ORDIN nr. 571 din 19 decembrie 1997 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere(actualizat până la data de 15 februarie 2002*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 februarie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 118 din 6 februarie 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistrul transporturilor,în conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 15 zile de la data publicării lui.Ministrul transporturilor,Traian BăsescuBucureşti, 19 decembrie 1997Nr. 571.  +  AnexăNORMA 19/12/1997