HOTĂRÂRE nr. 1.149 din 17 octombrie 2002(*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale(actualizată până la data de 20 martie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 119 din 19 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 29 şi 30 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 116/2002 se înfiinţează în structura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale un compartiment de specialitate care va funcţiona în cadrul Direcţiei generale asistenţă socială. (2) Pentru înfiinţarea compartimentului prevăzut la alin. (1) se suplimentează cu 4 posturi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzut la art. 22 alin. (1) şi în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale prin legea bugetului de stat, prin diminuarea numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat, aferent direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prevăzut la lit. A pct. I.1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Numărul maxim de posturi prevăzut la art. 22 alin. (1) şi în cuprinsul anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica potrivit prevederilor alin. (2).PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SârbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmâncăMinistrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 17 octombrie 2002.Nr. 1.149.  +  AnexăNORMA 17/10/2002