ORDIN nr. 2.571 din 13 august 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a "Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial" din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014    Având în vedere Referatul nr. 965 din 6 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a "Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial" din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) "Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial" din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău, se clasează ca monument istoric în categoria ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BZ-VI-a-B-21096, cu următoarele componente:- Monumentul eroilor - Statuia Ostaşului, în categoria monument, grupa valorică B, cod LMI: BZ-IV-m-B-21096.01;- monumente funerare, 34 de cruci de piatră şi osuarul, în categoria monument, grupa valorică B, cod LMI: BZ-IV-m-B-21096.02. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 13 august 2014.Nr. 2.571.  +  Anexa Zona de protecţie a "Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial"din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul BuzăuCoordonate puncte de contur┌─────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt. │ X Y │├─────┼─────────────────┬──────────────────────────┤│ 1 │ 597413.109 │ 445766.232 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 2 │ 597409.824 │ 445774.100 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 3 │ 597431.180 │ 445779.332 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 4 │ 597431.980 │ 445785.781 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 5 │ 597432.416 │ 445796.581 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 6 │ 597417.260 │ 445797.111 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 7 │ 597419.621 │ 445820.713 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 8 │ 597420.956 │ 445838.418 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 9 │ 597449.866 │ 445836.564 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 10 │ 597466.526 │ 445830.747 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 11 │ 597467.751 │ 445830.018 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 12 │ 597474.097 │ 445823.751 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 13 │ 597479.610 │ 445816.014 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 14 │ 597487.842 │ 445795.212 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 15 │ 597479.627 │ 445765.289 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 16 │ 597463.754 │ 445769.653 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 17 │ 597451.689 │ 445771.972 │├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤│ 18 │ 597435.846 │ 445772.683 │└─────┴─────────────────┴──────────────────────────┘________