DECIZIE nr. 397 din 11 septembrie 2013pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înființarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 11 septembrie 2013  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICAnexa "Componența Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice" la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înființarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 10 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 11 septembrie 2013.Nr. 397.  +  Anexa(Anexă la Decizia nr. 233/2013)COMPONENȚAGrupului interministerial strategic pentru prevenireași combaterea macrocriminalității ce afecteazăsiguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Justiției3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Fondurilor Europene5. Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală6. Ministerul Economiei7. Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Garda Națională de Mediu8. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale9. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor10. Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF11. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor12. Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice------