DECIZIE nr. 397 din 11 septembrie 2013pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013    În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICAnexa "Componenţa Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice" la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 10 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 11 septembrie 2013.Nr. 397.  +  Anexa (Anexă la Decizia nr. 233/2013)COMPONENŢAGrupului interministerial strategic pentru prevenireaşi combaterea macrocriminalităţii ce afecteazăsiguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Justiţiei3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Fondurilor Europene5. Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală6. Ministerul Economiei7. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Garda Naţională de Mediu8. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale9. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor10. Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF11. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor12. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice------