ORDIN nr. 2.570 din 13 august 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Vila 1" din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014    Având în vedere Referatul nr. 1.053 din 6 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Vila 1" din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric imobilul "Vila 1" din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BN-II-m-B-21093. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 13 august 2014.Nr. 2.570.  +  Anexa Zona de protecţie "Vila 1" din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilornr. 13A, judeţul Bistriţa-NăsăudCoordonatele punctelor de contur┌────┬────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt.├─────────────────────────┬──────────────────────────┤│ │ X │ Y │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 71│ 652948.332 │ 474422.696 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 59│ 652961.804 │ 474436.563 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 52│ 652974.006 │ 474449.701 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 38│ 652980.031 │ 474461.292 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 143│ 652979.697 │ 474469.507 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 144│ 652978.444 │ 474473.654 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 145│ 652979.777 │ 474476.059 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 176│ 653000.158 │ 474459.630 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 178│ 653018.190 │ 474444.502 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 179│ 653016.768 │ 474442.202 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 135│ 653005.751 │ 474418.978 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 132│ 652989.666 │ 474406.094 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 127│ 652982.000 │ 474398.081 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 122│ 652973.360 │ 474392.920 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 121│ 652966.896 │ 474391.640 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 115│ 652962.276 │ 474395.500 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 98│ 652953.254 │ 474416.063 │└────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘_________