ORDIN nr. 2.552 din 31 iulie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Turn Clopotniţă" din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014    Având în vedere Referatul nr. 1.653 din 9 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Turn Clopotniţă" din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric imobilul "Turn Clopotniţă" din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor Istorice PH-II-m-B-20992.02. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 31 iulie 2014.Nr. 2.552.  +  Anexa Zona de protecţie "Turn Clopotniţă" din Ploieşti,str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul PrahovaCoordonatele punctelor de contur┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt.├─────────────────────────┬──────────────────────────────┤│ │ X │ Y │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 1 │ 581273.477 │ 383185.890 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 2 │ 581309.812 │ 383203.635 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 3 │ 581365.160 │ 383236.168 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 4 │ 581390.087 │ 383204.058 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 5 │ 581431.001 │ 383228.547 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 6 │ 581431.937 │ 383227.477 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 7 │ 581437.150 │ 383230.418 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 8 │ 581453.326 │ 383206.489 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 9 │ 581441.295 │ 383199.003 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 10 │ 581443.300 │ 383187.507 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 11 │ 581460.545 │ 383145.798 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 12 │ 581460.946 │ 383144.194 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 13 │ 581452.123 │ 383139.649 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 14 │ 581458.005 │ 383127.885 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 15 │ 581474.180 │ 383091.791 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 16 │ 581455.599 │ 383058.905 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 17 │ 581456.267 │ 383041.259 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 18 │ 581414.291 │ 383047.542 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 19 │ 581382.074 │ 383054.493 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 20 │ 581387.822 │ 383064.920 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 21 │ 581345.044 │ 383071.738 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 22 │ 581310.688 │ 383039.788 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 23 │ 581312.024 │ 383038.318 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 24 │ 581302.132 │ 383032.168 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 25 │ 581298.389 │ 383033.906 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 26 │ 581272.989 │ 383034.708 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 27 │ 581258.284 │ 383035.243 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 28 │ 581256.413 │ 383032.302 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 29 │ 581253.071 │ 383033.104 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 30 │ 581202.004 │ 383087.245 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 31 │ 581202.138 │ 383090.855 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 32 │ 581246.119 │ 383117.858 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 33 │ 581240.104 │ 383136.574 │└────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────┘________