ORDIN nr. 70 din 3 august 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare(actualizat până la data de 5 iulie 2012*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: INSTRUCŢIUNEA nr. 6 din 2 august 2007 aprobată de ORDINUL nr. 79 din 2 august 2007; INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 2008 aprobată de ORDINUL nr. 92 din 24 iulie 2008; INSTRUCŢIUNI nr. 4 din 2009 aprobate prin ORDINUL nr. 39 din 8 iulie 2009; RECTIFICAREA nr. 39 din 8 iulie 2009; INSTRUCŢIUNI nr. 3 din 5 august 2010 aprobate prin ORDINUL nr. 50 din 5 august 2010; INSTRUCŢIUNI nr. 5 din 14 iulie 2011 aprobate prin ORDINUL nr. 48 din 14 iulie 2011; INSTRUCŢIUNEA nr. 3 din 2012 aprobată prin ORDINUL nr. 84 din 27 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 2 al articolului unic din INSTRUCŢIUNEA nr. 6 din 2 august 2007 aprobată de ORDINUL nr. 79 din 2 august 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 15 august 2007, în tot cuprinsul Instrucţiunii nr. 5/2006 termenul "Bilanţ" se înlocuieşte cu sintagma "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii".Conform pct. 9 al articolului unic din INSTRUCŢIUNEA nr. 2 din 2008 aprobată de ORDINUL nr. 92 din 24 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008, în cuprinsul instrucţiunii, referirile cu privire la "Ministerul Finanţelor Publice" se vor citi ca referiri la "Ministerul Economiei şi Finanţelor", iar referirile cu privire la "agenţi economici" se vor citi ca referiri la "operatori economici".Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.Conform pct. 7 al art. unic din anexa la INSTRUCŢIUNILE nr. 5 din 14 iulie 2011, aprobate prin ORDINUL nr. 48 din 14 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 29 iulie 2011, în cuprinsul instrucţiunii, expresia "Ministerul Economiei şi Finanţelor" se înlocuieşte cu expresia "Ministerul Finanţelor Publice".În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,în şedinţa din data de 26 iulie 2006,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 2Instrucţiunea menţionată la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcţia generală autorizare reglementare, Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 3 august 2006.Nr. 70.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 5 03/08/2006