DECIZIE nr. 269 din 24 iulie 2013pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 233/2013 privind înființarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICDecizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înființarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 10 iunie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) La lucrările GIS participă, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Public și ai altor autorități ale administrației publice, ai mediului academic, ai structurilor asociative ale autorităților publice locale, precum și ai organizațiilor societății civile, care pot contribui la soluționarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.2. Anexa "Componența Grupului interministerial strategic pentru prevenirea și combaterea macrocriminalității ce afectează siguranța cetățeanului și funcționarea instituțiilor publice" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  București, 24 iulie 2013.Nr. 269.  +  AnexaCOMPONENȚAGrupului interministerial strategicpentru prevenirea și combatereamacrocriminalității ce afectează siguranțacetățeanului și funcționarea instituțiilor publice1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Justiției3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Fondurilor Europene5. Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală6. Ministerul Economiei7. Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Garda Națională de Mediu8. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor9. Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF10. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor11. Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice-------