HOTĂRÂRE nr. 387 din 22 septembrie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti(actualizată până la data de 18 martie 2014*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 387 din 22 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 635 din 28 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 30 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 27 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 38 din 15 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 829 din 15 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012; HOTĂRÂRE nr. 781 din 5 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 975 din 23 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012**); HOTĂRÂREA nr. 48 din 23 ianuarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 160 din 13 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 711 din 27 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 878 din 20 august 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.080 din 8 octombrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 231 din 6 martie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorNOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:**) Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 8 august 2012, astfel cum a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012, prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 11 şi pct. 16-18, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.***) Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 79 din 16 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014, în cauzele care nu se judecă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile, potrivit legii, dispoziţiile legii vechi de procedură, se aplică dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Înregistrările referitoare la cauzele care, după intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să se judece potrivit legii vechi de drept material sau de procedură se efectuează în registrele de evidenţă deschise potrivit dispoziţiilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art. III din acelaşi act normativ menţionează că prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan LupaşcuBucureşti, 22 septembrie 2005.Nr. 387.  +  AnexăREGULAMENT 22/09/2005