ORDONANŢĂ nr. 44 din 29 ianuarie 2004 (*actualizată*)privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European**)(actualizată până la data de 27 ianuarie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor
 • Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014.
 • Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din Ordonanta de urgenţă nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 884 din 22 decembrie 2012, in cuprinsul actelor normative in vigoare, denumirea Ministerul Administratiei şi Internelor se inlocuieste cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.
 • Prin Hotărârea Guvernului nr. 185 din 16 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 249 din 30 aprilie 2013 s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
 • Prin Hotărârea Guvernului nr. 144 din 23 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 2 martie 2010 s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.
 • Prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 9 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 47 din 22 ianuarie 2013 s-a reglementat organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
 • Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.
 • În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
 • Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
 •  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă se urmăreşte facilitarea integrării sociale a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, prin asigurarea accesului la următoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuinţă, dreptul la asistenţă medicală şi asistenţă socială, asigurări sociale, dreptul la educaţie, precum şi, prin derularea de activităţi specifice de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române, reunite în programe de integrare.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă se urmăreşte facilitarea integrării sociale a următoarelor categorii de persoane: a) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România, prin asigurarea accesului la următoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuinţă, dreptul la asistenţă medicală şi asistenţă socială, asigurări sociale, dreptul la educaţie, precum şi prin derularea de activităţi specifice de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române, reunite în programe de integrare; a) străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România, prin asigurarea accesului la următoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuinţă, dreptul la asistenţă medicală şi asistenţă socială, asigurări sociale, dreptul la educaţie, precum şi prin derularea de activităţi specifice de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române, reunite în programe de integrare;----------Lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. b) străinii care au dobândit un drept de şedere în România şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, prin derularea de activităţi specifice de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România sunt străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobata cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare; a) străinii care au dobândit protecţie internaţională în România sunt străinii cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protecţia subsidiară, în condiţiile Legii nr. 122/2006privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;----------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014.a^1) străinii care au dobândit un drept de şedere în România sunt cetăţenii străini sau apatrizii cărora li s-a acordat dreptul de a rămâne pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002privind regimul juridic al străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;--------------Litera a^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. b) integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România la viaţă economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale a acestora; b) integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European la viaţă economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale, respectiv în vederea adaptării la condiţiile societăţii româneşti;--------------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. b) integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European la viaţă economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale, respectiv în vederea adaptării la condiţiile societăţii româneşti;----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. c) programele de integrare sunt ansambluri de masuri şi activităţi necesare facilitării integrării sociale a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, desfăşurate, la cererea acestora, prin cooperarea instituţiilor publice, a comunităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în acest domeniu, sub coordonarea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. c) programele de integrare sunt ansambluri de masuri şi activităţi necesare facilitării integrării sociale a străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România, desfăşurate, la cererea acestora, prin cooperarea instituţiilor publice, a comunităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în acest domeniu, sub coordonarea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.---------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 3Programele de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România se stabilesc şi se implementează, pe baza nevoilor beneficiarilor, fără discriminare şi cu respectarea specificului cultural al acestora.  +  Articolul 3Programele de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, precum şi activităţile în vederea facilitării integrării sociale a acestora se stabilesc şi se implementează pe baza nevoilor beneficiarilor, fără discriminare şi cu respectarea specificului cultural al acestora.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 3Programele de integrare a străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, precum şi activităţile în vederea facilitării integrării sociale a acestora se stabilesc şi se implementează pe baza nevoilor beneficiarilor, fără discriminare şi cu respectarea specificului cultural al acestora.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul II Accesul la drepturile sociale  +  Secţiunea 1 Accesul la un loc de muncă şi la o locuinţă  +  Articolul 4Străinii care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiază de acces pe piaţa forţei de muncă, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români, precum şi de condiţii de muncă echivalente celor stabilite de lege pentru cetăţenii români.  +  Articolul 4Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România beneficiază de acces pe piaţa forţei de muncă, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români, precum şi de condiţii de muncă echivalente celor stabilite de lege pentru cetăţenii români.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5 (1) Străinii care au dobândit o formă de protecţie în România au acces la sistemul asigurărilor pentru şomaj, la masurile de prevenire a şomajului şi la masurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români. (1) Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România au acces la sistemul asigurărilor pentru şomaj, la masurile de prevenire a şomajului şi la masurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice beneficiarilor programelor de integrare.  +  Articolul 6Străinii care au dobândit o formă de protecţie în România au acces la dobândirea unei locuinţe în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.  +  Articolul 6Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România au acces la dobândirea unei locuinţe în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la asistenţă medicală, la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi la sistemul naţional de asistenţă socială  +  Articolul 7Străinii care au dobândit o formă de protecţie în România au acces la asistenţă medicală în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români.  +  Articolul 7Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România au acces la asistenţă medicală în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 8Străinii care au dobândit o formă de protecţie în România au acces la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi la sistemul naţional de asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.  +  Articolul 8Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România au acces la sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi la sistemul naţional de asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea a 3-a Accesul la sistemul de învăţământ  +  Articolul 9Accesul străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România la toate formele de învăţământ se realizează în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.  +  Articolul 9Accesul străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România la toate formele de învăţământ se realizează în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţenii români.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 10 (1) În vederea integrării în sistemul de învăţământ românesc, minorii care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiază pe durata unui an şcolar de un curs gratuit de iniţiere în limba română. (2) În perioada urmării cursului de iniţiere în limba română minorii care au dobândit o formă de protecţie în România participa gratuit, în cadrul unităţilor şcolare, la activităţi didactice cu caracter teoretic, practic şi recreativ, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale. (3) La finalul cursului de iniţiere în limba română o comisie de evaluare, ale carei componenta şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, apreciază nivelul de cunoaştere a limbii române şi stabileşte înscrierea minorilor care au dobândit o formă de protecţie în România în anul de studiu corespunzător.  +  Articolul 10 (1) În vederea integrării în sistemul de învăţământ românesc, minorii care au dobândit o protecţie internaţională în România beneficiază pe durata unui an şcolar de un curs gratuit de iniţiere în limba română. (2) În perioada urmării cursului de iniţiere în limba română minorii care au dobândit o protecţie internaţională în România participa gratuit, în cadrul unităţilor şcolare, la activităţi didactice cu caracter teoretic, practic şi recreativ, fără ca prezenta lor să fie înregistrată în documente oficiale. (3) La finalul cursului de iniţiere în limba română o comisie de evaluare, ale carei componenta şi funcţionare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, apreciază nivelul de cunoaştere a limbii române şi stabileşte înscrierea minorilor care au dobândit o protecţie internaţională în România în anul de studiu corespunzător.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei asigură, la cerere, recunoaşterea diplomelor, atestarea studiilor şi calificărilor din ţara de origine, în condiţiile stabilite de legea română. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor elabora metodologia de recunoaştere a diplomelor, precum şi de atestare a studiilor şi calificărilor din tarile de origine ale străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România, care va fi aprobata prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice asigură, la cerere, recunoaşterea diplomelor, atestarea studiilor şi calificărilor din ţara de origine, în condiţiile stabilite de legea română.(1^1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează o metodologie speciala de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor.--------------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.(1^1) Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne elaborează o metodologie speciala de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut o protecţie internaţională în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor.----------Alin. (1^1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(1^2) Metodologia prevăzută la alin. (1^1) se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.--------------Alin. (1^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor elabora metodologia de recunoaştere a diplomelor, precum şi de atestare a studiilor şi calificărilor din tarile de origine ale străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România, care va fi aprobata prin hotărâre a Guvernului. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA nr. 73 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 26 august 2004.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării".  +  Articolul 12Minorii care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiază de alocaţia de stat pentru copii, în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru copiii români.  +  Articolul 12Minorii care au dobândit o protecţie internaţională în România beneficiază de alocaţia de stat pentru copii, în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru copiii români.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea a 4-a Accesul la activităţile specifice de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române  +  Articolul 13 (1) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi organizează sesiuni de acomodare culturală şi activităţi de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobândit o formă de protecţie în România cu tradiţiile, obiceiurile şi specificul societăţii româneşti. (1) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi organizează sesiuni de acomodare culturală şi activităţi de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobândit o protecţie internaţională în România cu tradiţiile, obiceiurile şi specificul societăţii româneşti.----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate colabora cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale în vederea organizării şi desfăşurării sesiunilor de acomodare culturală şi a activităţilor de consiliere.  +  Articolul 14 (1) Străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiază de cursuri gratuite de învăţare a limbii române, organizate de structurile specializate din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiaţi. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi pune la dispoziţie spatiile necesare organizării şi desfăşurării cursurilor prevăzute la alin. (1), în măsura resurselor disponibile. (3) Personalul calificat necesar pentru desfăşurarea cursurilor de învăţare a limbii române pentru adulţi şi a anului pregătitor pentru minori, precum şi pregătirea adecvată a acestuia se asigura de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (4) Modul de organizare, durata şi programa cursurilor de învăţare a limbii române vor fi reglementate prin metodologii elaborate şi aprobate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (5) La terminarea cursurilor pregătitoare de învăţare a limbii române Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului eliberează, gratuit, documente care să ateste faptul că persoana respectiva a absolvit aceste cursuri, precum şi nivelul cunoştinţelor dobândite.  +  Articolul 14 (1) Străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie în România beneficiază de cursuri gratuite de învăţare a limbii române, organizate de structurile specializate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiaţi. (1) Străinii adulţi care au dobândit o protecţie internaţională în România beneficiază de cursuri gratuite de învăţare a limbii române, organizate de structurile specializate din Ministerul Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiaţi.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi pune la dispoziţie spatiile necesare organizării şi desfăşurării cursurilor prevăzute la alin. (1), în măsura resurselor disponibile. (3) Personalul calificat necesar pentru desfăşurarea cursurilor de învăţare a limbii române pentru adulţi şi a anului pregătitor pentru minori, precum şi pregătirea adecvată a acestuia se asigură de Ministerul Educaţiei Naţionale. (4) Modul de organizare, durata şi programa cursurilor de învăţare a limbii române vor fi reglementate prin metodologii elaborate şi aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. (5) La terminarea cursurilor pregătitoare de învăţare a limbii române Ministerul Educaţiei Naţionale eliberează, gratuit, documente care să ateste faptul că persoana respectiva a absolvit aceste cursuri, precum şi nivelul cunoştinţelor dobândite.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării".  +  Articolul 14^1În scopul asigurării accesului efectiv la drepturile sociale reglementate de prezentul capitol, la stabilirea condiţiilor şi procedurilor pentru exercitarea acestor drepturi, autorităţile competente ţin seama de specificul situaţiei în care se află străinii care beneficiază de protecţie internaţională în România.----------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014.  +  Capitolul III Protocolul de participare la programele de integrare, cazarea şi ajutorul financiar  +  Articolul 15Străinii care au dobândit o formă de protecţie în România sunt incluşi în programele de integrare, pe baza cererilor individuale şi conform unui protocol încheiat intre persoana care solicita includerea în programul de integrare şi Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, denumit în continuare protocol.  +  Articolul 15Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România sunt incluşi în programele de integrare, pe baza cererilor individuale şi conform unui protocol încheiat intre persoana care solicita includerea în programul de integrare şi Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, denumit în continuare protocol.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 16Cererea de participare la programul de integrare se depune la sediul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, în termen de 30 de zile de la dobândirea formei de protecţie sau de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în cazul străinilor care au dobândit o formă de protecţie anterior acestei date şi care nu au beneficiat de programe de integrare.  +  Articolul 16Cererea de participare la programul de integrare se depune la sediul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, în termen de 30 de zile de la dobândirea protecţiei internaţionale în România sau de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în cazul străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România anterior acestei date şi care nu au beneficiat de programe de integrare.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 17După înregistrarea cererii, străinul care solicita admiterea în programele de integrare este intervievat de personalul desemnat al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, ocazie cu care se întocmeşte o fisa de evaluare a nevoilor individuale, în vederea stabilirii tipului de asistenţă sau a activităţilor necesare pentru integrarea socială a celui în cauza.  +  Articolul 18 (1) Pe baza fisei de evaluare se întocmeşte un plan individual de masuri în vederea integrării, denumit în continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, instituţiile şi/sau organizaţiile responsabile, care se comunica beneficiarului şi a cărui implementare este monitorizată de personalul desemnat al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi. (2) Activităţile ce pot fi incluse, singure sau cumulat, în cadrul planului prevăzut la alin. (1) sunt, în principal, următoarele: a) activităţi de consiliere şi sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile enumerate la art. 1; b) sesiuni de acomodare culturală; c) cursuri de învăţare a limbii române.  +  Articolul 19 (1) Protocolul prevăzut la art. 15 cuprinde: datele de identificare a părţilor, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, perioada de implementare a planului de masuri şi condiţiile de prelungire a acesteia, situaţiile în care încetează sau se modifică aplicarea masurilor prevăzute în planul individual. (2) La protocol se anexează fisa de evaluare şi planul individual.  +  Articolul 20 (1) Durata aplicării planului individual este de până la 6 luni de la data semnării protocolului sau de la data prevăzută în protocol. (2) La cererea motivată a beneficiarului şi pe baza evaluării situaţiei la încheierea perioadei prevăzute la alin. (1), Oficiului Naţional pentru Refugiaţi poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a duratei de aplicare a planului individual.  +  Articolul 21 (1) Persoanele care participa la programele de integrare şi care nu au mijloace de întreţinere pot beneficia, la cerere, de cazare în spatiile special destinate acestui scop, care se afla în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în limita locurilor disponibile. (2) Cazarea în spatiile prevăzute la alin. (1) poate fi făcută pentru o perioada de până la 6 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 6 luni pentru motive bine întemeiate, cu aprobarea conducerii Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, fără a se depăşi perioada de implementare a programului de integrare. (3) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, în cadrul unor programe derulate în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, poate pune la dispoziţie spatii suplimentare de cazare persoanelor care participa la programele de integrare. În acest sens Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate încheia convenţii de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, în condiţiile legii. (4) Cazarea în spatiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe baza plăţii unei chirii, stabilită la nivel local pentru spatiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, şi a cheltuielilor de întreţinere. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), străinii care au obţinut o formă de protecţie în România se pot caza, la cerere, în locuinţele puse la dispoziţie prin intermediul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, în limita numărului celor existente şi disponibile.--------------Alin. (5) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), străinii care au obţinut o protecţie internaţională în România se pot caza, la cerere, în locuinţele puse la dispoziţie prin intermediul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, în limita numărului celor existente şi disponibile.----------Alin. (5) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (6) În vederea asigurării locuinţelor prevăzute la alin. (5), Oficiul Naţional pentru Refugiaţi este abilitat, după caz: a) să administreze astfel de locuinţe în condiţiile legii; b) să deţină în folosinţă, în acest scop, locuinţe administrate de Ministerul Afacerilor Interne; c) să achiziţioneze locuinţe în limita alocaţiilor bugetare cu aceasta destinaţie şi, după caz, a fondurilor alocate în acest scop de către organizaţii internaţionale la care România este parte.--------------Alin. (6) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (7) Locuinţele prevăzute la alin. (5) pot fi puse la dispoziţie străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România numai prin închiriere. Condiţiile în care aceste locuinţe se pot închiria beneficiarilor prevederilor alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (7) al art. 21 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (7) Locuinţele prevăzute la alin. (5) pot fi puse la dispoziţie străinilor care au obţinut o protecţie internaţională în România numai prin închiriere. Condiţiile în care aceste locuinţe se pot închiria beneficiarilor prevederilor alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (7) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 22 (1) Străinii care au dobândit protecţie umanitara condiţionată beneficiază, în aceleaşi condiţii cu străinii care au obţinut statutul de refugiat în România, de ajutorul rambursabil prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000*), aprobata cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (1) al art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (2) Străinii care au dobândit o formă de protecţie în România, participanţi în programul de integrare, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de ajutorul rambursabil şi care nu au mijloace de întreţinere, sunt sprijiniţi în vederea îndeplinirii condiţiilor legale pentru obţinerea venitului minim garantat. (3) Conţinutul dosarului necesar obţinerii venitului minim garantat se stabileşte ţinându-se cont de specificul situaţiei în care se afla străinii care au dobândit o formă de protecţie în România. (4) Până în prima luna de plata a ajutorului rambursabil sau a ajutorului social, străinii care au dobândit o formă de protecţie în România şi care nu au mijloace de întreţinere beneficiază din partea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanţilor de azil, în limita fondurilor disponibile. (4) Până în prima luna de plata a ajutorului rambursabil, străinii care au dobândit o formă de protecţie în România şi care nu au mijloace de întreţinere beneficiază din partea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanţilor statutului de refugiat, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai mult de doua luni.-------------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004.------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000a fost abrogată de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 22 (1) Străinii care beneficiază de protecţie internaţională în România, participanţi în programul de integrare, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de ajutorul nerambursabil şi care nu au mijloace de întreţinere, sunt sprijiniţi în vederea îndeplinirii condiţiilor legale pentru obţinerea venitului minim garantat. (2) Conţinutul dosarului necesar obţinerii venitului minim garantat se stabileşte ţinându-se cont de specificul situaţiei în care se află străinii care beneficiază de protecţie internaţională în România. (3) Până în prima lună de plată a ajutorului nerambursabil, străinii care beneficiază de protecţie internaţională în România şi care nu au mijloace de întreţinere beneficiază din partea Inspectoratului General pentru Imigrări de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanţilor statutului de refugiat, în limita fondurilor disponibile, dar nu mai mult de două luni.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014.  +  Articolul 23 (1) Străinii care au dobândit o formă de protecţie în România după semnarea protocolului au în principal următoarele obligaţii: (1) Străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România după semnarea protocolului au în principal următoarele obligaţii:----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. a) să participe în mod regulat la activităţile stabilite în planul individual; b) să depună eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, potrivit protocolului semnat; c) să respecte normele de disciplina, conduita şi cele stabilite de conducătorii cursurilor, precum şi regulamentele interne ale centrelor de cazare; d) să informeze Oficiul Naţional pentru Refugiaţi asupra oricărei schimbări de natura să afecteze prezenta la activităţile de integrare. (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea aplicării uneia sau mai multor masuri prevăzute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare şi a ajutorului material prevăzut la art. 22 alin. (4). (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea aplicării uneia sau mai multor măsuri prevăzute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare şi a ajutorului material prevăzut la art. 22 alin. (3).----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014.  +  Capitolul IV Rolul instituţiilor statului şi al autorităţilor administraţiei publice locale  +  Secţiunea 1 Rolul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  +  Articolul 24Străinii care participa în programul de integrare se înregistrează ca persoane în căutarea unui loc de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în termen de 30 zile de la semnarea protocolului.  +  Articolul 25În vederea realizării masurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoana înscrisă în programul de integrare şi înregistrată ca persoana în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere, colaborând cu Oficiul Naţional pentru Refugiaţi în ceea ce priveşte profilul cultural, educaţional şi familial al unei astfel de persoane.  +  Articolul 26Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are obligaţia de a identifica la angajatori locurile de muncă vacante şi de a le face cunoscute persoanelor incluse în programul de integrare, înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă.  +  Articolul 27 (1) Persoanele incluse în programul de integrare nu pot refuza fără un motiv temeinic un loc de muncă, participarea la masuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă ori la programe de formare profesională, oferite de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi sunt obligate să respecte decizia Oficiului Naţional pentru Refugiaţi în legătură cu comunitatea locala în care urmează să primească un loc de muncă şi să îşi stabilească reşedinţa. (2) În cazul în care nu se respecta dispoziţiile alin. (1), asistenţă oferită de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi în vederea integrării încetează.  +  Secţiunea a 2-a Rolul autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 28După încheierea programului de integrare sau în momentul identificării unui loc de muncă, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi îndrumă persoana asistată către comunitatea în care exista locuri de muncă vacante şi o informează cu privire la modalitatea de a obţine o locuinţă socială, în condiţiile legii.  +  Articolul 29 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, în limita resurselor disponibile, o locuinţă socială persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România şi care urmează să se mute în comunitatea respectiva, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, în limita resurselor disponibile, locuinţe sociale persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România şi care urmează să se mute în comunitatea respectiva, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români, chiar dacă nu au stabilit domiciliul sau reşedinţa în localitatea respectiva.--------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, în limita resurselor disponibile, locuinţe sociale persoanelor care au dobândit o protecţie internaţională în România şi care urmează să se mute în comunitatea respectiva, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români, chiar dacă nu au stabilit domiciliul sau reşedinţa în localitatea respectiva.----------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale nu pot asigura o locuinţă socială, beneficiarul formei de protecţie poate închiria o locuinţă în cadrul comunităţii locale respective, pe baza de contract de închiriere. (2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale nu pot asigura o locuinţă socială, beneficiarul protecţiei internaţionale în România poate închiria o locuinţă în cadrul comunităţii locale respective, pe baza de contract de închiriere.----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi subvenţionează chiria locuinţei prevăzute la alin. (2) cu până la 50% din valoarea chiriei, în măsura fondurilor disponibile, pentru o perioada de maximum un an. (4) Nu fac obiectul subvenţionării chiriei în condiţiile alin. (3) contractele de închiriere având ca obiect locuinţele prevăzute la art. 21 alin. (5).--------------Alin. (4) al art. 29 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 30Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini accesul străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România la asistenţă socială şi medicală şi la educaţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 30Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini accesul străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România la asistenţă socială şi medicală şi la educaţie, în condiţiile legii.----------Art. 30 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea a 3-a Rolul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi  +  Articolul 31Oficiul Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor coordonează activitatea celorlalte instituţii ale statului, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organizaţii neguvernamentale implicate în procesul de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România şi monitorizează cazurile individuale.  +  Articolul 31Oficiul Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne coordonează activitatea celorlalte instituţii ale statului, autorităţi ale administraţiei publice locale şi organizaţii neguvernamentale implicate în procesul de integrare a străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România şi monitorizează cazurile individuale.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 32 (1) În fiecare an, nu mai târziu de 1 iulie, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi înaintează Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie o nota privind numărul de persoane estimat să beneficieze de activităţile în vederea integrării, pentru anul următor. (1) În fiecare an, nu mai târziu de 1 iulie, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi înaintează Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie o nota privind numărul de persoane estimat să beneficieze de activităţile în vederea integrării, pentru anul următor.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării". (2) Acest număr estimativ poate fi rectificat de către Oficiul Naţional pentru Refugiaţi dacă circumstanţele datorate evenimentelor din anul următor necesita acest lucru.  +  Capitolul V Asistenţa cazurilor speciale  +  Articolul 33 (1) Prin cazuri speciale, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege străinii care au dobândit o formă de protecţie în România şi care au potenţial redus de autoîntreţinere, generat de factori de natura obiectivă şi independent de voinţa sau dorinţa acestora. (1) Prin cazuri speciale, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România şi care au potenţial redus de autoîntreţinere, generat de factori de natura obiectivă şi independent de voinţa sau dorinţa acestora.----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Sunt considerate cazuri speciale: a) persoanele cu handicap; b) persoanele care au atins vârsta pensionarii şi nu beneficiază de pensie; c) minorii neînsoţiţi; d) victime ale torturii; e) familii monoparentale cu copii minori. (2) Sunt considerate cazuri speciale: a) minorii neînsoţiţi; b) persoanele cu dizabilităţi; c) persoanele care au atins vârsta pensionării şi nu beneficiază de pensie; d) femeile însărcinate; e) familiile monoparentale cu copii minori; f) victimele traficului de persoane; g) victime ale torturii, violului sau altor forme grave de violenţă psihologică, psihică sau sexuală.----------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014.  +  Articolul 34 (1) Cazurile prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. a), b), d) şi e) beneficiază de acelaşi regim de protecţie prevăzut de legislaţia în vigoare pentru cetăţenii români aflaţi în situaţii similare şi de asistenţă oferită de instituţiile statului cu atribuţii în aceste domenii. (1) Cazurile speciale prevăzute la art. 33 alin. (2), cu excepţia lit. a), beneficiază de acelaşi regim de protecţie prevăzut de legislaţia în vigoare pentru cetăţenii români aflaţi în situaţii similare şi de asistenţă oferită de instituţiile statului cu atribuţii în aceste domenii.----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014. (2) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate oferi cazare în centrele sale persoanelor vulnerabile prevăzute la alin. (1) care nu necesita asistenţă specializată şi care nu pot beneficia de o locuinţă din partea instituţiilor abilitate, în limita spatiilor şi fondurilor disponibile. (3) Pentru motive bine întemeiate Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi peste limita prevăzută la art. 20.  +  Articolul 35 (1) Pentru minorii neînsoţiţi care au dobândit o formă de protecţie în România se tine cont, în alegerea formei specifice de protecţie, de interesul superior al copilului, care include şi menţinerea identităţii culturale. (2) Minorii neînsoţiţi care au dobândit o formă de protecţie în România sunt incluşi în sistemul de protecţie a copilului, conform legislaţiei în domeniu. (3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice minorilor neînsoţiţi care au dobândit o formă de protecţie în România.  +  Articolul 35 (1) Pentru minorii neînsoţiţi care au dobândit o protecţie internaţională în România se tine cont, în alegerea formei specifice de protecţie, de interesul superior al copilului, care include şi menţinerea identităţii culturale. (2) Minorii neînsoţiţi care au dobândit o protecţie internaţională în România sunt incluşi în sistemul de protecţie a copilului, conform legislaţiei în domeniu. (3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie dispune masurile necesare pentru adaptarea serviciilor oferite la nevoile specifice minorilor neînsoţiţi care au dobândit o protecţie internaţională în România.----------Art. 35 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul V^1 Activităţi vizând facilitarea integrării sociale pentru străinii care au dobândit drept de şedere în România şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European--------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^1 (1) Străinii care au dobândit drept de şedere în România şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European beneficiază, la cerere şi gratuit, de cursuri de învăţare a limbii române şi de sesiuni de acomodare culturală şi consiliere. (2) Sesiunile de acomodare culturală se organizează în scopul familiarizării persoanelor prevăzute la alin. (1) cu tradiţiile, obiceiurile şi valorile culturii române şi pentru oferirea de informaţii practice privind societatea românească.--------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^2 (1) Cursurile de învăţare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) sunt organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi urmăresc familiarizarea participanţilor cu limba română. (2) Metodologia desfăşurării cursurilor de învăţare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se elaborează de Ministerul Educaţiei Naţionale.. (3) În situaţia în care Ministerul Educaţiei Naţionale nu dispune de spatii corespunzătoare desfăşurării cursurilor de învăţare a limbii române, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi pune la dispoziţie spatiile necesare în sediile centrelor teritoriale. (4) La finalul cursului de învăţare a limbii române, o comisie desemnata de Ministerul Educaţiei Naţionale evaluează nivelul de cunoştinţe al participanţilor şi eliberează un certificat de participare. (5) Certificatele prevăzute la alin. (4) nu pot fi utilizate de persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) în vederea înscrierii în sistemul de învăţământ.--------------Art. 35^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^3 (1) Sesiunile de acomodare culturală prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se organizează de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi. (2) Sesiunile de acomodare culturală se realizează de personalul specializat al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi în spatiile special amenajate în centrele teritoriale şi trebuie adaptate la nevoile individuale ale participanţilor. (3) Persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia o singură dată de sesiunile de acomodare culturală şi de cursurile de învăţare a limbii române.--------------Art. 35^3 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^4 (1) În cadrul centrelor teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi se înfiinţează birouri de informare şi consiliere în cadrul cărora persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia, la cerere, de informare şi consiliere privind drepturile lor în România şi modalităţile concrete de exercitare a acestor drepturi. (2) Posturile necesare pentru înfiinţarea birourilor de informare şi consiliere se asigura, prin redistribuire, din numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Interne. (3) Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea birourilor de informare şi consiliere se asigura din creditele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne. (4) În vederea realizării în bune condiţii a activităţii de informare şi consiliere, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi cooperează cu Autoritatea pentru Străini, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Externe, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale.--------------Art. 35^4 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^5Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate contracta, în condiţiile legii, în funcţie de numărul de beneficiari şi în măsura fondurilor disponibile, serviciile organizaţiilor neguvernamentale în vederea organizării sesiunilor de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române pentru persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) şi pentru străinii care au dobândit o formă de protecţie în România.--------------Art. 35^5 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 35^5Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate contracta, în condiţiile legii, în funcţie de numărul de beneficiari şi în măsura fondurilor disponibile, serviciile organizaţiilor neguvernamentale în vederea organizării sesiunilor de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române pentru persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) şi pentru străinii care au dobândit o protecţie internaţională în România.----------Art. 35^5 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul VI Bugetul  +  Articolul 36În funcţie de numărul de persoane estimat în fiecare an, potrivit art. 32 alin. (1), Oficiul Naţional pentru Refugiaţi propune includerea în buget a fondurilor necesare desfăşurării activităţilor proprii prevăzute de prezenta ordonanţă, pentru integrarea străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România.  +  Articolul 36În funcţie de numărul de persoane estimat în fiecare an, potrivit art. 32 alin. (1), Oficiul Naţional pentru Refugiaţi propune includerea în buget a fondurilor necesare desfăşurării activităţilor proprii prevăzute de prezenta ordonanţă, pentru integrarea străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România.----------Art. 36 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 37Prevederile art. 36 se aplica în mod corespunzător şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 37Prevederile art. 36 se aplica în mod corespunzător şi Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Sănătăţii.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 185 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 21 mai 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" cu denumirea "Ministerul Educaţiei şi Cercetării".  +  Articolul 38 (1) În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor prevăzute în programele de integrare, instituţiile care au competente, potrivit prezentei ordonanţe, în cadrul acestor programe pot să apeleze la servicii oferite de interpreţi şi experţi, în condiţiile legii. (2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) se realizează, în condiţiile prevăzute de lege, din fondurile destinate activităţilor de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, cuprinse în bugetele instituţiilor respective. (2) Plata serviciilor prevăzute la alin. (1) se realizează, în condiţiile prevăzute de lege, din fondurile destinate activităţilor de integrare a străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România, cuprinse în bugetele instituţiilor respective.----------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 39 (1) Pentru realizarea obiectivelor prezentei ordonanţe, în cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi se înfiinţează o structura specializată de integrare. (2) Atribuţiile structurii specializate de integrare şi organigrama acesteia se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 40Oficiul Naţional pentru Refugiaţi împreună cu celelalte instituţii publice competente cooperează, potrivit competentelor, cu organizaţii neguvernamentale şi cu organizaţii internaţionale, pentru identificarea resurselor financiare suplimentare, necesare derulării programelor de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România.  +  Articolul 40Oficiul Naţional pentru Refugiaţi împreună cu celelalte instituţii publice competente cooperează, potrivit competentelor, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu organizaţiile internaţionale pentru identificarea resurselor financiare suplimentare necesare derulării programelor de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.--------------Art. 40 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 40Oficiul Naţional pentru Refugiaţi împreună cu celelalte instituţii publice competente cooperează, potrivit competentelor, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu organizaţiile internaţionale pentru identificarea resurselor financiare suplimentare necesare derulării programelor de integrare a străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 41În măsura fondurilor disponibile, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate realiza sau contracta, în condiţiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România şi poate promova campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice.  +  Articolul 41În măsura fondurilor disponibile, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate realiza sau contracta, în condiţiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi poate promova campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice.--------------Art. 41 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 41 din 16 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006.  +  Articolul 41În măsura fondurilor disponibile, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate realiza sau contracta, în condiţiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit o protecţie internaţională în România sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi poate promova campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice.----------Art. 41 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 22 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 24 ianuarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 42La articolul 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobata cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, să plătească contribuţia legala începând cu data obţinerii respectivei forme de protecţie. (6) Străinii cărora li s-a acordat, anterior intrării în vigoare a ordonanţei privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, să plătească contribuţia legala începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România."------------- Notă *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată de art. 317 din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.  +  Articolul 43Articolul 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000*) privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39 - Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin intermediul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, împreună cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi cu celelalte instituţii publice competente, iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, programe pentru integrarea socială a străinilor care au dobândit una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b)."------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată de alin. (2) al art. 152 din LEGEA nr. 122 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 18 mai 2006.  +  Articolul 44Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 45În vederea aplicării prezentei ordonanţe, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice., Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii, elaborează normele metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 46Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.191/2001 privind aprobarea Programului special pentru integrarea socioprofesională a străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 44.---------------