ORDIN nr. 64 din 30 aprilie 2014privind aprobarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 7 mai 2014    Având în vedere prevederile art. 33 lit. a)-d) din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificările ulterioare, ale art. 3 lit. d) și art. 10 lit. d) din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, ale art. 17 alin. 3 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.802/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea ceremonialurilor funerare pentru personalul aflat în misiune în străinătate, decedat în teatrele de operații, în acțiuni de luptă sau în atentate teroriste,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul onorurilor și ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitățile, instituțiile și structurile aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor interne,
    Gabriel OpreaBucurești, 30 aprilie 2014.Nr. 64.  +  ANEXĂREGULAMENTUL onorurilor și ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne