ORDIN nr. 2.572 din 13 august 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014    Având în vedere Referatul nr. 3.814 din 15 iulie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Casa "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa, se clasează ca monument istoric în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor Istorice CT-II-m-B-21100. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 13 august 2014.Nr. 2.572.  +  Anexa Zona de protecţie a Casei "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa,bd. Tomis nr. 110, judeţul ConstanţaCoordonate puncte de contur┌─────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt. │ X Y │├─────┼─────────────────┬──────────────────────────┤│ 201 │ 791626.606 │ 304720.953 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 202 │ 791663.118 │ 304753.867 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 203 │ 791651.667 │ 304768.342 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 204 │ 791705.908 │ 304816.156 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 205 │ 791721.286 │ 304799.748 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 206 │ 791737.795 │ 304814.287 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 207 │ 791795.319 │ 304753.957 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 208 │ 791812.667 │ 304768.928 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 209 │ 791825.632 │ 304754.455 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 210 │ 791806.521 │ 304736.641 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 211 │ 791835.890 │ 304705.949 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 212 │ 791825.703 │ 304696.027 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 213 │ 791806.247 │ 304716.749 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 214 │ 791751.152 │ 304668.915 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 215 │ 791778.107 │ 304634.384 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 216 │ 791751.945 │ 304610.574 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 217 │ 791735.277 │ 304631.609 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 218 │ 791728.927 │ 304626.052 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 219 │ 791639.630 │ 304714.953 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 220 │ 791635.661 │ 304711.381 │└─────┴─────────────────┴──────────────────────────┘________