ORDIN nr. 1.494/C din 16 aprilie 2014 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public(actualizat până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ----------În conformitate cu art. 24 alin. (15) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu art. 14 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Serviciul profesii juridice conexe duc la îndeplinire prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.263/C/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 4 septembrie 2007, cu modificările ulterioare.

    Ministrul justiţiei,

    Robert Marius Cazanciuc
    Bucureşti, 16 aprilie 2014.Nr. 1.494/C.  +  AnexăREGULAMENT 16/04/2014--------