ORDIN nr. 1.147 din 8 iulie 2011 (*actualizat*)privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări(actualizat până la data de 26 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 897 din 20 septembrie 2012; ORDINUL nr. 877 din 19 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 649/2001;- Legea nr. 95 /2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7.730/2011 al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică,în temeiul art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul Carnetului de vaccinări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparţinătorului legal al copilului, la ieşirea din maternitate.  +  Articolul 3Toate vaccinurile administrate copilului se înregistrează obligatoriu în carnetul de vaccinări, indiferent de tipul vaccinului şi de medic/unitatea medicală care a efectuat vaccinarea.  +  Articolul 4În situaţia administrării de vaccinuri combinate, se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conţinute de acesta, în rubricile corespunzătoare.  +  Articolul 5La înscrierea în colectivitate se va solicita obligatoriu prezentarea carnetului de vaccinări.  +  Articolul 6Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de imunizări din România.  +  Articolul 7Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultaţie, în vederea verificării corectitudinii vaccinărilor efectuate, în conformitate cu vârsta, sexul şi calendarul imunizărilor din România.  +  Articolul 8 (1) Reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) vor fi notate în Carnetul de vaccinări, conform clasificării în vigoare în România. (2) Raportarea RAPI către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează conform legislaţiei în vigoare şi este obligatorie pentru toţi medicii de familie sau, după caz, medicii vaccinatori (medici pediatri, infecţionişti etc.).  +  Articolul 9Costurile pentru tipărirea Carnetului de vaccinări sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi alocate direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru finanţarea Programului naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.  +  Articolul 10Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi toţi furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Cristian-Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 8 iulie 2011.Nr. 1.147.  +  Anexa Carnetul de vaccinări va fi eliberat aparţinătorului legal al copilului, la ieşirea din maternitate.Vaccinările vor fi înregistrate, obligatoriu, în carnetul de vaccinări de către unitatea medicală care efectuează vaccinarea.În situaţia administrării de vaccinuri combinate se va completa data vaccinării pentru fiecare dintre antigenele conţinute de acesta, în rubricile corespunzătoare.La înscrierea în colectivitate se va solicita, obligatoriu, prezentarea carnetului de vaccinări.Vaccinările vor fi programate de către medicul de familie, conform calendarului de vaccinări din România.Carnetul de vaccinări va fi solicitat de către medicul de familie, la fiecare consultaţie.Carnetul de vaccinări va avea următorul conţinut:                                    ROMÂNIA                              MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                              CARNET DE VACCINĂRI                  VACCINĂRILE PROTEJEAZĂ COPILUL DUMNEAVOASTRĂ                           DE BOLI INFECŢIOASE GRAVE.    HEPATITA B DIFTERIA RUJEOLĂ    TUBERCULOZĂ TETANOSUL RUBEOLĂ    POLIOMIELITĂ TUSEA CONVULSIVĂ PAROTIDITA EPIDEMICĂ    INFECŢIA CU HAEMOPHILUS INFECŢIA CU PNEUMOCOC (OREIONUL)    INFLUENZAE B             VACCINĂRILE PREVĂZUTE ÎN CALENDARUL NAŢIONAL DIN ROMÂNIA              SUNT GRATUITE ŞI ASIGURATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII!                    VACCINĂRILE SE PROGRAMEAZĂ A SE EFECTUA                   LA DATELE STABILITE DE MEDICUL DE FAMILIE,                    LA LUAREA ÎN EVIDENŢĂ A NOU-NĂSCUTULUI.               CARNETUL TREBUIE PREZENTAT LA FIECARE CONSULTAŢIE.                        DATE DE IDENTITATE ALE COPILULUI    NUMELE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    PRENUMELE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    DATA NAŞTERII: |_|_| ZIUA |_|_| LUNA |_|_|_|_| ANUL    SEXUL |_| MASCULIN |_| FEMININ    CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    DOMICILIUL (LOCUINŢA STATORNICĂ, PRINCIPALĂ): ............................    ..........................................................................    REŞEDINŢA (LOCUINŢA TEMPORARĂ, SECUNDARĂ): ...............................    ..........................................................................    TATĂL: NUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           PRENUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    MAMA: NUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|           PRENUME |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|CALENDARUL VACCINĂRILOR ÎN ROMÂNIA┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Vârsta recomandată │ Tipul de vaccinare │ Comentarii │├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ Primele 24 de ore │Vaccinare antihepatita B │În maternitate ││ 4-7 zile │Vaccinare antituberculoză │În maternitate │├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2 luni │Vaccinare antidifterie, antitetanos, │ ││ │antituse convulsivă, antipoliomielită, │ ││ │antihaemophilus influenzae B, │ ││ │antihepatita B, antipneumococică │Medic de familie│├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4 luni │Vaccinare antidifterie, antitetanos, │ ││ │antituse convulsivă, antipoliomielită, │ ││ │antihaemophilus influenzae B, │ ││ │antipneumococică │Medic de familie│├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6 luni │Vaccinare antidifterie, antitetanos, │ ││ │antituse convulsivă, antihepatita B, │ ││ │antipoliomielită, antihaemophilus │ ││ │influenzae B │Medic de familie│├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 12 luni │Vaccinare antidifterie, antitetanos, │ ││ │antituse convulsivă, antipoliomielită, │ ││ │antihaemophilus influenzae B Vaccinare │ ││ │antirujeolă, antirubeolă, antioreion │Medic de familie│├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 14 luni │Vaccinare antipneumococică │Medic de familie│└────────────────────┴────────────────────────────────────────┴────────────────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│Vârsta recomandată │ Tipul de vaccinare │ Comentarii │├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 6 ani │Vaccinare antidifterie, antitetanos, │ ││ │antituse convulsivă, antipoliomielită │Medic de familie │├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 7 ani │Vaccinare antirujeolă, antirubeolă, │Medic de familie/││ │antioreion │Campanii şcolare │├───────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 14 ani │Vaccinare antidifterie, antitetanos │Medic de familie/││ │ │Campanii şcolare │└───────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────┘VACCINARE ANTIHEPATITĂ B (hepatitis B)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ (comercială) │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ a vaccinului │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ utilizat │ medicului │ doze │ ││ │ │ şi seria │ │ │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).VACCINARE ANTITUBERCULOZĂ (tuberculosis)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ vaccinului │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ utilizat │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ şi seria │ medicului │ doze │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).VACCINARE ANTIPOLIOMIELITĂ (poliomielitis)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ vaccinului │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ utilizat │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ şi seria │ medicului │ doze │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).VACCINARE ANTIRUJEOLĂ, ANTIRUBEOLĂ, ANTIOREION(measles, mumps, rubella)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ vaccinului │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ utilizat │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ şi seria │ medicului │ doze │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).VACCINARE ANTIDIFTERIE, ANTITETANOS, ANTITUSE CONVULSIVĂ(diphteria, tetanos, pertussis)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ vaccinului │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ utilizat │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ şi seria │ medicului │ doze │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).VACCINARE ANTIDIFTERIE, ANTITETANOS (diphteria, tetanos)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ vaccinului │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ utilizat │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ şi seria │ medicului │ doze │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).VACCINARE ANTIHAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B (Hib)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ vaccinului │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ utilizat │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ şi seria │ medicului │ doze │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).VACCINARE ANTIPNEUMOCOCICĂ (Pneumococcus)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ vaccinului │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ utilizat │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ şi seria │ medicului │ doze │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).ALTE VACCINĂRI (other)┌────────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐│ Vârsta │ Data │ Denumirea │ │ Data │ ││ │ vaccinării │ vaccinului │ Semnătura │ programării│ ││ │ │ utilizat │ şi parafa │ următoarei │ RAPI*) ││ │ │ şi seria │ medicului │ doze │ ││ │ │ vaccinului │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │├────────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴──────────┘----------*) Reacţii adverse postvaccinale indezirabile (tip, conform clasificării în vigoare în România/dată debut).BOLI INFECŢIOASE CONTROLABILE PRIN VACCINAREÎN ANTECEDENTELE COPILULUI (caz confirmat)┌──────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────┐│ Diagnostic │ Data îmbolnăvirii │ Semnătura şi parafa medicului ││ │ │ care a diagnosticat boala │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │├──────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │ │└──────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────────┘OBSERVAŢIIDin data ........................... pacientul posesor al carnetului de vaccinare a fost luat în evidenţă de către medicul de familie: nume ...................., prenume ..........................., tel. de contact .......................Status alergic...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Alte observaţii:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cele 7 "reguli de aur" în administrarea vaccinurilor1. Nu excludeţi posibilitatea vaccinării copilului dumneavoastră numai din cauza unor prejudecăţi sau informaţii eronate.2. Nu administraţi niciun vaccin fără recomandarea medicului.3. Vaccinul se va administra numai dacă există indicaţia de vaccinare şi nu există contraindicaţii.4. Vaccinul se administrează după consultul medicului şi numai în prezenţa acestuia.5. Vaccinarea se face după schema stabilită, iar calendarul de administrare a dozelor trebuie respectat.6. După vaccinare copilul va fi supravegheat atent de aparţinători, în primele 24 de ore şi chiar până la 5 zile, pentru sesizarea la timp a manifestărilor unor eventuale reacţii postvaccinale.7. Dacă după vaccinare starea copilului se modifică, în sensul că pot să apară simptomele unor reacţii postvaccinale, vă adresaţi urgent medicului.Dacă aveţi întrebări, nu ezitaţi să le puneţi medicului!Dacă aveţi nelămuriri, nu ezitaţi să le clarificaţi!Copilul dumneavoastră are şansa de a trăi în secolul XXI şi decitrebuie să beneficieze de toate progresele medicinei,în deplina siguranţă a actului medical!-----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 877 din 19 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 26 iulie 2013, potrivit art. I din acelaşi act normativ.----------