DECIZIE nr. 79 din 10 martie 2014pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 10 martie 2014    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, coordonează activităţile din domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, calitate în care va aviza documentele emise de ministerele şi instituţiile cu atribuţii în respectivele domenii.  +  Articolul 2La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 20/2013 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2013, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 10 martie 2014.Nr. 79.------