ORDIN nr. 60 din 24 octombrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale(actualizat până la data de 27 august 2014*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către de REGULAMENTUL nr. 17 din 20 decembrie 2005 aprobat prin ORDINUL nr. 76 din 20 decembrie 2005 abrogat de REGULAMENTUL nr. 8 din 6 aprilie 2006 aprobat prin ORDINUL nr. 34 din 6 aprilie 2006; REGULAMENTUL nr. 2 din 4 aprilie 2007 aprobat prin ORDINUL nr. 45 din 4 aprilie 2007; REGULAMENTUL nr. 5 din 2010 aprobat prin ORDINUL nr. 10 din 4 martie 2010; REGULAMENTUL nr. 18 din 14 decembrie 2011 aprobat prin ORDINUL nr. 112 din 14 decembrie 2011; REGULAMENTUL nr. 10/2012 aprobat prin ORDINUL nr. 136 din 22 noiembrie 2012; REGULAMENTUL nr. 13 din 21 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3) şi (5) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 20 octombrie 2005, a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general şi cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 24 octombrie 2005.Nr. 60.  +  AnexăREGULAMENT 13 24/10/2005