HOTĂRÂRE nr. 387 din 22 septembrie 2005 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti(actualizată până la data de 29 iulie 2013*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 387 din 22 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 352 din 10 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 635 din 28 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 46 din 1 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 614 din 26 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.154 din 30 octombrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 27 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 38 din 15 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.788 din 15 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 504 din 21 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 749 din 18 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 829 din 15 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 515 din 14 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 781 din 5 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 975 din 23 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 28 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 637 din 18 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 48 din 23 ianuarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 160 din 13 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 711 din 27 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioara al instanţelor judecătorești, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătorești, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecator dr. Dan LupascuBucureşti, 22 septembrie 2005.Nr. 387.  +  AnexăREGULAMENT 22/09/2005