DECIZIE nr. 269 din 24 iulie 2013pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013    În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICDecizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 10 iunie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) La lucrările GIS participă, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Public şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice, ai mediului academic, ai structurilor asociative ale autorităţilor publice locale, precum şi ai organizaţiilor societăţii civile, care pot contribui la soluţionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi."2. Anexa "Componenţa Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 269.  +  Anexa COMPONENŢAGrupului interministerial strategicpentru prevenirea şi combatereamacrocriminalităţii ce afectează siguranţacetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Justiţiei3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Fondurilor Europene5. Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală6. Ministerul Economiei7. Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Garda Naţională de Mediu8. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor9. Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF10. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor11. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice-------