ORDIN nr. 330 din 1 martie 2013pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Nr. 330 din 1 martie 2013
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Nr. 44 din 26 aprilie 2013
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  • Nr. 2.178 din 19 iunie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013    În baza prevederilor art. 1, art. 3 lit. (a) şi ale art. 4 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,ministrul mediului şi schimbărilor climatice, ministrul afacerilor interne şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Manualul primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Structurile de la nivel central şi local, implicate în managementul situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.240/2005/1.178/2006 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi a Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 22 februarie 2006, se abrogă.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.__________ Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul afacerilor interne,Radu Stroep. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana Varga_________