ORDIN nr. 2.530 din 30 iulie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul "Reconcilierii Româno-Maghiare" din municipiul Arad, str. Ioan Calvin, judeţul Arad
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014    Având în vedere Referatul nr. 478/2012 din 10 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul "Reconcilierii româno-maghiare" din municipiul Arad, str. Ioan Calvin, judeţul Arad,în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se clasează monument istoric Ansamblul Parcul "Reconcilierii româno-maghiare" din municipiul Arad, judeţul Arad, în categoria ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice AR-III-a-B-21095, cu următoarele componente:- Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare, în categoria monument, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice: AR-III-m-B-21095.01;- Statuia Libertăţii, în categoria monument, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice: AR-III-m-B-21095.02. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 30 iulie 2014.Nr. 2.530.  +  Anexa Zona de protecţie a Ansamblului Parcului"Reconcilierii româno-maghiare" din municipiulArad, judeţul AradCoordonatele punctelor de contur┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Coordonate stereo 70 ││crt.│ X Y │├────┼─────────────────────────┬──────────────────────────────┤│ 1 │ 525690.2945 │ 215213.4509 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 2 │ 525690.2423 │ 215215.6763 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 3 │ 525689.4649 │ 215218.0705 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 4 │ 525652.6477 │ 215238.9317 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 5 │ 525635.8531 │ 215248.5779 │├────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤│ 6 │ 525635.7750 │ 215250.2051 │└────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────┘________