ORDIN nr. 596 din 24 iunie 2014 (*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase(actualizat până la data de 11 septembrie 2014*)
EMITENT
  • DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 728 din 1 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere Referatul de aprobare nr. 31.842/DI din 16 iunie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă Metodologia de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăBucureşti, 24 iunie 2014.Nr. 596.  +  AnexăMETODOLOGIE 24/06/2014