.S.V. Mociu Mociu 36.113 155 050. C.S.V. Pălatca Pălatca 36.115 127 051. C.S.V. Panticeu Panticeu 36.116 208 052. C.S.V. Petreştii Petreştii 36.118 90 0            de Jos de Jos53. C.S.V. Ploscoş Ploscoş 36.119 176 054. C.S.V. Răscruci Bonţiola 36.120 127 055. C.S.V. Recea- Recea-Cristu 36.124 172 0            Cristur56. C.S.V. Sâncraiu Sâncraiu 36.121; 176 0                                            36.12257. C.S.V. Sânmărtin Sânmărtin 36.125; 198 0                                            36.12658. C.S.V. Sânpaul Sânpaul 36.127 134 059. C.S.V. Suatu Suatu 36.128 178 060. C.S.V. Tritenii Tritenii 36.130 179 0            de Jos de Jos61. C.S.V. Turda I Turda 36.132 136 062. C.S.V. Tureni Tureni 36.134 107 063. C.S.V. Ţaga Ţaga 34.135 78 064. C.S.V. Unguraş Unguraş 36.136 113 065. C.S.V. Vad Vad 36.137 125 066. C.S.V. Vultureni Vultureni 36.138 129 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Judeţul CONSTANŢA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Adamclisi Adamclisi 39.550 331 2.581 2. C.S.V. Deleni Deleni 39.551 199 1.464 3. C.S.V. Albeşti Albeşti 39.552 152 2.896 4. C.S.V. Limanu Limanu 39.576 252 1.848 5. C.S.V. 23 August 23 August 39.606 110 935           (Unirea) 6. C.S.V. Pecineaga Pecineaga 39.593 57 1.993 7. C.S.V. Băneasa Băneasa 39.553 135 1.206 8. C.S.V. Dobromir Dobromir 39.567 166 1.301 9. C.S.V. Chirnogeni Chirnogeni 39.558 198 2.40710. C.S.V. Cogealac Cogealac 39.561 588 9.11011. C.S.V. Cernavodă Cernavodă 39.562 113 46312. C.S.V. Aliman Aliman 39.605 234 1.20613. C.S.V. Castelu Castelu 39.560 120 60014. C.S.V. Cobadin Cobadin 39.565 341 1.48915. C.S.V. Ciocârlia Ciocârlia 39.557 239 1.76116. C.S.V. Târguşor Târguşor 39.599 270 4.93017. C.S.V. Nicolae Nicolae Bălcescu 39.586 184 856            Bălcescu18. C.S.V. Crucea Crucea 39.554 191 5.80919. C.S.V. Hârşova Hârşova 39.569 356 3.44420. C.S.V. Ciobanu Ciobanu 39.556 173 32721. C.S.V. Saraiu Saraiu 39.598 208 1.98022. C.S.V. Gârliciu Gârliciu 39.568 195 45023. C.S.V. Mircea Vodă Mircea Vodă 39.582 60 2024. C.S.V. Negru Vodă Negru Vodă 39.580 97 25225. C.S.V. Cerchezu Cerchezu 39.564 250 1.15026. C.S.V. Independenţa 39.573 378 1.338     Independenţa27. C.S.V. Mihai Mihai Viteazu 39.579 110 4.319            Viteazu28. C.S.V. Dumbrăveni Dumbrăveni 39.566 60 19029. C.S.V. Istria Istria 39.574 100 1.22030. C.S.V. Pantelimon Pantelimon 39.603 195 4.70831. C.S.V. Peştera Peştera 39.591 120 98132. C.S.V. Năvodari Năvodari 39.585 216 58433. C.S.V. Mihail Mihail 39.578 300 2.500     Kogălniceanu Kogălniceanu34. C.S.V. Corbu Corbu 39.563 90 2.39035. C.S.V. Topraisar Topraisar 39.601 226 2.43336. C.S.V. Constanţa Constanţa 39.604 150 25037. C.S.V. Cumpăna Cumpăna 39.555 328 1.18038. C.S.V. Mereni Mereni 39.583 50 15039. C.S.V. Stoienesti Stoienesti 39.858 108 040. C.S.V. Petroşani Petroşani 39.592 111 60041. C.S.V. Rasova Rasova 39.595 217 77542. C.S.V. Lumina Lumina 39.597 170 2.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Judeţul COVASNA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bodoc Bodoc 37.948 193 467 2. C.S.V. Ghelinţa Ghelinţa 37.949 109 438 3. C.S.V. Reci Reci 37.950 167 11.349 4. C.S.V. Sânzieni Sânzieni 37.951 151 1.035──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Judeţul DÂMBOVIŢA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Băleni Băleni 35.815 128 2.440 2. C.S.V. Băleni Dobra 35.816 72 106 3. C.S.V. Bucşani Bucşani 35.817 140 974 4. C.S.V. Butimanu Butimanu 35.818 160 1.380 5. C.S.V. Cobia Cobia 35.819 144 696 6. C.S.V. Comişani Comişani 35.820 270 300 7. C.S.V. Conteşti Conteşti 35.822 69 1.062 8. C.S.V. Corbii Corbii Mari 35.823 175 1.990            Mari 9. C.S.V. Cornăţelu Cornăţelu 35.824 63 86610. C.S.V. Corneşti Corneşti 35.825 64 87211. C.S.V. Crevedia Crevedia 35.826 240 13012. C.S.V. Dărmăneşti Dărmăneşti 35.827 178 64013. C.S.V. Dragodana Dragodana 35.828 200 92614. C.S.V. Finta Finta 35.829 130 23015. C.S.V. Găeşti Găeşti 35.830 80 2.84016. C.S.V. Gura Gura Ocniţei 35.831 133 3.634            Ocniţei17. C.S.V. Gura Şuţii Gura Şuţii 35.832 56 70018. C.S.V. Hulubeşti Hulubeşti 35.833 168 4.60619. C.S.V. Lunguleţu Lunguleţu 35.835 140 3.35020. C.S.V. Lucieni Lucieni 35.834 50 1.15021. C.S.V. Malu cu Malu cu Flori 35.836 400 1.191            Flori22. C.S.V. Măneşti Măneşti 35.837 170 023. C.S.V. Mătăsaru Mătăsaru 35.838 100 3.60024. C.S.V. Mogoşani Mogoşani 35.840 96 1.41825. C.S.V. Moreni Moreni 35.841; 162 676                                            35.84226. C.S.V. Moroeni Moroeni 35.843 104 35327. C.S.V. Odobeşti Odobeşti 35.844 64 35228. C.S.V. Poiana Poiana 35.845 72 81629. C.S.V. Potlogi Potlogi 35.846 170 67230. C.S.V. Produleşti Produleşti 35.847 125 3.09431. C.S.V. Răcari Răcari 35.848 84 83232. C.S.V. Răzvad Răzvad 35.849 53 89433. C.S.V. Runcu Runcu 35.850 50 11034. C.S.V. Titu Titu 35.852 400 18835. C.S.V. Tărtăşeşti Tărtăşeşti 35.851 48 40436. C.S.V. Ulieşti Ulieşti 35.853 70 2.26037. C.S.V. Ulmi Ulmi 35.854 200 38238. C.S.V. Valea Mare Valea Mare 35.855 162 3.15839. C.S.V. Vişina Vişina 35.856 126 2.79840. C.S.V. Voineşti Voineşti 35.857 162 2.676──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Judeţul DOLJ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Amărăştii Amărăştii de Sus 39.610; 444 630            de Sus 39.672 2. C.S.V. Amărăştii Amărăştii de Jos 39.611; 614 562            de Jos 39.671 3. C.S.V. Apele Vii Apele Vii 39.630 64 0 4. C.S.V. Argetoaia Argetoaia 39.614 287 2.147 5. C.S.V. Almăj Almăj 39.613 135 793 6. C.S.V. Băileşti Băileşti 39.615; 283 3.034                                            39.674 7. C.S.V. Bechet Bechet 39.616 192 3.825 8. C.S.V. Barca Barca 39.617 283 1.317 9. C.S.V. Brădeşti Brădeşti 39.619 206 1.18810. C.S.V. Bratovoeşti Bratovoeşti 39.618 183 2.99411. C.S.V. Brahova Brahova 39.620 250 55612. C.S.V. Calopăr Calopăr 39.626: 200 500                                            39.67213. C.S.V. Celaru Celaru 39.629 106 014. C.S.V. Calafat I Calafat 39.622 203 1.59415. C.S.V. Caraula Caraula 39.628; 302 1.872                                            39.67816. C.S.V. Basarabi Basarabi 39.623; 155 314                                            39.698;                                            39.699;                                            39.700;                                            10081117. C.S.V. Ciupercenii Ciupercenii Noi 39.632 144 20            Noi18. C.S.V. Cetate Cetate 39.631 209 2.09819. C.S.V. Castranova Castranova 39.627; 163 337                                            10081220. C.S.V. Dobreşti Dobreşti 39.635 340 66921. C.S.V. Dăbuleni Dăbuleni 39.633; 259 707                                            39.67922. C.S.V. Daneţi Daneţi 39.634 139 17623. C.S.V. Dioşti Dioşti 39.638; 238 2.486                                            39.68224. C.S.V. Desa Desa 39.637 156 1.74425. C.S.V. Filiaşi Filiaşi 39.639 176 2.02426. C.S.V. Galicea Galicea Mare 39.645 118 4.246            Mare27. C.S.V. Goicea Goicea 39.643; 278 2.044                                            39.68428. C.S.V. Giurgiţa Giurgiţa 39.641 106 2.00429. C.S.V. Gighera Gighera 39.640; 106 3.252                                            39.68330. C.S.V. Giubega Giubega 39.642 174 1.26331. C.S.V. Greceşti Greceşti 39.644 114 1.26332. C.S.V. Izvoare Izvoare 39.624; 389 1.183                                            39.68533. C.S.V. Leu Leu 39.646 190 034. C.S.V. Moţăţei Moţăţei 39.650; 454 1.241                                            39.68835. C.S.V. Mischii Mischii 39.648 221 1.37936. C.S.V. Mârşani Mârşani 39.687 314 1.64837. C.S.V. Podari Podari 39.655; 314 1.648                                            39.62138. C.S.V. Perişor Perişor 39.651 97 89439. C.S.V. Pleniţa Pleniţa 39.654 146 95440. C.S.V. Poiana Mare Poiana Mare 39.656 146 95441. C.S.V. Piscu Vechi Piscu Vechi 39.652 382 2.85442. C.S.V. Rast Rast 39.658 113 49043. C.S.V. Siliştea Siliştea Crucii 39.662 564 0            Crucii44. C.S.V. Sălcuţa Sălcuţa 39.660 126 4.85445. C.S.V. Şegarcea Şegarcea 39.659; 483 1.172                                            39.69446. C.S.V. Şimnic Şimnicu de Sus 39.663 208 97547. C.S.V. Seaca de Seaca de Câmp 39.653 160 255            Câmp48. C.S.V. Seaca de Seaca de Pădure 39.661 30 213            Pădure49. C.S.V. Teslui Teslui 39.664 255 1.49950. C.S.V. Ţuglui Ţuglui 39.665 170 1.16051. C.S.V. Vela Vela 39.668; 200 400                                            39.69652. C.S.V. Vârvor Vârvor 39.669; 160 4.805                                            39.69753. C.S.V. Valea Valea Stanciului 39.666; 460 2.470            Stanciului 39.69554. C.S.V. Craiova Craiova 39.670 98 81955. C.S.V. Melineşti Melineşti 39.647 179 4.08256. C.S.V. Afumaţi Afumaţi 39.612 231 1.516──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Judeţul GALAŢI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Bălăbăneşti Bălăbăneşti 27.372 244 4.792 2. C.S.V. Bereşti Bereşti 27.403 60 380 3. C.S.V. Braniştea Braniştea 27.370 144 2.293 4. C.S.V. Bălăşeşti Bălăşeşti 27.371 244 612 5. C.S.V. Cuca Cuca 27.377 244 1.114 6. C.S.V. Cudalbi Cudalbi 27.379 244 2.062 7. C.S.V. Cavadineşti Cavadineşti 27.374 244 15.173 8. C.S.V. Certeşti Certeşti 27.375 244 3.614 9. C.S.V. Frumuşiţa Frumuşiţa 27.382 77 1.39610. C.S.V. Folteşti Folteşti 27.405 344 12.53311. C.S.V. Griviţa Griviţa 27.386 255 1.02012. C.S.V. Ghidigeni Ghidigeni 27.385 62 2.30713. C.S.V. Galaţi 1 Galaţi 27.367 90 66514. C.S.V. Independenţa 27.404 143 814     Independenţa15. C.S.V. Lieşti Lieşti 27.387 144 50416. C.S.V. Măstăcani Măstăcani 27.388 144 1.41217. C.S.V. Nămoloasa Nămoloasa 27.389 244 86218. C.S.V. Oancea Oancea 121.580 60 38019. C.S.V. Pechea Pechea 27.390 244 1.20520. C.S.V. Slobozia Slobozia Conachi 27.393 244 4.876            Conachi21. C.S.V. Suceveni Suceveni 27.395 174 1.79522. C.S.V. Târgu Bujor Târgu Bujor 27.373 244 1.97723. C.S.V. Tudor Tudor Vladimirescu 27.398 244 1.512     Vladimirescu24. C.S.V. Ţepu Ţepu 27.399 144 1.02225. C.S.V. Vânători Vânători 27.402 79 1.54226. C.S.V. Corni Corni 27.376 237 2.80027. C.S.V. Cosmeşti Cosmeşti 27.378 315 20228. C.S.V. Fârţăneşti Fârţăneşti 27.383 64 71229. C.S.V. Fundeni Fundeni 27.384 30 2430. C.S.V. Piscu Piscu 27.391 60 47631. C.S.V. Slivna Slivna 27.396 105 53032. C.S.V. Scânteieşti Scânteieşti 27.397 55 19233. C.S.V. Umbrăreşti Umbrăreşti 27.400 251 33034. C.S.V. V.Mărului V.Mărului 27.401 81 269──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Judeţul GIURGIU──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Adunaţii- Adunaţii- 39.820 188 0            Copăceni Copăceni 2. C.S.V. Băneasa Băneasa 39.827 166 2.594 3. C.S.V. Bolintin- Bolintin-Vale 39.821; 185 1.676            Vale 39.823;                                            39.824 4. C.S.V. Bolintin- Bolintin-Deal 39.822 257 1.543            Deal 5. C.S.V. Bucşani Bucşani 39.825; 213 2.700                                            39.826 6. C.S.V. Buturugeni Buturugeni 39.862 193 977 7. C.S.V. Clejani Clejani 39.830; 108 342                                            39.831;                                            39.832 8. C.S.V. Crevedia Crevedia 39.828 77,5 232 9. C.S.V. Daia Daia 39.835 135 010. C.S.V. Frăţeşti Frăţeşti 39.836 864 1.50111. C.S.V. Giurgiu Giurgiu 39.838 138,5 012. C.S.V. Floreşti- Floreşti- 39.837 81 490            Stoeneşti Stoeneşti13. C.S.V. Gogoşari Gogoşari 39.842; 231 4.321                                            39.84314. C.S.V. Grădinari Grădinari 39.839 111 1.34115. C.S.V. Hotarele Hotarele 39.846 180 1.36016. C.S.V. Iepureşti Iepureşti 39.847 273 2.20017. C.S.V. Joiţa Joiţa 39.850 124 5.00018. C.S.V. Mârşa Mârşa 39.851 850 1.00019. C.S.V. Mihăileşti Mihăileşti 39.852 108 1.00020. C.S.V. Răsuceni Răsuceni 39.853 150 1.31221. C.S.V. Roata Roata 39.854 59,4 754,622. C.S.V. Singureni Singureni 39.856 60 023. C.S.V. Stoeneşti Stoeneşti 39.858 108 024. C.S.V. Toporu Toporu 39.859 475 82525. C.S.V. Ulmi Ulmi 39.860 117 1.00326. C.S.V. Vedea Vedea 39.863 85 81027. C.S.V. Ghimpaţi Ghimpaţi 39.844; 21 2.289                                            39.84528. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 39.848; 180 1.936                                            39.84929. C.S.V. Stanesti Stanesti 39.857 180 720──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Judeţul GORJ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Ălbeni Albeni 3775^3 250 0 2. C.S.V. Alimpeşti Alimpeşti 37.585; 250 0                                            37.584 3. C.S.V. Aninoasa Aninoasa 37.586 250 0 4. C.S.V. Baia de Baia de Fier 37.587 250 0            Fier 5. C.S.V. Bălăneşti Bălăneşti 37.588 250 250 6. C.S.V. Băleşti Băleşti 37.589 250 200 7. C.S.V. Bengeşti Bengeşti 37.590 250 150 8. C.S.V. Berleşti Berleşti 37.591 250 0 9. C.S.V. Bâlteni Bâlteni 37.592; 250 750                                            37.59310. C.S.V. Bolboşi Bolboşi 37.594 250 011. C.S.V. Borăscu Borăscu 37.595 250 012. C.S.V. Bumbeşti- Bumbeşti-Jiu 37.596 250 0            Jiu13. C.S.V. Bumbeşti- Bumbeşti-Piţic 37.597 250 500            Pitic14. C.S.V. Bustuchin Bustuchin 37.598 250 015. C.S.V. Cătune Cătune 37.599 200 016. C.S.V. Câlnic Câlnic 37.601 250 017. C.S.V. Cruşeţ Cruşeţ 37.602 250 018. C.S.V. Dăneşti Dăneşti 37.603 250 019. C.S.V. Drăguţeşti Drăguţeşti 37.604 250 020. C.S.V. Godineşti Godineşti 37.605 250 021. C.S.V. Leleşti Leleşti 37.606 250 022. C.S.V. Licurici Licurici 37.607 250 023. C.S.V. Mătăsari Mătăsari 37.608 250 024. C.S.V. Motru Motru 37.609 250 025. C.S.V. Negomir Negomir 37.611 250 026. C.S.V. Novaci Novaci 37.612 250 63027. C.S.V. Padeş Padeş 37.616 120 028. C.S.V. Peştişani Peştişani 37.614 250 4.90029. C.S.V. Polovragi Polovragi 37.613 250 50030. C.S.V. Prigoria Prigoria 37.615 200 031. C.S.V. Săcelu Săcelu 37.617 250 032. C.S.V. Săuleşti Săuleşti 37.618 250 70033. C.S.V. Scoarţa Scoarţa 37.619 250 034. C.S.V. Schela Schela 37.620 100 035. C.S.V. Slivileşti Slivileşti 37.621 250 1.70036. C.S.V. Stoina Stoina 37.622 250 90037. C.S.V. Teleşti Teleşti 37.623 250 038. C.S.V. Tismana Tismana 37.624 250 039. C.S.V. Târgu Târgu Cărbuneşti 37.625 250 200           Cărbuneşti40. C.S.V. Târgu Târgu Jiu 37.626 250 0            Jiu I41. C.S.V. Târgu Târgu Jiu 37.627 250 0            Jiu II42. C.S.V. Turceni Turceni 37.628; 250 0                                            37.62943. C.S.V. Ţânţăreni Ţânţăreni 37.631 250 1.22444. C.S.V. Urdari Urdari 37.632 250 1.60045. C.S.V. Văgiuleşti Văgiuleşti 37.633 120 046. C.S.V. Plopşoru Plopşoru 37.634 52 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Judeţul HARGHITA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Atid Atid 35.044 271 4.526 2. C.S.V. Bilbor Bilbor 35.045 113 274 3. C.S.V. Cârţa Cârţa 35.046 203 4.894 4. C.S.V. Ciuc- Ciuc- Sângeorgiu 35.047 431 771            Sângeorgiu 5. C.S.V. Ciumani Ciumani 35.048 189 2.522 6. C.S.V. Cobăteşti Cobăteşti 35.049 374 2.042 7. C.S.V. Corund Corund 35.050 367 1.612 8. C.S.V. Cristuru Cristuru 35.051 479 316            Secuiesc Secuiesc 9. C.S.V. Dăneşti Dăneşti 35.052 403 5.51510. C.S.V. Dealu Dealu 35.053 192 1.06611. C.S.V. Dârjiu Dârjiu 35.054 303 3.08412. C.S.V. Ditrău Ditrău 35.055 200 2.24813. C.S.V. Frumoasa Frumoasa 35.056 115 39314. C.S.V. Gheorgheni Gheorgheni 35.057 398 1.00415. C.S.V. Joseni Joseni 35.058 145 2.95016. C.S.V. Lăzarea Lăzarea 35.059 247 42617. C.S.V. Lueta Lueta 35.060 258 018. C.S.V. Lunca de Lunca de Jos 35.061 235 441            Jos19. C.S.V. Lunca de Lunca de Sus 35.062 100 610            Sus20. C.S.V. Lupeni Lupeni 35.063 188 1.70821. C.S.V. Mărtiniş Mărtiniş 35.064 170 1.30122. C.S.V. Mereşti Mereşti 35.065 82 13623. C.S.V. Mihăileni Mihăileni 35.066 164 2.54924. C.S.V. Mugeni Mugeni 35.067 104 48525. C.S.V. Ocland Ocland 35.068 76 1.12726. C.S.V. Odorheiu Odorheiu 35.069 40 0            Secuiesc Secuiesc27. C.S.V. Plăieşii Plăieşii de Jos 35.070 190 3.086            de Jos28. C.S.V. Porumbenii Porumbenii Mari 35.071 82 192            Mari29. C.S.V. Praid Praid 35.072 213 1.08630. C.S.V. Remetea Remetea 35.073 285 1.37831. C.S.V. Săcel Săcel 35.074 218 2.61432. C.S.V. Sărmaş Sărmaş 35.075 194 61233. C.S.V. Siculeni Siculeni 35.076 20 034. C.S.V. Şimoneşti Şimoneşti 35.077 252 1.79835. C.S.V. Sândominic Sândominic 35.078 132 1.89836. C.S.V. Sânmartin Sânmartin 35.079 216 1.04637. C.S.V. Sânpaul Sânpaul 35.080 79 22138. C.S.V. Sânsimion Sânsimion 35.081 250 50039. C.S.V. Subcetate Subcetate 35.082 84 15240. C.S.V. Suseni Suseni 35.083 48 3.90441. C.S.V. Topliţa Topliţa 35.084 390 1.648           (Mureş)42. C.S.V. Tulgheş Tulgheş 35.085 183 92543. C.S.V. Tuşnad Tuşnad 35.086 122 1.20844. C.S.V. Ulieş Ulieş 35.087 140 2.00545. C.S.V. Vlăhiţa Vlăhiţa 35.088 233 1.57146. C.S.V. Zetea Zetea 35.090 140 67247. C.S.V. Miercurea- Miercurea-Ciuc 35.037 57 0            Ciuc──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                Judeţul HUNEDOARA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Baia de Baia de Criş 37.709 213 1.200            Criş 2. C.S.V. Crişcior Crişcior 37.710 213 1.200 3. C.S.V. Luncoiu de Luncoiu de Jos 37.711 60 1.380            Jos 4. C.S.V. Ribiţa Ribiţa 37.712 198,45 524,56 5. C.S.V. Vaţa de Jos Vaţa de Jos 37.713 304 991 6. C.S.V. Tomeşti Tomeşti 37.714 133,9 320 7. C.S.V. Cristur Cristur 37.715 234 950 8. C.S.V. Brănişca Brănişca 37.716 250 1.812 9. C.S.V. Hărău Hărău 37.717 135 60010. C.S.V. Certeju Certeju de Sus 37.718 79 46411. C.S.V. Veţel Veţel 37.719 100 25512. C.S.V. Simeria Simeria 37.720 261 1.16313. C.S.V. Ilia Ilia 37.721 308 3.48614. C.S.V. Dobra Dobra 37.722 231 1.32615. C.S.V. Gurasada Gurasada 37.723 295,3 44716. C.S.V. Lăpugiu Lăpugiu 37.724 260 1.93817. C.S.V. Zam Zam 37.725 139 84318. C.S.V. Haţeg Haţeg 37.726 354,1 3.406,919. C.S.V. Baru Mare Baru Mare 37.727 216 93820. C.S.V. Pui Pui 37.728 253 1.76621. C.S.V. Toteşti Toteşti 37.729 266,6 1.104,422. C.S.V. Râu de Mori Râu de Mori 37.730 233,7 970,823. C.S.V. Densuş Densuş 37.731 310 1.34124. C.S.V. Sarmizegetusa 37.732 352 1.223     Sarmizegetusa25. C.S.V. General General Berthelot 37.733 120,8 909     Berthelot26. C.S.V. Călan Călan 37.734 238,5 1.02327. C.S.V. Boşorod Boşorod 37.735 154 40128. C.S.V. Bretea Bretea Română 37.736 336 907,5            Română29. C.S.V. Pestişu Mic Pestişu Mic 37.738 68,9 38030. C.S.V. Orăştie Orăştie 37.739 146 40031. C.S.V. Beriu Beriu 37.740 314 31832. C.S.V. Mărtineşti Mărtineşti 37.741 264 1.53633. C.S.V. Orăştioara Orăştioara 37.742 111 62734. C.S.V. Geoagiu Geoagiu 37.744 144 310,535. C.S.V. Romos Romos 37.745 171 852,636. C.S.V. Petroşani Petroşani 37.746 193 0──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                             Judeţul IALOMIŢA──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Albeşti Albeşti 34.579 86 1.843 2. C.S.V. Armăşeşti Armăşeşti 34.591 65 1.470 3. C.S.V. Axintele Axintele 34.603 92 4.152 4. C.S.V. Borduşani Borduşani 34.599 156 2.556 5. C.S.V. Căzăneşti Căzăneşti 34.587 102 1.435 6. C.S.V. Ciochina Ciochina 34.590 115 1.075 7. C.S.V. Cocora Cocora 34.600 69 869 8. C.S.V. Coşereni Coşereni 34.583 108 889 9. C.S.V. Drăgoeşti Drăgoeşti 34.598 80 98010. C.S.V. Făcăeni Făcăeni 34.592 136 2.63611. C.S.V. Feteşti Feteşti 34.606 70 2.04512. C.S.V. Fierbinţi Fierbinţi 34.604 26 37613. C.S.V. Gârbovi' Gârbovi' 34.586 98 54814. C.S.V. Grindu Grindu 34.585 81 64115. C.S.V. Griviţa Griviţa 34.580 164 5.89816. C.S.V. Jilavele Jilavele 34.602 228 5.10217. C.S.V. Manasia Manasia 34.582 73 5.20118. C.S.V. Miloşeşti Miloşeşti 34.578 58 45019. C.S.V. Movilita Movilita 34.584 50 95020. C.S.V. Perieţi Perieti 34.577 84 2.58421. C.S.V. Reviga Reviga 34.601 104 75422. C.S.V. Sălcioara Sălcioara 34.589 201 1.00123. C.S.V. Săveni Săveni 34.597 102 2.09524. C.S.V. Scânteia Scânteia 34.594 214 1.45025. C.S.V. Sfântu Sfântu Gheorghe 34.588 104 840            Gheorghe26. C.S.V. Sudiţi Sudiţi 34.595 85 1.20027. C.S.V. Sineşti Sineşti 34.605 57 92528. C.S.V. Slobozia Slobozia 34.576 57 45029. C.S.V. Ţăndărei Ţăndărei 34.593 105 1.50030. C.S.V. Urziceni Urziceni 34.581 136 3.667──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Judeţul IAŞI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Andrieşeni Andrieşeni 38.742 100 3.320 2. C.S.V. Bivolari Bivolari 38.743 132 2.082 3. C.S.V. Bosia Bosia 38.744 280 480 4. C.S.V. Bârnova Bârnova 38.745 150 2.646 5. C.S.V. Butea Butea 38.746 152 1.452 6. C.S.V. Ciorteşti Ciorteşti 38.747 140 4.660 7. C.S.V. Ciurea Ciurea 38.748 210 2.790 8. C.S.V. Comarna Comarna 38.749 148 2.412 9. C.S.V. Costuleni Costuleni 38.750 148 2.07110. C.S.V. Cotnari Cotnari 38.751 140 3.39211. C.S.V. Cozmeşti Cozmeşti 38.752 152 92212. C.S.V. Cristeşti Cristeşti 38.753 200 3.85013. C.S.V. Dagâţa Dagâţa 38.754 108 3.31814. C.S.V. Erbiceni Erbiceni 38.755 152 3.40015. C.S.V. Focuri Focuri 38.756 216 77216. C.S.V. Golăieşti Golăieşti 38.757 80 017. C.S.V. Gorban Gorban 38.758 181 2.76018. C.S.V. Grajduri Grajduri 38.759 80 2.12019. C.S.V. Gropniţa Gropniţa 38.760 208 4.67620. C.S.V. Horleşti Horleşti 38.761 60 79621. C.S.V. Ipatele Ipatele 38.762 135 2.60422. C.S.V. Lespezi Lespezi 38.763 209 8.15223. C.S.V. Luncani Luncani 38.764 222 4.12624. C.S.V. Mădârjac Mădârjac 38.765 80 025. C.S.V. Mirceşti Mirceşti 38.766 156 55026. C.S.V. Miroslăveşti 38.767 112 525     Miroslăveşti27. C.S.V. Mogoşeşti- Mogoşeşti-Siret 38.768 144 1.590     Şiret28. C.S.V. Movileni Movileni 38.769 144 1.79029. C.S.V. Oţeleni Oţeleni 38.770 84 41630. C.S.V. Plugari Plugari 38.771 149 3.30231. C.S.V. Podu Podu Iloaiei 38.772 192 783            Iloaiei32. C.S.V. Popeşti Popeşti 38.773 149 2.67233. C.S.V. Probota Probota 38.774 150 1.79034. C.S.V. Paşcani Paşcani 38.775 255 3.90535. C.S.V. Rediu Rediu 38.777 180 2.32036. C.S.V. Răducăneni Răducăneni 38.778 153 4.35637. C.S.V. Româneşti Româneşti 38.779 90 92038. C.S.V. Ruginoasa Ruginoasa 38.780 144 1.30639. C.S.V. Schitu Duca Schitu Duca 38.781 225 1.26040. C.S.V. Scânteia Scânteia 38.782 214 1.65641. C.S.V. Strunga Strunga 38.783 144 2.29042. C.S.V. Şcheia Şcheia 38.784 160 1.99043. C.S.V. Şipote Şipote 38.785 223 2.89544. C.S.V. Todireşti Todireşti 38.786 160 1.01045. C.S.V. Trifeşti Trifeşti 38.787 146 83446. C.S.V. Ţibana Ţibana 38.788 151 2.54247. C.S.V. Ţibăneşti Ţibăneşti 38.789 144 65748. C.S.V. Victoria Victoria 38.790 151 1.62449. C.S.V. Vânători Vânători 104.517 163 2.576            Paşcani50. C.S.V. Vlădeni Vlădeni 38.791 192 6.15051. C.S.V. Târgu Târgu Frumos 38.793 182 1.780            Frumos52. C.S.V. Iaşi Iaşi 38.796 225 57553. C.S.V. Hârlău Hârlău 38.797 290 6.980──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Judeţul MARAMUREŞ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        IMOBILUL                                                                    Suprafaţa       Denumirea Suprafaţa terenului,       circumscripţiei Adresa Numărul desfăşurată exclusivNr. sanitare imobilului de in- a clădirii suprafaţacrt. veterinare (localitatea) ventar (m,) ocupată       actuale M.F.P. de clă-                                                                     dire (m,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. C.S.V. Ardusat Ardusat nr. 110 27.677 180 129 2. C.S.V. Ariniş Ariniş nr. 38 27.678 214 2.720 3. C.S.V. Asuaju de Asuaju de Sus 27.679 108 625            Sus nr. 230 4. C.S.V. Baia Sprie Baia Sprie, Str. 27.682 184 290                        Prisei nr. 129 5. C.S.V. Băiţa de Băiţa de sub 27.683 138 953            sub Codru Codru nr. 29 6. C.S.V. Bicaz Bicaz nr. 130 27.685 217 1.230 7. C.S.V. Băseşti Băseşti nr. 35 27.684 247 2.290 8. C.S.V. Bistra Bistra nr. 280 27.686 72 63 9. C.S.V. Bârsana Bârsana nr. 17 27.687 197 1.02810. C.S.V. Bocicoiu Bocicoiu Mare 27.688 126 2.273            Mare nr. 3011. C.S.V. Borşa Borşa nr. 285 27.689 336 82412. C.S.V. Bogdan Vodă Bogdan Vodă 27.690 144 1.024                        nr. 1213. C.S.V. Boiu Mare Boiu Mare 27.692 220 200                        nr. 30414. C.S.V. Botiza Botiza nr. 19 27.693 199 54415. C.S.V. Călineşti Călineşti 27.694 104 1.073                        nr. 24316. C.S.V. Câmpulung Câmpulung la 27.698 216 2.078            la Tisa Tisa nr. 1317. C.S.V. Cicârlău Cicârlău nr. 87 27.699 93 95018. C.S.V. Cerneşti Cerneşti nr. 24 27.700 234 1.82119. C.S.V. Copalnic- Copalnic- 27.702 233 3.235            Mănăştur Mănăştur nr. 2620. C.S.V. Coroieni Coroieni nr. 379 27.703 144 77121. C.S.V. Cupşeni Cupşeni nr. 132 27.704 230 99022. C.S.V. Dumbrăviţa Dumbrăviţa 27.706 188 2.170                        nr. 13623. C.S.V. Dumbrava Dumbrava 27.707 72 024. C.S.V. Dragomireşti 27.708 243 0     Dragomireşti nr. 1425. C.S.V. Fărcaşa Fărcaşa nr. 209 27.709 162 46226. C.S.V. Giuleşti Giuleşti nr. 325 27.711 252 83527. C.S.V. Groşi Groşi nr. 729 27.712 220 1.02728. C.S.V. Lăpuş Lăpuş nr. 37 27.713 224 4.08629. C.S.V. Leordina Leordina nr. 272 27.714 180 35330. C.S.V. Hideaga Hideaga nr. 201 27.715 168 32031. C.S.V. Mireşu Mare Mireşu Mare 27.717 250 1.810                        nr. 2932. C.S.V. Moisei Moisei nr. 723 27.718; 162 1.285                                            27.71933. C.S.V. Oarţa de Oarţa de Jos 27.720 214 2.132            Jos nr. 1634. C.S.V. Ocna Şugatag nr. 33 27.721; 220 12.072            Şugatag 27.72235. C.S.V. Petrova Petrova nr. 136 27.723 87 1.07636. C.S.V. Poienile Poienile de sub 27.724 117 78     de sub Munte Munte nr. 17937. C.S.V. Recea Recea nr. 5 27.725 162 41038. C.S.V. Remetea Remetea 27.726 98 0     Chioarului Chioarului nr. 11739. C.S.V. Sighetu Sighetu 100.469 219 2.709            Marmaţiei Marmaţiei40. C.S.V. Rogoz Rogoz nr. 34 27.727 153 2.65541. C.S.V. Rozavlea Rozavlea nr. 51 27.728 128 92242. C.S.V. Săcălăşeni Săcălăşeni 27.729 71 269                        nr. 3943. C.S.V. Sălsig Sălsig nr. 11 27.730 107 2.93544. C.S.V. Săpânţa Săpânţa nr. 141 27.731 320 2.08045. C.S.V. Săcel Săcel nr. 155 27.732 72 27546. C.S.V. Siliştea Siliştea de Sus 27.733 190 0            de Sus nr. 14547. C.S.V. Seini Seini nr. 40 27.734 241 1.07348. C.S.V. Şişeşti Şişeşti nr. 167 27.735 95 50549. C.S.V. Şomcuta Şomcuta Mare 27.736 310 4.870            Mare nr. 4150. C.S.V. Suciu de Suciu de Sus 27.737 148 1.427            Sus nr. 17851. C.S.V. Strâmtura Strâmtura 27.738 220 2.630                        nr. 16352. C.S.V. Tăuţii- Tăuţii-Măgherăuş 27.739 135 1.250            Măgherăuş nr. 8553. C.S.V. Târgu Târgu Lăpuş 27.740 201 1.072            Lăpuş nr. 16654. C.S.V. Ulmeni Ulmeni nr. 231 27.741 162 2.53855. C.S.V. Valea Valea Chioarului 27.743 169 912            Chioarului nr. 6856. C.S.V. Vima Mică Vima Mică nr. 78 27.745 225 1.77057. C.S.V. Vişeu de Vişeu de Jos 27.746 111 0            Jos nr. 9558. C.S.V. Vişeu de Vişeu de Sus 27.747 388 3.075            Sus nr. 101──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Judetul MEHEDINTI-------------------------------------------------------------------------------                                                          IMOBILUL                                              ---------------------------------           Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare veterinare (localitatea) de desfasurata exclusiv            actuale inventar a cladirii suprafata                                               M.F.P. (m,) ocupata de                                                                      cladire                                                                        (m,)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Burila Mare Burila Mare 39.758 150 2.094 2. C.S.V. Baia de Arama Baia de Arama 39.750 153 968 3. C.S.V. Brosteni Brosteni 39.757 60 440 4. C.S.V. Bala Crainici 39.752 60 380 5. C.S.V. Balta Balta 39.753 103 0 6. C.S.V. Bacles Bacles 39.755 120 0 7. C.S.V. Butoiesti Butoiesti 39.760 117 203 8. C.S.V. Balacita Balacita 39.761 102 5.862 9. C.S.V. Balvanesti Balvanesti 39.762 90 010. C.S.V. Ciresu Ciresu 39.765 99 1.58111. C.S.V. Cujmir Cujmir 39.766 140 44012. C.S.V. Garla Mare Garla Mare 39.773 80 12013. C.S.V. Cazanesti Cazanesti 39.763 136 1.31314. C.S.V. Dumbrava Dumbrava 39.756 95 86915. C.S.V. Devesel Devesel 39.767 110 52716. C.S.V. Floresti Floresti 39.769 40 11017. C.S.V. Gruia Gruia 39.771 120 1.98018. C.S.V. Greci Greci 39.772 60 94019. C.S.V. Gogosu Gogosu 39.770 100 37520. C.S.V. Hinova Hinova 39.768 27 87321. C.S.V. Isverna Isverna 39.754 98 022. C.S.V. Jiana Jiana 39.774 63 3523. C.S.V. Malovat Malovat 39.775 40 12024. C.S.V. Obarsia de Camp Obarsia de Camp 39.776 60 24025. C.S.V. Oprisor Oprisor 39.777 145 1.68226. C.S.V. Poroiana Mare Poroiana Mare 39.780 121 65927. C.S.V. Patulele Patulele 39.779 110 56328. C.S.V. Punghina Punghina 39.781 216 029. C.S.V. Rogova Rogova 39.782 153 27230. C.S.V. Salcia Salcia 39.784 150 1831. C.S.V. Schela Cladovei Drobeta-Turnu 39.785 107 0                             Severin32. C.S.V. Strehaia Strehaia 39.786 104 89633. C.S.V. Sovarna Sovarna 39.787 80 034. C.S.V. Vladaia Vladaia 39.789 98 035. C.S.V. Orsova Orsova 39.778 83 21336. C.S.V. Vanju Mare Vanju Mare 39.788 207 660-------------------------------------------------------------------------------                                 Judetul MURES-------------------------------------------------------------------------------                                                          IMOBILUL                                               --------------------------------           Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare veterinare (localitatea) de desfasurata exclusiv            actuale inventar a cladirii suprafata                                               M.F.P. (mp) ocupata de                                                                       cladire                                                                         (mp)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Acatari Acatari, Str. 36.879 337 1.196                        Principala nr. 98 2. C.S.V. Apold Apold nr. 5 36.880 156 2.345 3. C.S.V. Bahnea Bahnea, str. 6 Martie 36.882 488 5.744 4. C.S.V. Bagaciu Bagaciu nr. 106 36.885 185 1.832 5. C.S.V. Balauseri Balauseri, Str. 36.886 255 2.902                        Principala nr. 10 6. C.S.V. Bichis Bichis, Str. 36.889 217 1.283                        Principala nr. 132 7. C.S.V. Bogata Bogata 36.888 356 8.589 8. C.S.V. Brancovenesti, Str. 36.891; 171 1.627     Brâncoveneşti Garii nr. 55 36.892 9. C.S.V. Chetani Chetani, Str. 36.897 403 1.066                        Principala nr. 13510. C.S.V. Chiheru Chiheru de Jos 36.895 97 1.170            de Jos11. C.S.V. Coroisanmartin, Str. 36.896 140 1.160     Coroisanmartin Principala nr. 26612. C.S.V. Eremitu Eremitu, str. Agyacos 36.900 340 1.099                        nr. 21513. C.S.V. Ernei, Str. 36.903 227 1.894     Dumbrăvioara Principala nr. 28214. C.S.V. Faragau Faragau, str. 36.904; 206 4.094                        Principala nr. 31/A 36.90515. C.S.V. Fantanele Fantanele, str. 36.902 133 550                        Principala nr. 1216. C.S.V. Galesti Galesti 36.906; 113 997                                                36.90717. C.S.V. Ganesti Ganesti Str. Mare 36.908 174 998                        nr. 1.03918. C.S.V. Ghindari Ghindari nr. 36 36.915 160 96519. C.S.V. Glodeni Goldeni, Str. 36.909; 267 1.733                        Principala nr. 598 36.91020. C.S.V. Gornesti Gornesti, Str. 36.912; 324 1.546                        Principala nr. 418 36.91121. C.S.V. Gurghiu Gurghiu, str. Crisan 36.913; 440 960                        nr. 27 36.91422. C.S.V. Hodac Hodac 36.916 200 4.99323. C.S.V. Iclanzel Iclanzel 36.917 255 024. C.S.V. Livezeni Livezeni 36.918 132 1.11425. C.S.V. Lunca Lunca 36.921; 92 0                                                36.92226. C.S.V. Lunca Lunca Bradului 36.919; 177 863            Bradului 36.92027. C.S.V. Magherani Magherani 36.923; 334 800                                                36.92428. C.S.V. Miercurea Miercurea Nirajului 36.925; 298 2.202            Nirajului 36.92629. C.S.V. Neaua Neaua 36.929 100 030. C.S.V. Ogra Ogra 36.928 189 2.88131. C.S.V. Papiu Papiu Ilarian 36.930 29 0            Ilarian32. C.S.V. Panet Panet 36.931 82 033. C.S.V. Pasareni Pasareni 36.932; 124 651                                                39.93334. C.S.V. Pogaceaua Pogaceaua, Str. 36.934; 190 1.810                        Principala nr. 13 36.93535. C.S.V. Raciu Raciu, Str. 36.936 146 554                        Principala nr. 1036. C.S.V. Saschiz Saschiz nr. 448 36.937 84 1.26637. C.S.V. Sarmasu Sarmasu, Str. 36.938 186 1.214                        Republicii nr. 13338. C.S.V. Sangeorgiu Sangeorgiu de Padure, 36.940 216 2.604            de Padure Str. Morii nr. 539. C.S.V. Sanger Sanger 36.941; 202 1.178                                                36.94240. C.S.V. Sanpaul Sanpaul 36.943; 212 1.408                                                36.94441. C.S.V. Sanpetru Sanpetru de Campie, 36.945 187 2.853            de Campie Str. Principala nr.                        32542. C.S.V. Suplac Suplac, str. Idrifaia 36.946 32 200                        nr. 11443. C.S.V. Saulia Saulia, str. Buturoi 36.947; 137 2.423                        nr. 531 36.94844. C.S.V. Ungheni Ungheni nr. 68 36.949 150 045. C.S.V. Valea Larga Valea Larga 36.950; 131 1.319                                                36.95146. C.S.V. Vatava Vatava nr. 219 36.952; 372 1.328                                                36.95347. C.S.V. Vargata Vargata nr. 151 36.954; 200 4.800                                                36.95548. C.S.V. Viisoara Viisoara 36.956; 136 0                                                36.95749. C.S.V. Vanatori Vanatori 36.958 159 65450. C.S.V. Voivodeni Voivodeni 36.959; 220 939                                                36.96051. C.S.V. Zau de Zau de Campie 36.961; 331 2.709            Câmpie 36.962------------------------------------------------------------------------------                                 Judetul NEAMT-------------------------------------------------------------------------------                                                           IMOBILUL                                               --------------------------------           Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare veterinare (localitatea) de desfasurata exclusiv            actuale inventar a cladirii suprafata                                               M.F.P. (m,) ocupata de                                                                       cladire                                                                         (m,)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Piatra-Neamt Piatra-Neamt 26.174 270 730 2. C.S.V. Bargauani Balanesti, 26.172 72 928                             comuna Bargauani 3. C.S.V. Garcina Garcina 26.175 117 169 4. C.S.V. Viisoara Viisoara 26.176 100 900 5. C.S.V. Dragomiresti Dragomiresti 26.178 100 1.400 6. C.S.V. Podoleni Podoleni 26.190 340 3.510 7. C.S.V. Bodesti Bodesti 26.191 233 2.232 8. C.S.V. Girov Girov 26.193 227 1.573 9. C.S.V. Roznov Roznov 26.200 144 65610. C.S.V. Borlesti Borlesti 26.203 156 64411. C.S.V. Dumbrava Rosie Dumbrava Rosie 26.204 197 7512. C.S.V. Roman Roman 26.184 135 2.27613. C.S.V. Bira Bira 26.173 209 1.99114. C.S.V. Bahna Bahna 26.179 84 91615. C.S.V. Ion Creanga Ion Creanga 26.180 149 1.35116. C.S.V. Icusesti Icusesti 26.171 170 95217. C.S.V. Gheraesti Gheraesti 26.181 181 1.03818. C.S.V. Tamaseni Tamaseni 26.182 201 1.59919. C.S.V. Faurei Faurei 26.183 224 1.09920. C.S.V. Oniceni Oniceni 26.185 210 1.94021. C.S.V. Romani Romani 26.186 208 1.60122. C.S.V. Dulcesti Dulcesti 26.187 85 96523. C.S.V. Secuieni Secuieni 26.188 167 2.73324. C.S.V. Stanita Stanita 26.189 204 76225. C.S.V. Trifesti Trifesti 26.202 185 79826. C.S.V. Targu-Neamt Targu-Neamt 26.196 120 1.38027. C.S.V. Raucesti Raucesti 26.194 161 028. C.S.V. Baltatesti Baltatesti 26.177 143 1.76229. C.S.V. Urecheni Urecheni 26.195 120 8030. C.S.V. Petricani Petricani 26.211 135 60931. C.S.V. Tibucani Davideni, 26.205 176 790                             comuna Tibucani32. C.S.V. Bicaz Bicaz 26.197 69 28833. C.S.V. Bicazu Ardelean Bicazu Ardelean 26.198 128 37234. C.S.V. Borca Borca 26.199 242 17935. C.S.V. Hangu Hangu 26.201 40 26036. C.S.V. Margineni Margineni 26.206 189 61137. C.S.V. Cracaoani Cracaoani 26.207 189 61138. C.S.V. Sabaoani Sabaoani 26.208 189 61139. C.S.V. Horia Horia 26.209 352 64840. C.S.V. Dobreni Dobreni 26.210 54 0-------------------------------------------------------------------------------                              Judetul OLT-------------------------------------------------------------------------------                                                           IMOBILUL                                            -----------------------------------           Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare veterinare (localitatea) de desfasurata exclusiv            actuale inventar a cladirii suprafata                                             M.F.P. (m,) ocupata de                                                                      cladire                                                                         (m,)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Izbiceni Izbiceni 35.948 219 981 2. C.S.V. Corabia Corabia 35.949 65,45 461 3. C.S.V. Ianca Ianca 35.950 171 299 4. C.S.V. Brastavatu Brastavatu 35.951 110 890 5. C.S.V. Obarsia Obarsia 35.952 56 944 6. C.S.V. Vadastrita Vadastrita 35.953 223 2.936 7. C.S.V. Visina Visina 35.954 212 1.903 8. C.S.V. Babiciu Babiciu 35.955 222,3 1.727,7 9. C.S.V. Vladila Vladila 35.957 233 2.36710. C.S.V. Radomiresti Radomiresti 35.958 112 4.20811. C.S.V. Caracal 1 Caracal 35.999 63,16 12312. C.S.V. Caracal 2 Caracal 36.000 133,84 12313. C.S.V. Cezieni Cezieni 35.959 101,05 2.60014. C.S.V. Dobrosloveni Dobrosloveni 35.960 80 4.56315. C.S.V. Spancenata Sprancenata 35.961 79 2.01916. C.S.V. Stoicanesti Stoicanesti 35.962 180 1.27517. C.S.V. Draganesti-Olt Draganesti-Olt 35.963 120 1.32018. C.S.V. Maruntei Maruntei 35.964 128 1.12019. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 35.965 88 4.45520. C.S.V. Corbu Corbu 35.967 152 1.50021. C.S.V. Valcele Valcele 35.968 60,4 1.550,622. C.S.V. Valea Mare Valea Mare 35.969 101,25 1.105,7523. C.S.V. Brebeni Brebeni 35.970 97 89424. C.S.V. Clocociov Slatina 35.971 174 3.24025. C.S.V. Milcov Milcov 35.972 110 68826. C.S.V. Piatra-Olt Piatra-Olt 35.974 150 35027. C.S.V. Bals Bals 35.975 375,12 40028. C.S.V. Iancu Jianu Iancu Jianu 35.978 222 1.735,4829. C.S.V. Bobicesti Bobicesti 35.980; 261 5.296                                              35.97930. C.S.V. Vulpeni Vulpeni 35.982; 189,75 1.778,25                                              35.98131. C.S.V. Voineasa Voineasa 35.984; 223 1.448                                              35.98332. C.S.V. Gradinari Gradinari 35.985 157,5 9.670,533. C.S.V. Curtisoara Curtisoara 35.986 74 40534. C.S.V. Scornicesti Scornicesti 35.987 180 30435. C.S.V. Margineni Margineni 35.988 72 1.92836. C.S.V. Optasi Optasi 35.989 207 1.50337. C.S.V. Potcoava Potcoava 35.990 199,5 3.256,538. C.S.V. Spineni Spineni 35.991 147,2 4.502,839. C.S.V. Dobroteasa Dobroteasa 35.992 89 86840. C.S.V. Vitomiresti Vitomiresti 35.993 162 1.23841. C.S.V. Poboru Poboru 35.994 96 53842. C.S.V. Topana Topana 35.995 171 15943. C.S.V. Verguleasa Verguleasa 35.996 144 4.356-------------------------------------------------------------------------------                                Judetul PRAHOVA-------------------------------------------------------------------------------                                                            IMOBILUL                                               -------------------------------           Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare veterinare (localitatea) de desfasurata exclusiv            actuale inventar a cladirii suprafata                                                M.F.P. (m,) ocupata de                                                                      cladire                                                                        (m,)------------------------------------------------------------------------------ 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------ 1. C.S.V. Berceni Comuna Berceni 26.250 72,1 2.428 2. C.S.V. Balta Doamnei Balta Doamnei 26.518 224,8 2.295,2 3. C.S.V. Gornet-Cricov Gornet-Cricov 26.544 74,73 0 4. C.S.V. Gura Vitioarei Gura Vitioarei 26.546 98,75 794 5. C.S.V. Sangeru Sangeru 26.560 72,5 239,5 6. C.S.V. Valenii de Munte Valenii de Munte 26.564 180 1.620 7. C.S.V. Drajna Drajna 26.537 113 387--------------------------------------------------------------------------------                                 Judetul SATU MARE------------------------------------------------------------------------------                                                            IMOBILUL                                                -----------------------------         Denumirea SuprafataNr. circumscriptiei Adresa imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv        veterinare inventar a cladirii suprafata          actuale M.F.P. (m,) ocupata de                                                                        cladire                                                                          (m,)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Acas Str. Principala nr. 134 38.374 216 2.215 2. C.S.V. Ardud str. Stefan cel Mare 38.376 143 1.485                        nr. 45 3. C.S.V. Batarci Ulita satului nr. 510 38.377 232 1.484 4. C.S.V. Beltiug Str. Principala nr. 96 38.378 160 740 5. C.S.V. Bixad Str. Principala nr. 230 38.379 243 2.195 6. C.S.V. Bogdand Str. Principala nr. 177 38.380 284 1.929 7. C.S.V. Botiz Str. Teilor 38.381 55 1.419 8. C.S.V. Carei Str. Culturii nr. 21 38.382 60 447 9. C.S.V. Calinesti- Str. Principala nr. 1/A 38.383 225 2.649            Oas10. C.S.V. Cauas Str. Principala nr. 1 38.384 174 1.42611. C.S.V. Cehalut Str. Principala nr. 168 38.385 325 38512. C.S.V. Craidorolt Str. Principala nr. 19 38.386 94 40613. C.S.V. Crucisor Str. Principala nr. 20 38.387 348 84614. C.S.V. Culciu Str. Principala nr. 134 38.388 90 2.21015. C.S.V. Doba Str. Principala nr. 236 38.389 25 2.13416. C.S.V. Gherta Str. Principala nr. 650 38.390 63 18717. C.S.V. Hodod Str. Principala nr. 135 38.392 113 1.68718. C.S.V. Homorodu Homorodu de Jos 38.393 163 1.837                        Str. Principala nr. 19719. C.S.V. Livada Str. Laar Vasile nr. 2 38.394 370 71220. C.S.V. Micula Str. Principala nr. 107 38.395 330 3.31121. C.S.V. Moftin Str. Principala nr. 103 38.396 345 1.07922. C.S.V. Negresti- Str. 1 Iunie nr. 127 38.397 106 201            Oas23. C.S.V. Orasu Nou Str. Satu Mare nr. 143 38.399 64 2.13624. C.S.V. Paulesti Str. Principala nr. 150 38.400 201 1.02125. C.S.V. Petresti Str. Hathaz nr. 426 38.401 80 1.12726. C.S.V. Piscolt Str. Principala nr. 56 38.402 41 75827. C.S.V. Pir Str. Tasnadului nr. 561 38.403 141 87528. C.S.V. Santau Str. Ghereusa nr. 425/A 38.405 183 71729. C.S.V. Satu Mare Str. Toamnei nr. 34 38.406 72 2730. C.S.V. Socond Str. Principala nr. 113 38.407 66 48431. C.S.V. Supur Str. Morii nr. 103 38.408 204 97232. C.S.V. Tarna Mare Str. Principala nr. 203 38.409 149 15133. C.S.V. Terebesti Str. Principala 38.411 288 632                        nr. 218/A34. C.S.V. Tiream Str. Garii nr. 126 38.412 120 58635. C.S.V. Turt Str. Calinete nr. 135 38.413 267 1.23336. C.S.V. Turulung Str. Abatorului nr. 216 38.414 60 89037. C.S.V. Valea Str. Principala nr. 216 38.415 48 603            Vinului38. C.S.V. Viile Satu Str. Plopilor nr. 21 38.416 52 598            Mare39. Policlinica Satu Str. Toamnei nr. 32-34 38.417 300 46            Mare40. C.S.V. Andrid str. Principala nr. 143 38.375 160 1.06441. C.S.V. Sanislau str. Ogorului nr. 1094 38.404 190 957-------------------------------------------------------------------------------                             Judetul SALAJ-------------------------------------------------------------------------------                                                          IMOBILUL                                             ----------------------------------          Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare veterinare (localitatea) de desfasurata exclusiv           actuale inventar a cladirii suprafata                                               M.F.P. (m,) ocupata de                                                                      cladire                                                                        (m,)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Almasu Almasu 36.158 77 522 2. C.S.V. Balan Balan 36.160 50 249 3. C.S.V. Bobota Bobota 36.162 97 1.672 4. C.S.V. Bocsa Borla 36.164 152,9 1.075 5. C.S.V. Buciumi Buciumi 36.166 146,7 420 6. C.S.V. Cizer Cizer 36.169 144 1.299 7. C.S.V. Coseiu Coseiu 36.171 144 2.040 8. C.S.V. Criseni Criseni 36.173 144,9 1.141,1 9. C.S.V. Cuzaplac Cuzaplac 36.175 76 22110. C.S.V. Dobrin Dobrin 39.176 125,2 011. C.S.V. Dragu Dragu 36.178 162 62512. C.S.V. Fildu Fildu de Jos 36.179 80,75 164,7513. C.S.V. Galgau Galgau 36.180 144 1.38414. C.S.V. Garbou Garbou 36.182 72 68815. C.S.V. Hereclean Hereclean 36.184 56 64416. C.S.V. Ileanda Ileanda 36.186 176 30017. C.S.V. Ip Ip 36.187 100 60418. C.S.V. Jibou Jibou 36.188; 164,6 807,2                                              36.18919. C.S.V. Letca Letca 36.190 152,9 1.28220. C.S.V. Meseseni Mesesenii de Jos 36.192 76 27621. C.S.V. Napradea Napradea 36.193 142 -22. C.S.V. Nusfalau Nusfalau 36.195 258 88223. C.S.V. Plopis Plopis 36.197 184,73 300,2724. C.S.V. Romanasi Romanasi 36.199 160,85 453,5525. C.S.V. Rus Simisna 36.200 235 22326. C.S.V. Salatig Salatig 36.202 207 60927. C.S.V. Pericei Pericei 36.196 180 46628. C.S.V. Sanmihaiu Sanmihaiu 36.205 50,3 -            Almasului Almasului29. C.S.V. Somes-Odorhei Somes-Odorhei 36.206 152 66030. C.S.V. Surduc Surduc 36.208 115,52 93,4231. C.S.V. Simleu Simleu 36.209 214 1.593            Silvaniei Silvaniei32. C.S.V. Valcau Valcau 36.211 229 82133. C.S.V. Zalau 1 Zalau 36.212; 270,98 2.178                                              36.21334. C.S.V. Zalau 2 Zalau - cartier 36.214 79 141                           Ortelec35. C.S.V. Zimbor Zimbor 36.215 72 118-------------------------------------------------------------------------------                                Judetul SIBIU-------------------------------------------------------------------------------                                                                IMOBILUL                                               --------------------------------          Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv      veterinare actuale inventar a cladirii suprafata                                                M.F.P. (m,) ocupata de                                                                       cladire                                                                         (m,)-------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5-------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Sibiu I Sibiu, Drumul Ocnei 39.141 120 0                           nr. 1 2. C.S.V. Avrig Avrig, str. Avram 39.142 100 1.137                           Iancu, nr. 39 3. C.S.V. Agnita Agnita, str. Mihai 39.144 234 2.424                           Viteazu nr. 1 4. C.S.V. Ocna Sibiului Ocna Sibiului, 39.145 251 502                           Str. De Mijloc nr. 9 5. Clinica veterinara Sibiu, Calea Surii 39.147 257 257            Sibiu Mari-------------------------------------------------------------------------------                                 Judetul SUCEAVA-------------------------------------------------------------------------------                                                           IMOBILUL                                              ---------------------------------          Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv      veterinare actuale inventar a cladirii suprafata                                               M.F.P. (m,) ocupata de                                                                      cladire                                                                        (m,)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Arbore Arbore 34.829 246 972 2. C.S.V. Badeuti Badeuti 34.830 230 960 3. C.S.V. Boroaia Boroaia 34.831 300 1.053,08 4. C.S.V. Bosanci Bosanci 34.832 232 816 5. C.S.V. Botosana Botosana 34.833 246 1.500 6. C.S.V. Cacica Cacica 34.834 300 225 7. C.S.V. Calafindesti Calafindesti 34.835 370 2.040 8. C.S.V. Cajvana Cajvana 34.836 300 545 9. C.S.V. Ciprian Ciprian Porumbescu 34.837 299 759            Porumbescu10. C.S.V. Cornu Luncii Cornu Luncii 34.838 300 79111. C.S.V. Darmanesti Darmanesti 34.839 234 87912. C.S.V. Dolhasca Dolhasca 34.840 222 1.06913. C.S.V. Dolhesti Dolhesti 34.841 150 1.66014. C.S.V. Dorna Dorna 34.842 200 1.075            Candrenilor Candrenilor15. C.S.V. Dornesti Dornesti 34.843 300 62516. C.S.V. Draguseni Draguseni 34.844 246 1.194,517. C.S.V. Falticeni Falticeni, Str. 34.845 300 1.005                           Teilor nr. 218. C.S.V. Forasti Forasti 34.846 96 88119. C.S.V. Galanesti Galanesti 34.847 128 41020. C.S.V. Gramesti Gramesti 34.848 255 1.07521. C.S.V. Granicesti Granicesti 34.849 200 23222. C.S.V. Horodniceni Horodniceni 34.850 300 756,2523. C.S.V. Horodnic Horodnic 34.851 247 1.61024. C.S.V. Paltinoasa Paltinoasa 34.852 300 50525. C.S.V. Parteşti Parteştii de Jos 34.853 247 99426. C.S.V. Preuteşti Preuteşti 34.854 240 32527. C.S.V. Radaseni Radaseni 34.855 100 -28. C.S.V. Scheia Scheia 34.856 150 60029. C.S.V. Stroiesti Stroiesti 34.857 219 1.02330. C.S.V. Suceava Suceava, Aleea 34.858 235 825                           Dumbravii31. C.S.V. Saru Dornei Saru Dornei 34.859 102 48332. C.S.V. Todiresti Todiresti 34.860 247 98533. C.S.V. Vadu Moldovei Vadu Moldovei 34.861 219 1.32034. C.S.V. Vatra Dornei Vatra Dornei, 34.862 200 918                           Str. Chiliei nr. 735. C.S.V. Veresti Veresti 34.863 300 1.29136. C.S.V. Vicovu de Sus Vicovu de Sus 34.864 200 92537. C.S.V. Volovat Volovat 34.865 300 52538. C.S.V. Zamostea Zamostea 34.866 220 35539. C.S.V. Zvoristea Zvoristea 34.867 100 707------------------------------------------------------------------------------                                  Judetul TELEORMAN-----------------------------------------------------------------------------                                                          IMOBILUL                                            ---------------------------------         Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv     veterinare actuale inventar a cladirii suprafata                                               M.F.P. (m,) ocupata de                                                                      cladire                                                                        (m,)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Pietrosani Pietrosani 39.321 68,7 - 2. C.S.V. Rosiori de Rosiori de Vede, 39.303 18,7 800            Vede str. I.L. Caragiale                         nr. 8 3. C.S.V. Peretu Peretu 39.311 142,4 4.957,6 4. C.S.V. Troianul Troianul 39.307 112 2.400 5. C.S.V. Videle Videle, Str. 144.922 50 50                         Tabacariei nr. 3 6. C.S.V. Draganesti- Draganesti-Vlasca 39.325 255 5.400            Vlasca 7. C.S.V. Blejesti Blejesti 39.326 80 1.400 8. C.S.V. Galateni Galateni 39.335 80 400 9. C.S.V. Gratia Gratia 39.331 140 11.20010. C.S.V. Scurtu Mare Scurtu Mare 39.338 80 32011. C.S.V. Turnu Turnu Magurele, 39.312 116,5 1.200            Magurele Str. Chimiei nr. 2512. C.S.V. Crangeni Crangeni 39.308 87 1.70013. C.S.V. Seaca Seaca 39.315 90,85 4.80014. C.S.V. Putineiu Putineiu 39.316 77,5 -15. C.S.V. Vitanesti Vitanesti 39.300 125,5 2.70016. C.S.V. Marzanesti Marzanesti 39.318 100 2.00017. C.S.V. Calinesti Calinesti 39.298 154 3.90018. C.S.V. Dracsenei Dracsenei 39.306 80 4.80019. C.S.V. Zimnicea Zimnicea 144.921 85 24520. C.S.V. Furculesti Furculesti 39.297 100 1.20021. C.S.V. Sirbeni Sirbeni 39.333 74,6 1.50022. C.S.V. Slobozia Slobozia Mandra 39.337 56 720            Mandra------------------------------------------------------------------------------                               Judetul TIMIS------------------------------------------------------------------------------                                                             IMOBILUL                                               --------------------------------           Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv       veterinare actuale inventar a cladirii suprafata                                                M.F.P. (m,) ocupata de                                                                        cladire                                                                          (m,)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Banloc Banloc 35.173 250 1.908 2. C.S.V. Livezile Livezile 35.174 138 219 3. C.S.V. Becicherecu Mic Becicherecu Mic 35.132 298 2.940                             nr. 477 4. C.S.V. Belint Chizatau 35.133 351 4.208 5. C.S.V. Bethausen Bethausen 35.148 276 1.403 6. C.S.V. Biled Biled nr. 358 35.177 325 1.254 7. C.S.V. Sandra Sandra 35.178 200 2.677 8. C.S.V. Buzias Buzias 35.182 120 0 9. C.S.V. Cenei Cenei 35.149 387 1.32010. C.S.V. Ciacova Ciacova, str. T. 35.134 551 1.790                             Vladimirescu                             nr. 1711. C.S.V. Costeiu Costeiu nr. 698 35.135 228 85212. C.S.V. Denta Denta nr. 74 35.136 295 2.72413. C.S.V. Deta Deta, Str. 35.167 307 1.465                             Revoluţiei nr. 1714. C.S.V. Dumbrava Dumbrava 35.150 186 5.83915. C.S.V. Faget Faget, str. Stefan 35.151 219 1.031                             cel Mare nr. 5916. C.S.V. Gataia Gataia 35.153 142 2.69017. C.S.V. Ghizela Ghizela 35.154 219 5.59518. C.S.V. Giera Giera 35.137 142 2.69019. C.S.V. Jamu Mare Jamu Mare nr. 178 35.155 297 1.14220. C.S.V. Jebel Jebel nr. 387 35.156 340 9.26721. C.S.V. Lenauheim Lenauheim 35.197 116 1.99622. C.S.V. Liebling Liebling 35.138 249 1.22923. C.S.V. Lugoj Lugoj, str. Traian 35.164 683 705                             Vuia nr. 324. C.S.V. Margina Margina nr. 176 35.139 81 025. C.S.V. Masloc/Fibis Fibis, comuna 35.152 180 1.259                             Masloc26. C.S.V. Manastiur Manastiur 35.157 137 2.18727. C.S.V. Moravita Stamora Germana 35.158 205 829                             nr. 21128. C.S.V. Ohaba Lunga Ohaba Lunga 35.166 212 62829. C.S.V. Ortisoara Ortisoara nr. 131 35.140 276 1.15730. C.S.V. Peciu Nou Peciu Nou nr. 172 35.159 237 1.35631. C.S.V. Periam Periam nr. 778 35.141 294 1.30432. C.S.V. Pischia Pischia nr. 146 35.160 268 1.51333. C.S.V. Remetea Remetea Mare 35.161 222 61834. C.S.V. Satchinez Satchinez nr. 326 35.142 344 1.00035. C.S.V. Sacalaz Sacalaz nr. 354 35.143 233 2.64436. C.S.V. Secas Secas nr. 106 35.168 283 2.59537. C.S.V. Sanandrei Sanandrei nr. 87 35.144 356 1.30638. C.S.V. Sannicolau Mare Sannicolau Mare, 35.171 196 526                             Calea Traian                             nr. 5939. C.S.V. Recas Recas 35.203 270 90240. C.S.V. Traian Vuia Sudrias nr. 48 35.162 490 4.28741. C.S.V. Uivar Uivar nr. 137 35.211 157 1.70842. C.S.V. Varias Varias nr. 376 35.147 158 1.42143. C.S.V. Voiteg Voiteg 35.165 335 76544. C.S.V. Criciova Criciova 35.187 343 1.09645. C.S.V. Curtea Curtea 35.188 72 0-------------------------------------------------------------------------------                                    Judetul TULCEA-----------------------------------------------------------------------------                                                          IMOBILUL                                           -----------------------------------          Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv     veterinare actuale inventar a cladirii suprafata                                            M.F.P. (m,) ocupata de                                                                     cladire                                                                       (m,)------------------------------------------------------------------------------ 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------ 1. C.S.V. Babadag Babadag 27.757 101 735 2. C.S.V. Baia Baia 27.758; 161 10.781                                            27.759 3. C.S.V. Beidaud Beidaud 27.760 205 2.295 4. C.S.V. Casimcea Casimcea 27.762 123 3.657 5. C.S.V. Cataloi Cataloi 27.764 122 3.378 6. C.S.V. Carcaliu Carcaliu 27.810 86 27 7. C.S.V. Ceamurlia de Ceamurlia de 27.766; 68 2.932            Jos Jos 27.767 8. C.S.V. Cerna Cerna 27.768; 103 1.710                                            27.769 9. C.S.V. Ceatalchioi Ceatalchioi 27.770 33 1.16710. C.S.V. Chilia Veche Chilia Veche 27.771; 119 1.609                                            27.77211. C.S.V. Daeni Daeni 27.773 99 3.21712. C.S.V. Dorobantu Dorobantu 27.775 136 1.82513. C.S.V. Greci Greci 27.776 146 3.15414. C.S.V. Hamcearca Hamcearca 27.779 135 76515. C.S.V. Horia Horia 27.777; 160 3.220                                            27.77816. C.S.V. Izvoarele Izvoarele 27.781 120 2.00417. C.S.V. Jurilovca Jurilovca 27.782; 139 4.901                                            27.78318. C.S.V. Mahmudia Mahmudia 27.784 118 1.48219. C.S.V. Macin Macin, str. 27.786 150 10.050                           Eliade                           Radulescu nr. 820. C.S.V. Murighiol Murighiol 27.788 128 67221. C.S.V. Mihai Bravu Mihai Bravu 27.789; 130 770                                            27.79022. C.S.V. Mihail Mihail 27.815 86 3.877            Kogalniceanu Kogălniceanu23. C.S.V. Nalbant Nalbant 27.791 40 2.46024. C.S.V. Niculitel Niculitel 27.792 140 1.29525. C.S.V. Nufaru Nufaru 27.793; 95 2.280                                            27.79426. C.S.V. Peceneaga Peceneaga 27.795; 126 1.724                                            27.79627. C.S.V. Sarichioi Sarichioi 27.797 57 2.16628. C.S.V. Sfantu Sfantu Gheorghe 27.811 74 176            Gheorghe29. C.S.V. Slava Slava Cercheza 27.798; 66 2.238            Cercheza 27.79930. C.S.V. Smardan Smardan 27.801 180 031. C.S.V. Topolog Topolog 27.802 126 2.32432. C.S.V. Tulcea I Tulcea 27.806 104 5233. C.S.V. Turcoaia Turcoaia 27.804 94 1.44134. C.S.V. Valea Valea Nucarilor 27.807; 121 1.728            Nucarilor 27.80835. C.S.V. Vacareni Vacareni 27.809 121 1.97936. C.S.V. Isaccea Isaccea 27.780 92 83337. C.S.V. Sulina Sulina 27.800 127 223------------------------------------------------------------------------------                                   Judetul VASLUI-----------------------------------------------------------------------------                                                        IMOBILUL                                            ---------------------------------            Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv        veterinare actuale inventar a cladirii suprafata                                              M.F.P. (m,) ocupata de                                                                     cladire                                                                       (m,)------------------------------------------------------------------------------ 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------ 1. C.S.V. Zorleni Zorleni 59.355 176 749 2. C.S.V. Zapodeni Zapodeni 59.354 132 868 3. C.S.V. Vutcani Vutcani 59.353 208 692 4. C.S.V. Voinesti Voinesti 59.352 209 2.991 5. C.S.V. Vinderei Vinderei 59.351 267 2.918 6. C.S.V. Viisoara Viisoara 59.350 211 1.294 7. C.S.V. Vetrisoaia Vetrisoaia 59.349 263 7.874 8. C.S.V. Valeni Valeni 59.347 44 76 9. C.S.V. Vaslui Vaslui 59.348 64 31610. C.S.V. Tutova Tutova 59.346 236 3.79011. C.S.V. Todiresti Todiresti 59.345 184 1.31612. C.S.V. Tatarani Tatarani 59.344 210 84013. C.S.V. Pogana Pogana 59.336 244 1.16514. C.S.V. Poienesti Poienesti 59.335 64 015. C.S.V. Puiesti Puiesti 59.337 63 7716. C.S.V. Pungesti Pungesti 59.338 282 2.51817. C.S.V. Rebricea Rebricea 59.339 207 2.28418. C.S.V. Solesti Solesti 59.340 168 14019. C.S.V. Stanilesti Stanilesti 59.341 219 1.53620. C.S.V. Stefan cel Mare Stefan cel 59.342 215 10.185                               Mare21. C.S.V. Suletea Suletea 59.343 245 3.33922. C.S.V. Murgeni Murgeni 144.903 112 1.12523. C.S.V. Negresti Negresti 59.332 360 5.44024. C.S.V. Oltenesti Oltenesti 59.333 132 24325. C.S.V. Perieni Perieni 59.334 156 1.31426. C.S.V. Lipovat Lipovat 59.330 218 9.78227. C.S.V. Laza Laza 59.329 154 3.34628. C.S.V. Ivanesti Ivanesti 59.328 193 1.63229. C.S.V. Iana Iana 59.327 182 54330. C.S.V. Husi Husi 59.326 244 99931. C.S.V. Hoceni Hoceni 59.325 165 032. C.S.V. Grivita Grivita 59.324 168 46233. C.S.V. Gherghesti Gherghesti 59.323 177 1.35934. C.S.V. Gagesti Gagesti 59.322 250 1.10035. C.S.V. Falciu Falciu 59.321 305 9.69536. C.S.V. Epureni Epureni 59.320 220 1.78037. C.S.V. Dumesti Dumesti 59.319 80 12038. C.S.V. Carja Murgeni 59.331 162 1.13839. C.S.V. Dranceni Dranceni 59.318 176 1.04540. C.S.V. Dragomiresti Dragomiresti 59.317 212 1.18841. C.S.V. Dimitrie Cantemir Dimitrie 59.316 101 1.879                               Cantemir42. C.S.V. Deleni Deleni 59.314 44 50043. C.S.V. Delesti Delesti 59.315 84 18344. C.S.V. Danesti Danesti 59.313 142 1.25845. C.S.V. Cretesti Cretesti 59.312 209 3.59946. C.S.V. Codaesti Codaesti 59.309 357 2.84347. C.S.V. Costesti Costesti 59.310 177 52348. C.S.V. Crasna Crasna 59.311 101 1.26049. C.S.V. Bunesti Bunesti 144.902 108 1.43150. C.S.V. Avereşti Avereşti 59.308 211 2.75951. C.S.V. Bogdănesti Bogdăneşti 59.307 183 2.36552. C.S.V. Bârlad Bârlad 59.306 376 4.45553. C.S.V. Berezeni Berezeni 59.305 214 1.18654. C.S.V. Băceşti Băceşti 59.303 296 2.62955. C.S.V. Banca Banca 59.304 109 85956. C.S.V. Băcani Băcani 59.302 253 77657. C.S.V. Alexandru Vlahuţă Alexandru 59.301 218 4.642                               Vlahuţă-------------------------------------------------------------------------------                               Judetul VÂLCEA-----------------------------------------------------------------------------                                                        IMOBILUL                                            ---------------------------------          Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv      veterinare actuale inventar a cladirii suprafata                                             M.F.P. (m,) ocupata de                                                                    cladire                                                                      (m,)----------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5----------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Călimăneşti Călimăneşti 26.004 101 825 2. C.S.V. Caineni Caineni 26.010 167 166 3. C.S.V. Copăceni Copăceni 26.015 97 479 4. C.S.V. Creteni Creteni 26.001 88 2.237 5. C.S.V. Făuresti Făuresti 26.008 76 950 6. C.S.V. Fartatesti Fartatesti 25.990 156 166 7. C.S.V. Francesti Francesti 26.018 52 0 8. C.S.V. Galicea Galicea 26.000 75 465 9. C.S.V. Ghioroiu Ghioroiu 26.006 68 1.96410. C.S.V. Gradistea Gradistea 25.991 78 64411. C.S.V. Govora Govora 26.019 56 4012. C.S.V. Ladesti Ladesti 26.025 81 1.33813. C.S.V. Lungesti Lungesti 25.999 98 63714. C.S.V. Mateesti Mateesti 25.989 128 70015. C.S.V. Maciuca Maciuca 26.014 101 89816. C.S.V. Mihaesti Mihaesti 26.026 79 6017. C.S.V. Balcescu Nicolae Balcescu 26.022 55 10418. C.S.V. Olanu Olanu 25.998 101 89819. C.S.V. Orlesti Orlesti 26.023 100 82720. C.S.V. Otesani Otesani 26.024 164 83921. C.S.V. Perisani Perisani 26.020 60 27622. C.S.V. Pietrari Pietrari 25.995 74 39423. C.S.V. Rosiile Rosiile 25.993 125 55024. C.S.V. Slatioara Slatioara 26.021 101 025. C.S.V. Stanesti Stanesti 25.996 36 026. C.S.V. Stoenesti Stoenesti 26.027 86 47627. C.S.V. Stoilesti Stoilesti 25.997 86 028. C.S.V. Susani Susani 26.009 36 6529. C.S.V. Zatreni Zatreni 25.992 250 700-----------------------------------------------------------------------------                             Judetul VRANCEA-----------------------------------------------------------------------------                                                        IMOBILUL                                            ---------------------------------          Denumirea Adresa SuprafataNr. circumscriptiei imobilului Numarul Suprafata terenului,crt. sanitare (localitatea) de desfasurata exclusiv     veterinare actuale inventar a cladirii suprafata                                             M.F.P. (m,) ocupata de                                                                    cladire                                                                      (m,)----------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5----------------------------------------------------------------------------- 1. C.S.V. Andreiasu Andreiasu de Jos 36.240 126 1.674 2. C.S.V. Boghesti Boghesti 36.241 240 1.380 3. C.S.V. Ciorasti Ciorasti 36.242 110 1.536 4. C.S.V. Campuri Campuri 36.243 120 1.430 5. C.S.V. Corbita Corbita 36.244 156 1.524 6. C.S.V. Cotesti Cotesti 36.245 216 1.092 7. C.S.V. Dumbraveni Dumbraveni 36.246 80 1.120 8. C.S.V. Garoafa Garoafa 36.247 98 363 9. C.S.V. Gugesti Gugesti 36.248 240 72010. C.S.V. Gura Calitei Gura Calitei 36.249 240 74011. C.S.V. Homocea Homocea 36.250 240 74012. C.S.V. Jitia Jitia 36.251 130 1.85013. C.S.V. Maicanesti Maicanesti 36.252 136 3.86414. C.S.V. Milcovul Milcovul 36.253 280 2.26015. C.S.V. Movilita Movilita 36.254 114 87616. C.S.V. Naruja Naruja 36.255 207 1.47317. C.S.V. Paltin Paltin 36.256 130 83018. C.S.V. Paunesti Paunesti 36.257 240 74019. C.S.V. Pufesti Pufesti 36.258 50 1.95020. C.S.V. Racoasa Racoasa 36.259 120 54021. C.S.V. Sihlea Sihlea 36.260 240 1.18022. C.S.V. Soveja Soveja 36.261 195 1.30523. C.S.V. Suraia Suraia 36.262 120 92024. C.S.V. Tanasoaia Tanasoaia 36.263 132 56825. C.S.V. Tataranu Tataranu 36.264 120 1.15526. C.S.V. Tamboesti Tamboesti 36.265 240 82227. C.S.V. Tulnici Tulnici 36.266 216 88428. C.S.V. Vidra Vidra 36.267 120 1.41029. C.S.V. Vanatori Vanatori 36.268 240 74030. C.S.V. Vulturu Vulturu 36.269 140 1.09731. C.S.V. Campineanca Campineanca 36.270 240 74032. C.S.V. Goleşti Goleşti 36.271 240 74033. C.S.V. Focşani Focşani 36.272 122 2.37834. C.S.V. Adjud Adjud 36.273 529 11.25935. C.S.V. Mărăşeşti Mărăşeşti 36.274 225 1.30936. C.S.V. Odobeşti Odobeşti 36.275 140 2.88037. C.S.V. Panciu Panciu 36.276 120 1.97538. C.S.V. Dumitreşti Dumitreşti 36.277 234 866-----------------------------------------------------------------------------                             Municipiul BUCUREŞTI--------------------------------------------------------------------------                                                     IMOBILUL                                         ---------------------------------    Denumirea Suprafaţa circumscripţiei Adresa imobilului Numărul Suprafaţa terenului,     sanitare (localitatea) de desfăşurată exclusivveterinare actuale inventar a clădirii suprafaţa                                          M.F.P. (m,) ocupată de                                                                 clădire                                                                   (m,)--------------------------------------------------------------------------        1 2 3 4 5--------------------------------------------------------------------------Clinica veterinară Bucureşti, 35.301 1.950 5.000Bucureşti str. Ilioara----------------------------------------------------------------------------------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, conform art. I din acelaşi act normativ.*) NOTA CTCE:Art. II-art. IX din HOTĂRÂREA nr. 661 din 29 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 14 mai 2004 prevăd:"Art. IISe aprobă trecerea bunurilor imobile - clădiri şi terenuri de incintă, prevăzute în anexa, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.Art. III (1) Concesionarii activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional şi ai bunurilor imobile prevăzute în anexă, organizaţi în condiţiile legii, pot cumpăra la cerere un singur bun imobil aflat în concesiunea acestora. (2) Pentru activele corporale - clădiri şi terenuri de incintă, prevăzute în anexa, a căror durată normata de exploatare nu a expirat, valoarea rămasă de amortizat, stabilită conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, constituie preţul minim de vânzare. (3) În condiţiile în care valoarea de piaţă este mai mare decat valoarea rămasă de amortizat, activele corporale se vând la valoarea de piaţă. (4) Vânzarea activelor corporale prevăzute în anexă, a căror durata normată de utilizare a expirat, se face la valoarea de piaţă, stabilita de un evaluator autorizat în condiţiile legii. (5) Vânzarea activelor corporale prevăzute în anexă se face de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în numele statului, prin Agenţia Domeniilor Statului.Art. IVPlata preţului bunurilor imobile prevăzute în anexă se poate efectua şi în rate intr-un termen maxim de 10 ani de la data vânzării, iar la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României de la data plăţii.Art. V (1) Din valoarea de vânzare a activului corporal, stabilita conform art. III, se deduc cheltuielile suportate de concesionar, cu titlu de investitii realizate şi neamortizate până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în imobilul concesionat. (2) Valoarea totală a deducerilor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 20% din valoarea de vânzare stabilită conform art. III.Art. VIConcesionarii activităţilor sanitare veterinare publice de interes naţional şi ai bunurilor imobile prevăzute în anexa, care nu solicită cumpărarea acestora, le exploatează în continuare conform contractului de concesiune.Art. VIIBunurile imobile prevăzute în anexa, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu fac obiectul unui contract de concesiune, pot fi vândute, de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale medicilor veterinari cu atestat de libera practică, prin licitaţie publică cu strigare sau negociere directă, după caz.Art. VIIISumele încasate din vânzarea bunurilor imobile în condiţiile prezentei hotărâri se constituie venituri la bugetul de stat.Art. IXInstrucţiunile de aplicare a prezentei hotărâri se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acesteia."**) NOTA CTCE:Potrivit art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. III-X din Hotărârea Guvernului nr. 661/2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităţi sanitare veterinare publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului, precum şi pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004.-----------