ORDIN nr. 2.199 din 2 aprilie 2014privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria sit, grupa valorică A, a sitului arheologic "Mânăstirea Bizere" - punct Fântâna Turcului din extravilanul comunei Frumuşeni, judeţul Arad
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014  Având în vedere Referatul nr. 4.016/2013 din 14 februarie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria sit, grupa valorică A, a sitului arheologic "Mânăstirea Bizere" - punct Fântâna Turcului din extravilanul comunei Frumuşeni, judeţul Arad,în conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. e) şi ale art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) "Mânăstirea Bizere" din extravilanul comunei Frumuşeni, judeţul Arad, se clasează monument istoric în categoria sit, grupa valorică "A", cu codul în Lista monumentelor istorice AR-I-m-A-21088. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul culturii,Kelemen HunorBucureşti, 2 aprilie 2014.Nr. 2.199.  +  Anexa Zona de protecţie a sitului arheologic "Mânăstirea Bizere"din extravilanul comunei Frumuşeni, judeţul AradCoordonatele punctelor de contur
  Coordonate stereo 70
  Nr. pct. X m Y m
  1. 518504.794 227911.259
  2. 518601.494 227933.420
  3. 518533.623 228107401
  4. 518492.168 228101.813
  5. 518412.642 228110.832
  6. 518332.625 228111.892
  7. 518362.290 227967.410
  8. 518379.509 227884.255
  9. 518455.718 227900.307
  10. 518500.889 227910.448
  --------