ORDIN nr. 2.379 din 12 septembrie 2006(*actualizat*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006(actualizat până la data de 26 iunie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 iunie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 2.326 din 16 mai 2008; RECTIFICAREA nr. 2.326 din 16 mai 2008; ORDINUL nr. 2.259 din 15 iunie 2009.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 şi 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Centrul Naţional al Cinematografiei va asigura punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuBucureşti, 12 septembrie 2006.Nr. 2.379.  +  AnexăNORMA 12/09/2006