HOTĂRÂRE nr. 76 din 5 februarie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, se modifică după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREA GUVERNULUIprivind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prin prezenta hotărâre se stabilesc încălcările cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi sancţiunile contravenţionale şi alte măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor."3. La articolul 5, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi constituie contravenţii:"4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1-9, 11, 14 şi 18-32 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 10, 15, 16 şi 38-40 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 1-3 şi 33-37 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz. (4) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 11, 12 şi 41 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto, instructorului auto ori persoanei fizice sau juridice. (5) Contravenţiile prevăzute la art. 3 pct. 11 şi 13 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere ori persoanei fizice sau juridice. (6) Contravenţia prevăzută la art. 3 pct. 17 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare. (7) Contravenţia prevăzută la art. 3 pct. 11 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 1-12, 14, 19-22, 25-61 şi 77 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 13 şi 72-76 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 23, 24 şi 62-71 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. (4) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 15-17 şi 83 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto. (5) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 78-82 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. (6) Contravenţiile prevăzute la art. 4 pct. 15, 18 şi 83 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat."6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 1-5, 7-18 şi 24-26 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 6, 19-21 şi 30 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz. (3) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 22-25 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. (4) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 29 şi 31 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto. (5) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 27 şi 28 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. (6) Contravenţiile prevăzute la art. 5 pct. 31 şi 32 se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor,Ramona-Nicole MănescuViceprim-ministru,ministrul interimar al afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana Câmpeanup. Ministrul afacerilor externe,Radu Podgorean,secretar de statBucureşti, 5 februarie 2014.Nr. 76.--------