HOTĂRÂRE nr. 493 din 17 iulie 2013 (*actualizată*)privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014(actualizată până la data de 27 septembrie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 septembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 132 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Specializările prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2013-2014, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 30 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 17 iulie 2012.Nr. 493.  +  Anexa 1 Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare*Font 7*┌───┬───────────┬───┬───────────┬───┬───────────┬───┬───────────┬───┬───────────┬────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐│ │ Domeniul │ │ Ramura │ │ Domeniul │ │ Domeniul │ │ Domeniul │ │ │Număr││Cod│fundamental│Cod│de ştiinţă │Cod│ de ierar- │Cod│ de studii │Cod│de licenţă │Cod │ Specializarea (S) │ de ││DFI│ierarhizare│RSI│ (RSI) │DII│ hizare │DSU│universi- │DL │ (DL) │ S │ │cre- ││ │ (DFI) │ │ │ │ (DII) │ - │ tare de │ │ │ │ │dite ││ │ │ │ │ │ │D/M│ doctorat/ │ │ │ │ (ECTS)││ │ │ │ │ │ │ │ masterat │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ (DSU_D/M) │ │ │ │ │ │├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10│Matematică │ 10 │Matematică │ 180 ││ │şi ştiinţe │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ale naturii│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Matematici aplicate │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Matematică informatică │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Informatică│ 20│Informatică│ 40│Informatică│ 10 │Informatică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Informatică aplicată │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 20│Fizică │ 10│Fizică │ 10│Fizică │ 20│Fizică │ 10 │Fizică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Fizică medicală │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Biofizică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Fizică informatică │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 30│Chimie şi │ 10│Chimie │ 10│Chimie │ 30│Chimie │ 10 │Chimie │ 180 ││ │ │ │inginerie │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │chimică │ │ │ │ │ │ │ 20 │Biochimie tehnologică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Radiochimie │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Chimie informatică │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Inginerie │ 20│Inginerie │ 50│Inginerie │ 10 │Ingineria substanţelor anorganice şi │ ││ │ │ │ │ │chimică │ │chimică │ │chimică │ │protecţia mediului │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nanomateriale │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Ştiinţa şi ingineria polimerilor │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Ingineria şi informatica proceselor chimice │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi biochimice │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Inginerie chimică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Controlul şi securitatea produselor │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alimentare │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Inginerie biochimică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Ingineria fabricaţiei hârtiei │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Tehnologia chimică a produselor din piele şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înlocuitori │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Tehnologie chimică textilă │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Prelucrarea petrolului şi petrochimie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│^) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 150│Chimie militară │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 40│Ştiinţele │ 10│Geografie │ 10│Geografie │ 20│Geografie │ 10 │Geografie │ 180 ││ │ │ │pământului │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ 20 │Geografia turismului │ 180 ││ │ │ │atmosferei │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Cartografie │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Hidrologie şi meteorologie │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Planificare teritorială │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Geologie │ 10│Geologie │ 30│Geologie │ 10 │Geologie │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Geochimie │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 30│Ştiinţe ale│ 10│Ştiinţa │ 40│Ştiinţa │ 10 │Chimia mediului │ 180 ││ │ │ │ │ │mediului │ │mediului │ │mediului ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Ecologie şi protecţia mediului │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Geografia mediului │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Fizica mediului │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Ştiinţa mediului │ 180 │├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 20│Ştiinţe │ 10│Inginerie │ 10│Inginerie │ 10│Inginerie │ 60│Inginerie │ 10 │Construcţii civile, industriale şi agricole │ 240 ││ │inginereşti│ │civilă │ │civilă şi │ │civilă şi │ │civilă ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │instalaţii │ │instalaţii │ │ │ 20 │Căi ferate, drumuri şi poduri │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Construcţii şi fortificaţii │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Construcţii miniere │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Inginerie civilă │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Infrastructura transporturilor metropolitane │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 70│Ingineria │ 10 │Instalaţii pentru construcţii │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │instala- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţiilor │ 20 │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │atmosferei │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Instalaţii pentru construcţii - pompieri │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 20│Inginerie │ 10│Inginerie │ 10│Inginerie │ 90│Inginerie │ 10 │Sisteme electrice │ 240 ││ │ │ │electrică, │ │electrică │ │electrică │ │electrică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │electronică│ │şi │ │ │ │ │ 20 │Electronică de putere şi acţionări electrice │ 240 ││ │ │ │şi teleco- │ │energetică │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │municaţii │ │ │ │ │ │ │ 30 │Electrotehnică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Electromecanică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Inginerie electrică şi calculatoare │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Inginerie │110│Inginerie │ 10 │Ingineria sistemelor electroenergetice │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │energetică │ │energetică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Hidroenergetică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Termoenergetică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Energetică industrială │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Energetică şi tehnologii nucleare │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Managementul energiei │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Inginerie │ 10│Inginerie │100│Inginerie │ 10 │Electronică aplicată │ 240 ││ │ │ │ │ │electronică│ │electronică│ │electronică├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │şi teleco- │ │şi teleco- │ │şi teleco- │ 20 │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ 240 ││ │ │ │ │ │municaţii │ │municaţii │ │municaţii ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Reţele şi software de telecomunicaţii │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Microelectronică, optoelectronică şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nanotehnologii │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Telecomenzi şi electronică în transporturi │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Echipamente şi sisteme electronice militare │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Transmisiuni │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 30│Inginerie │ 10│Inginerie │ 10│Inginerie │120│Inginerie │ 10 │Inginerie geologică │ 240 ││ │ │ │geologică, │ │geologică, │ │geologică │ │geologică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │mine,petrol│ │Inginerie │ │ │ │ │ 20 │Geologia resurselor miniere │ 240 ││ │ │ │şi gaze │ │geodezică │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Geologia resurselor petroliere │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Geofizică │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Inginerie │ 30│Inginerie │ 10 │Măsurători terestre şi cadastru │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │geodezică │ │geodezică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Topogeodezie şi automatizarea asigurării │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │topogeodezice │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Mine, │ 10│Mine, │260│Mine, │ 10 │Inginerie minieră │ 240 ││ │ │ │ │ │petrol şi │ │petrol şi │ │petrol şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │gaze │ │gaze │ │gaze │ 20 │Prepararea substanţelor minerale utile │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Topografie minieră │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Inginerie de petrol şi gaze │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Transportul, depozitarea şi distribuţia │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 40│Ingineria │ 10│Ingineria │ 10│Inginerie │ 40│Inginerie │ 10 │Construcţii aerospaţiale │ 240 ││ │ │ │transpor- │ │aerospaţi- │ │aerospaţi- │ │aerospaţi- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │turilor │ │ală, auto- │ │ală │ │ală │ 20 │Sisteme de propulsie │ 240 ││ │ │ │ │ │vehicule, │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │transpor- │ │ │ │ │ 30 │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │ 240 ││ │ │ │ │ │turi │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Inginerie şi management aeronautic │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Aeronave şi motoare de aviaţie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Navigaţie aeriană (Air Navigation) │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Ingineria │160│Ingineria │ 10 │Construcţii de autovehicule │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │autovehi- │ │autovehi- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │culelor │ │culelor │ 20 │Ingineria sistemelor de propulsie pentru │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autovehicule │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Autovehicule rutiere │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Echipamente şi sisteme de comandă şi control │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pentru autovehicule │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Blindate, automobile şi tractoare │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 30│Ingineria │240│Ingineria │ 10 │Ingineria transporturilor şi a traficului │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │transportu-│ │transportu-├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │rilor │ │rilor │ 20 │Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 50│Ingineria │ 10│Agronomie, │ 10│Agronomie │ 10│Agronomie │ 10 │Agricultură │ 240 ││ │ │ │resurselor │ │horticul- │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │vegetale şi│ │tură, sil- │ │ │ │ │ 20 │Ştiinţele solului │ 240 ││ │ │ │animale │ │vicultură, │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │inginerie │ │ │ │ │ 30 │Montanologie │ 240 ││ │ │ │ │ │forestieră │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Protecţia plantelor │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agricultură şi industria alimentară │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Horticul- │ 20│Horticul- │ 10 │Horticultură │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │tură │ │tură ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Peisagistică │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 30│Inginerie │140│Inginerie │ 10 │Ingineria prelucrării lemnului │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │forestieră │ │forestieră ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Ingineria şi designul produselor finite din │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lemn │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 40│Silvicul- │ 30│Silvicul- │ 10 │Silvicultură │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │tură │ │tură ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Exploatări forestiere │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Cinegetică │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 50│Inginerie │ 10│Inginerie │ 10 │Inginerie economică în agricultură │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │şi manage- │ │şi manage- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ment în │ │ment în │ 20 │Inginerie şi management în alimentaţia │ ││ │ │ │ │ │ │ │agricultură│ │agricultură│ │publică şi agroturism │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │şi dezvol- │ │şi dezvol- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tare rurală│ │tare rurală│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │%) │ │%) │ │ │ ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Biotehno- │ 10│Biotehno- │ 50│Biotehno- │ 10 │Inginerie genetică │ 240 ││ │ │ │ │ │logii │ │logii │ │logii ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Biotehnologii*10) │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 30│Ingineria │ 10│Ingineria │150│Ingineria │ 10 │Ingineria produselor alimentare │ 240 ││ │ │ │ │ │produselor │ │produselor │ │produselor ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │alimentare │ │alimentare │ │alimentare │ 20 │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Pescuit şi industrializarea peştelui │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Protecţia consumatorului şi a mediului │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Extracte şi aditivi naturali alimentari^) │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 40│Zootehnie │ 10│Zootehnie │ 40│Zootehnie │ 10 │Zootehnie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Piscicultură şi acvacultură │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 60│Ingineria │ 10│Ingineria │ 10│Calcula- │ 10│Calcula- │ 10 │Calculatoare │ 240 ││ │ │ │sistemelor,│ │sistemelor,│ │toare şi │ │toare şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │calcula- │ │calcula- │ │tehnologia │ │tehnologia │ 20 │Tehnologia informaţiei │ 240 ││ │ │ │toare şi │ │toare şi │ │informaţiei│ │informaţiei├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │tehnologia │ │tehnologia │ │ │ │ │ 30 │Calculatoare şi sisteme informatice pentru │ ││ │ │ │informaţiei│ │informaţiei│ │ │ │ │ │apărare şi securitate naţională │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Ingineria informaţiei │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Ingineria │220│Ingineria │ 10 │Automatică şi informatică aplicată │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │sistemelor │ │sistemelor ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Echipamente pentru modelare, simulare şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conducere informatizată a acţiunilor de luptă│ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria sistemelor multimedia │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 70│Inginerie │ 10│Inginerie │ 10│Inginerie │180│Inginerie │ 10 │Sisteme şi echipamente termice │ 240 ││ │ │ │mecanică, │ │mecanică │ │mecanică │ │mecanică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │mecatro- │ │ │ │ │ │ │ 20 │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │ 240 ││ │ │ │nică, │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │inginerie │ │ │ │ │ │ │ 30 │Mecanică fină şi nanotehnologii │ 240 ││ │ │ │industrială│ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ 40 │Maşini şi echipamente miniere │ 240 ││ │ │ │management │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Inginerie mecanică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │industrie alimentară │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Utilaje petroliere şi petrochimice │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Utilaje pentru transportul şi depozitarea │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │hidrocarburilor │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Echipamente pentru procese industriale │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Utilaje tehnologice pentru construcţii │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Ingineria şi managementul resurselor │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tehnologice în construcţii │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Utilaje pentru textile şi pielărie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Vehicule pentru transportul feroviar │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│Utilaje şi instalaţii portuare │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 150│Ingineria designului de produs (Product │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Design Engineering) │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Inginerie │ 10│Inginerie │130│Inginerie │ 10 │Tehnologia construcţiilor de maşini │ 240 ││ │ │ │ │ │industrială│ │industrială│ │industrială├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria sudării │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Design industrial │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Ingineria şi managementul calităţii │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Ingineria securităţii în industrie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Tehnologia şi designul produselor textile │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Tehnologia şi designul confecţiilor din piele│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi înlocuitori │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Ingineria sistemelor de energii regenerabile │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Ingineria prelucrării materialelor polimerice│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │textile şi compozite │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Logistică industrială │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│Inginerie industrială (Industrial │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Engineering)%) │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Inginerie │210│Inginerie │ 10 │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │navală şi │ │marină şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │navigaţie │ │navigaţie │ 20 │Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Electromecanică navală │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 30│Ştiinţe │270│Ştiinţe │ 10 │Inginerie medicală │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │inginereşti│ │inginereşti├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │aplicate │ │aplicate │ 20 │Optometrie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Biotehnologii industriale │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Inginerie fizică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Informatică industrială │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Informatică aplicată în ingineria electrică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │^) │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Matematică şi informatică aplicată în │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │inginerie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Fizică tehnologică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Bioinginerie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Biomateriale şi dispozitive medicale │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Echipamente şi sisteme medicale │ 240 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 40│Arhitectură│200│Arhitectură│ 10 │Arhitectură navală │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │navală │ │navală ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Sisteme şi echipamente navale │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 30│Mecatronică│ 10│Mecatronică│250│Mecatronică│ 10 │Mecatronică │ 240 ││ │ │ │ │ │şi robotică│ │şi robotică│ │şi robotică├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Robotică │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 40│Ingineria │ 10│Ingineria │170│Ingineria │ 10 │Ştiinţa materialelor │ 240 ││ │ │ │ │ │materia- │ │materia- │ │materia- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │lelor │ │lelor │ │lelor │ 20 │Ingineria elaborării materialelor metalice │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria procesării materialelor │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Informatică aplicată în ingineria │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │materialelor^) │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 50│Ingineria │ 10│Ingineria │190│Ingineria │ 10 │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ 240 ││ │ │ │ │ │mediului │ │mediului │ │mediului ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Ingineria şi protecţia mediului în industria │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │chimică şi petrochimică │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Ingineria şi protecţia mediului în │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │agricultură │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Ingineria mediului │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Ingineria valorificării deşeurilor │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Reconstrucţie ecologică │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 60│Inginerie │ 10│Inginerie │230│Inginerie │ 10 │Inginerie economică industrială │ 240 ││ │ │ │ │ │şi │ │şi │ │şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │management │ │management │ │management │ 20 │Inginerie economică în domeniul mecanic │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Inginerie economică în construcţii │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Inginerie şi management naval şi portuar │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Inginerie economică în domeniul transpor- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turilor │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Inginerie economică în domeniul electric, │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electronic şi energetic │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Inginerie economică în industria chimică şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de materiale │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │^ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │^ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Inginerie şi management în industria │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │turismului │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Inginerie şi management forestier │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Ingineria şi managementul afacerilor │ 240 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 70│Inginerie │ 10│Inginerie │ 20│Inginerie │ 10 │Maşini şi utilaje de geniu │ 240 ││ │ │ │ │ │genistică, │ │genistică │ │genistică ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │Inginerie │ │Inginerie │ │ │ 20 │Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri │ ││ │ │ │ │ │de armament│ │de armament│ │ │ │şi mascare │ 240 ││ │ │ │ │ │rachete şi │ │rachete şi ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │muniţii │ │muniţii │ 80│Inginerie │ 10 │Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de armament│ │sisteme de salvare │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │rachete şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │muniţii │ 20 │Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Armament, aparatură artileristică şi sisteme │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de conducere a focului │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Sisteme integrate de armament şi muniţie │ 240 │├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 30│Ştiinţe │ 10│Biologie │ 10│Biologie │ 10│Biologie │ 10│Biologie │ 10 │Biologie │ 180 ││ │biologice ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │şi biome- │ 20│Biochimie │ 10│Biochimie │ 10│Biochimie │ 10│Biologie │ 20 │Biochimie │ 180 ││ │dicale ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 30│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Sănătate*) │ 10 │Medicină │ 360 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Asistenţă medicală generală │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Moaşe │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate**)│ 10 │Radiologie şi imagistică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Laborator clinic │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Audiologie şi protezare auditivă │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Nutriţie şi dietetică │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 40│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Medicină │ 10 │Medicină veterinară │ 360 ││ │ │ │veterinară │ │veterinară │ │veterinară │ │veterinară │ │ │ ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 50│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Medicină │ 10│Sănătate*) │ 20 │Medicină dentară │ 360 ││ │ │ │dentară │ │dentară │ │dentară ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate**)│ 40 │Tehnică dentară │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Asistenţă dentară │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Asistenţă de profilaxie stomatologică │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 60│Farmacie │ 10│Farmacie │ 10│Farmacie │ 10│Sănătate*) │ 30 │Farmacie │ 300 ││ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20│Sănătate**)│ 60 │Asistenţă de farmacie │ 180 │├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 40│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 10│Drept │ 10│Drept │ 10│Drept │ 10 │Drept │ 240 ││ │sociale │ │juridice │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Drept european şi internaţional │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 20│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 50│Ştiinţe │ 10 │Administraţie publică │ 180 ││ │ │ │adminis- │ │adminis- │ │adminis- │ │adminis- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │trative │ │trative │ │trative │ │trative │ 20 │Administraţie europeană │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Asistenţă managerială şi secretariat │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Poliţie locală │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Servicii şi politici de sănătate publică │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Public Health) │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 30│Ştiinţe ale│ 10│Ştiinţe ale│ 10│Ştiinţe ale│ 60│Ştiinţe ale│ 10 │Jurnalism │ 180 ││ │ │ │comunicării│ │comunicării│ │comunicării│ │comunicării├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Comunicare şi relaţii publice │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Publicitate │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Ştiinţe ale informării şi documentării │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │^ │ ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 40│Sociologie │ 10│Asistenţă │ 10│Sociologie │ 20│Asistenţă │ │ │ ││ │ │ │ │ │socială │ │ │ │socială │ 10 │Asistenţă socială │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Sociologie │ 10│Sociologie │ 10│Sociologie │ 10 │Sociologie │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Antropologie │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Resurse umane │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 50│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 10│Relaţii │ 40│Relaţii │ 10 │Relaţii internaţionale şi studii europene │ 180 ││ │ │ │politice │ │politice │ │interna- │ │interna- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ţionale │ │ţionale │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │şi studii │ │şi studii │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │europene │ │europene │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Ştiinţe │ 30│Ştiinţe │ 10 │Ştiinţe politice │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │politice │ │politice ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Studii de securitate │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 60│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 10│Informaţii │ 10│Ştiinţe │ 60 │Comunicare şi relaţii publice - informaţii │ 180 ││ │ │ │militare, │ │militare, │ │şi │ │militare, ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │informaţii │ │informaţii │ │securitate │ │informaţii │ 70 │Psihologie - informaţii │ 180 ││ │ │ │şi ordine │ │şi ordine │ │naţională │ │şi ordine ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │publică │ │publică │ │ │ │publică │ 90 │Securitate şi apărare │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Comunicare publică şi interculturală în │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │domeniul securităţii şi apărării │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Sisteme informaţionale │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Studii de securitate şi informaţii │ 180 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Ordine │ 10│Ştiinţe │ 160│Ordine şi siguranţă publică*12) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │publică şi │ │militare, │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │siguranţă │ │informaţii │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │naţională │ │şi ordine │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 30│Ştiinţe │ 10│Ştiinţe │ 10 │Conducere interarme - forţe terestre │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │militare │ │militare ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │informaţii │ 20 │Conducere interarme - forţe navale │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi ordine ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │publică │ 30 │Conducere interarme - forţe aeriene │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Conducere logistică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Managementul organizaţiei │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Management economico-financiar │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Conducere militară │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│Managementul traficului aerian │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 150│Management în aviaţie │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 70│Ştiinţe │ 10│Adminis- │ 10│Adminis- │ 30│Adminis- │ 10 │Administrarea afacerilor │ 180 ││ │ │ │economice │ │trarea │ │trarea │ │trarea ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │afacerilor │ │afacerilor │ │afacerilor │ 20 │Economia firmei │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Economia comerţului, turismului şi │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │serviciilor │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Merceologie şi managementul calităţii │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Economia comerţului, turismului, serviciilor │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi managementul calităţii │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Administrarea afacerilor în servicii de │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ospitalitate │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │servicii, merceologie şi managementul │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calităţii │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Ciberne- │ 10│Cibernetică│ 50│Ciberne- │ 10 │Cibernetică economică │ 180 ││ │ │ │ │ │tică, sta- │ │şi sta- │ │tică, sta- ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │tistică şi │ │tistică │ │tistică şi │ 30 │Statistică şi previziune economică │ 180 ││ │ │ │ │ │informatică│ │ │ │informatică│ │ │ ││ │ │ │ │ │economică │ │ │ │economică │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Informatică│ 50│Ciberne- │ 20 │Informatică economică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │economică │ │tică, sta- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tistică şi │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │informatică│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │economică │ │ │ ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 30│Contabili- │ 10│Contabili- │ 40│Contabili- │ 10 │Contabilitate şi informatică de gestiune │ 180 ││ │ │ │ │ │tate │ │tate │ │tate │ │ │ ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 40│Economie │ 10│Economie │ 10│Economie │ 10 │Economie generală │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Economie agroalimentară │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Economia mediului │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Economie şi comunicare economică în afaceri │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Economie agroalimentară şi a mediului │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Economie generală şi comunicare economică │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 50│Finanţe │ 10│Finanţe │ 20│Finanţe │ 10 │Finanţe şi bănci │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 60│Management │ 10│Management │ 70│Management │ 10 │Management │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Managementul dezvoltării rurale durabile │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 70│Marketing │ 10│Marketing │ 80│Marketing │ 10 │Marketing │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 80│Relaţii │ 10│Economie │ 60│Economie │ 10 │Economie internaţională │ 180 ││ │ │ │ │ │economice │ │şi afaceri │ │şi afaceri ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │interna- │ │interna- │ │interna- │ 20 │Afaceri internaţionale │ 180 ││ │ │ │ │ │ţionale │ │ţionale │ │ţionale ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Economie şi afaceri internaţionale │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 80│Psihologie │ 20│Psihologie │ 10│Psihologie │ 80│Psihologie │ 10 │Psihologie │ 180 ││ │ │ │şi ştiinţe │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │comporta- │ │ │ │ │ │ │ 20 │Terapie ocupaţională │ 180 ││ │ │ │mentale ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 30│Ştiinţe ale│ 10│Ştiinţe ale│ 70│Ştiinţe ale│ 10 │Pedagogie │ 180 ││ │ │ │ │ │educaţiei │ │educaţiei │ │educaţiei ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Psihopedagogie specială │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ 180 │├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 50│Ştiinţe │ 10│Filologie │ 10│Filologie │ 10│Filologie │ 20│Limbă şi │ 10 │Limba şi literatura română*1) │ 180 ││ │umaniste │ │ │ │ │ │ │ │literatură ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │şi arte │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Limba şi literatura *2) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Limba şi literatura modernă*3) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Literatură universală şi comparată*11) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Filologie clasică*4) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 30│Limbi │ 10 │Traducere şi interpretare │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │moderne ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicate │ 20 │Limbi moderne aplicate │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 20│Filosofie │ 10│Filosofie │ 10│Filosofie │ 10│Filosofie │ 10 │Filosofie │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 30│Istorie │ 10│Istorie şi │ 10│Istorie │ 40│Istorie │ 10 │Istorie │ 180 ││ │ │ │ │ │Studiul │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │patrimoniu-│ │ │ │ │ 20 │Arheologie │ 180 ││ │ │ │ │ │lui ###) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Arhivistică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Muzeologie │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Istoria artei │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 50│Studiul pa-│ 10 │Studiul patrimoniului şi managementul │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │trimoniului│ │bunurilor culturale │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Heritage ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Studies) │ 20 │Arheologie, studii antice şi antropologie │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │istorică │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Turism cultural şi studii muzeale │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 40│Teologie │ 10│Teologie │ 10│Teologie │ 10│Teologie │ 10 │Teologie pastorală*5) │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Teologie didactică*5) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │^) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Teologie asistenţă socială*5) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Studii religioase │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 50│Studii │ 10│Studii │ 10│Studii │ 50│Studii │ 10 │Etnologie │ 180 ││ │ │ │culturale │ │culturale │ │culturale │ │culturale ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Studii iudaice │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Studii americane │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Studii culturale │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Studii europene │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Turism cultural │ 180 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 60│Arhitectură│ 10│Arhitectură│ 10│Arhitectură│ 10│Arhitectura│ 10 │Arhitectură │ 360 ││ │ │ │şi urbanism│ │şi urbanism│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Arhitectură de interior │ 300 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Design de produs │ 300 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Conservare şi restaurare de arhitectură │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Arhitectura peisajului │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Mobilier şi amenajări interioare │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Tehnologie arhitecturală │ 180 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Urbanism │ 20│Urbanism │ 10 │Proiectare şi planificare urbană │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Urbanism şi administrarea teritoriului │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Amenajarea şi planificarea peisajului │ 240 ││ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ 70│Arte*13) │ 10│Arte │ 10│Arte │ 40│Arte │ 10 │Arte plastice*9) │ 180 ││ │ │ │ │ │vizuale │ │vizuale │ │vizuale ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Arte decorative │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Design │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Conservare şi restaurare │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Artă murală │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Ceramică - sticlă - metal │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 90 │Arte textile - design textil │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 100│Modă - design vestimentar │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 110│Scenografie şi eveniment artistic │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 120│Design ambiental │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130│Artă monumentală │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 140│Artă sacră │ 180 ││ │ │ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Istoria şi │ 40│Arte │ 70 │Istoria şi teoria artei │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │teoria │ │vizuale │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │artei *13) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 20│Artele │ 10│Teatru şi │ 10│Teatru şi │ 10 │Artele spectacolului *6) │ 180 ││ │ │ │ │ │spectaco- │ │artele │ │artele ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │lului, │ │spectaco- │ │spectaco- │ 20 │Teatrologie *7) │ 180 ││ │ │ │ │ │cinemato- │ │lului │ │lului ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │grafie şi │ │ │ │ │ 30 │Scenografie │ 180 ││ │ │ │ │ │media#) ├───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ 20│Cinemato- │ 20│Cinemato- │ 10 │Cinematografie, fotografie, media*8) │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │grafie şi │ │grafie şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │media │ │media │ 20 │Filmologie │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Comunicare audiovizuală-multimedia │ 180 ││ │ │ │ ├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ 30│Muzică │ 10│Muzică │ 30│Muzică │ 10 │Pedagogie muzicală │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 20 │Muzică religioasă │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 30 │Muzicologie │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 40 │Interpretare muzicală - canto │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 50 │Interpretare muzicală - instrumente │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 60 │Compoziţie muzicală │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 70 │Dirijat │ 240 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 80 │Artele spectacolului muzical │ 240 │├───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ 60│Ştiinţa │ 10│Ştiinţa │ 10│Ştiinţa │ 10│Ştiinţa │ 10│Educaţie │ 10 │Educaţie fizică şi sportivă │ 180 ││ │Sportului │ │Sportului │ │Sportului │ │Sportului │ │fizică şi ├────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │şi Educa- │ │şi Educa- │ │şi Educa- │ │şi Educa- │ │sport │ 20 │Sport şi performanţă motrică │ 180 ││ │Ţiei Fizice│ │ţiei Fizice│ │ţiei Fizice│ │ţiei Fizice├───┼───────────┼────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │##) │ │ │ │ │ │ │ 20│Kinetote- │ 10 │Kinetoterapie şi motricitate specială │ 180 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │rapie │ │ │ │└───┴───────────┴───┴───────────┴───┴───────────┴───┴───────────┴───┴───────────┴────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┘----------Anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 27 septembrie 2013.----------*1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.*4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creştină după evanghelie.*6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.*7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.*8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media.*9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.*10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.*11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.*12) Ofiţer de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Ştiinţe juridice la domeniul Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.*13) Se poate susţine doctorat ştiinţific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria şi teoria artei" pentru toţi absolvenţii de studii universitare de licenţă şi master aparţînând programelor de studii din ramura de ştiinţă "Arte".#) Modificare denumire domeniu de ierarhizare: "Artele spectacolului" se modifică în "Artele spectacolului, cinematografie şi media".^) Eliminarea specializării "Extracte şi aditivi naturali alimentari" din domeniul de licenţă "Inginerie chimică" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Ingineria produselor alimentare".^) Eliminarea specializării "Informatică aplicată în ingineria materialelor" din domeniul de licenţă "Ştiinţe inginereşti aplicate" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Ingineria materialelor".^) Eliminarea specializării "Artă sacră" din domeniul de licenţă "Teologie" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Arte vizuale".^) Eliminarea specializării "Comunicare audiovizuală-multimedia" din domeniul de licenţă "Ştiinţe ale comunicării" şi reîncadrarea acesteia în domeniul de licenţă "Cinematografie şi media".^) Eliminarea specializărilor "Inginerie economică în agricultură" şi "Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism" şi încadrarea acestora în domeniul de studii universitare de licenţă cu denumirea Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală din cadrul (DII) "Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie forestieră".%) Se înfiinţează o nouă specializare cu denumirea "Inginerie industrială (Industrial Engineering)" în cadrul domeniului de licenţă "Inginerie industrială".%) Se înfiinţează un nou domeniu de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) - "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală", un nou domeniu de studii universitare de licenţă cu denumirea "Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală".##) Se înfiinţează un nou domeniu fundamental de ierarhizare (DFI) - "Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice", o nouă ramură de ştiinţă (RSI) - "Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice", se modifică denumirea domeniului de ierarhizare (DII) - "Educaţie fizică şi sport" în "Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice", se modifică denumirea domeniului de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M) - "Ştiinţele motricităţii umane" în "Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice".###) Se modifică denumirea domeniului de ierarhizare (DII) - "Istorie" în "Istorie şi Studiul patrimoniului", se înfiinţează un nou domeniu de licenţă cu denumirea "Studiul patrimoniului (Heritage Studies)", precum şi înfiinţarea specializărilor "Studiul patrimoniului şi managementul bunurilor culturale", "Arheologie, studii antice şi antropologie istorică" şi "Turism cultural şi studii muzeale".^) Menţiune eliminată.-----------Menţiunea de subsol cu privire la eliminarea specializării "Biotehnologii industriale" de la anexa 1 a fost eliminată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 27 septembrie 2013.*) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.**) Specializări reglementate general.  +  Anexa 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniilede studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studiiacreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiilegeografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabilepentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şilimbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fişcolarizaţi în anul universitar 2013-20141. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Inginerie electrică │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ IF │ 240 │ 75 ││ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Electrică │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ A │ IF │ 240 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sisteme electrice │ A │ IF │ 240 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ │ ││ │ │management │electronic şi energetic │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Informatică aplicată în inginerie electrică │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │aplicate │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Energetică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie energetică │Energetică şi tehnologii nucleare │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Hidroenergetică │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 65 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Managementul energiei │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Termoenergetică │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ │ ││ │ │management │electronic şi energetic │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ ││ │ │aplicate │Informatică industrială │ A │ IF │ 240 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Calculatoare şi │Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 255 ││ │Automatică şi │tehnologia ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Calculatoare │informaţiei │Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 300 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Calculatoare şi │Ingineria informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │Electronică, │tehnologia │ │ │ │ │ ││ │Telecomunicaţii şi│informaţiei │ │ │ │ │ ││ │Tehnologia ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Informaţiei │Inginerie electronică │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ │şi telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Microelectronică, optoelectronică şi │ │ │ │ ││ │ │ │nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 95 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Microelectronică, optoelectronică şi │ │ │ │ ││ │ │ │nanotehnologii (în limba engleză)*) │ A │ IF │ 240 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 175 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii (în │ │ │ │ ││ │ │ │limba engleză)*) │ A │ IF │ 240 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5 │Facultatea de │Inginerie industrială │Design industrial │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │Inginerie Mecanică├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │şi Mecatronică │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ A │ IF │ 240 │ 58 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Optometrie │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │aplicate │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6 │Facultatea de │Inginerie industrială │Ingineria securităţii în industrie │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │Ingineria şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Managementul │ │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 35 ││ │Sistemelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Tehnologice │ │Ingineria şi managementul calităţii │ A │ IF │ 240 │ 90 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Logistică industrială │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ A │ IF │ 240 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 160 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial│ AP │ IF │ 240 │ 100 ││ │ │ │Engineering) │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 125 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7. │Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Ingineria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Sistemelor │ │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ IF │ 240 │ 85 ││ │Biotehnice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │alimentare │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi │ │ │ │ ││ │ │ │industrie alimentară │ A │ IF │ 240 │ 82 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8. │Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │Transporturi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor de propulsie pentru │ │ │ │ ││ │ │ │autovehicule │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie electronică │ │ │ │ │ ││ │ │şi telecomunicaţii │Telecomenzi şi electronică în transporturi │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Vehicule pentru transportul feroviar │ A │ IF │ 240 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 9. │Facultatea de │Inginerie aerospaţială │Construcţii aerospaţiale │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Aerospaţială │ │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie şi management aeronautic │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Navigaţie aeriană (în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sisteme de propulsie │ A │ IF │ 240 │ 40 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│10. │Facultatea de │Ingineria materialelor │Ingineria elaborării materialelor metalice │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Ştiinţa şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ingineria │ │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Materialelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa materialelor │ A │ IF │ 240 │ 55 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în industria chimică │ │ │ │ ││ │ │ │şi de materiale │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ ││ │ │aplicate │Inginerie medicală │ A │ IF │ 240 │ 45 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│11. │Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică│ │ │ │ ││ │Chimie Aplicată şi│ │şi petrochimică │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Ştiinţa ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Materialelor │Ingineria produselor │ │ │ │ │ ││ │ │alimentare │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie chimică │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │ │ │ ││ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria substanţelor anorganice şi │ │ │ │ ││ │ │ │protecţia mediului*) │ A │ IF │ 240 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria şi informatica proceselor │ │ │ │ ││ │ │ │chimice şi biochimice │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ │ │ │ ││ │ │ │nanomateriale │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa şi ingineria polimerilor │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Biotehnologii industriale │ AP │ IF │ 240 │ 50" ││ │ │aplicate │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│12. │Facultatea de │Calculatoare şi │Ingineria informaţiei (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 45 ││ │Inginerie în Limbi│tehnologia informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Străine │ │Ingineria informaţiei (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa materialelor (în limba franceză)*) │ A │ IF │ 240 │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie chimică │Inginerie chimică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie chimică (în limba franceză)*) │ A │ IF │ 240 │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie electronică │ │ │ │ │ ││ │ │şi telecomunicaţii │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Electronică aplicată (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Electronică aplicată (în limba germană) │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie mecanică (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie mecanică (în limba germană)*) │ A │ IF │ 240 │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, │ │ │ │ ││ │ │ │electronic şi energetic (în limba germană) │ A │ IF │ 240 │ 45 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba germană) │ A │ IF │ 240 │ 30 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│13. │Facultatea de │Ştiinţe inginereşti │Inginerie fizică │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │Ştiinţe Aplicate │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Matematică şi informatică aplicată în inginerie │ A │ IF │ 240 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│14. │Facultatea de │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ ││ │Inginerie │aplicate │Biomateriale şi dispozitive medicale │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │Medicală │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Echipamente şi sisteme medicale │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie medicală*) │ A │ IF │ 240 │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│15. │Facultatea de │Inginerie şi management │Ingineria şi managementul afacerilor │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │Antreprenoriat, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ingineria şi │ │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ A │ IF │ 240 │ 75 ││ │Managementul │ │şi energetic │ │ │ │ ││ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie economică în industria chimică şi de │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │ │materiale │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘-----------Subpct. 6 şi 11 ale pct. 1 al anexei 2 au fost modificate de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 27 septembrie 2013.2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 450 ││ │Construcţii Civile│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Industriale şi │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │Agricole ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ IF │ 240 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Hidrotehnică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie civilă │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ A │ IF │ 240 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │ A │ IF │ 240 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de Căi │Inginerie civilă │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │Ferate, Drumuri │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │şi Poduri │ │Infrastructura transporturilor metropolitane │ A │ IF │ 240 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 325 ││ │Inginerie a │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Instalaţiilor │ │Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ │ │ │ ││ │ │ │atmosferei │ A │ IF │ 240 │ 120 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5. │Facultatea de │Inginerie mecanică │Ingineria şi managementul resurselor │ │ │ │ ││ │Utilaj Tehnologic │ │tehnologice în construcţii │ A │ IF │ 240 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Utilaje tehnologice pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ AP │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6. │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │Geodezie │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 250 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7. │Facultatea de │Inginerie civilă │Inginerie civilă (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │Inginerie în Limbi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Străine │ │Inginerie civilă (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 40 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8. │Departamentul │Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare (engleză, │ │ │ │ ││ │de Limbi Străine │ │franceză, germană, spaniolă) │ A │ IF │ 180 │ 45 ││ │şi Comunicare │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură │ A │ IF │ 360 │ 320 ││ │Arhitectură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) │ AP │ IF │ 180 │ 25 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │ Arhitectură │Arhitectură de interior │ A │ IF │ 300 │ 70 ││ │Arhitectură de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Interior │ │Design de produs │ A │ IF │ 300 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Mobilier şi amenajări interioare │ A │ IF │ 180 │ 40 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Urbanism │Amenajarea şi planificarea peisajului │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │Urbanism │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Proiectare şi planificare urbană │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Urbanism şi administrare a teritoriului (la Sibiu) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │Agricultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Agricultură │ AP │ IFR │ 240 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Protecţia plantelor │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţele solului │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Biologie │ A │ IFR │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Silvicultură │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 160 ││ │Management, │în agricultură şi ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Inginerie │dezvoltare rurală │Inginerie economică în agricultură │ A │ ID │ 240 │ 225 ││ │Economică în │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Agricultură şi │ │Inginerie şi management în alimentaţia │ │ │ │ ││ │Dezvoltare │ │publică şi agroturism │ A │ IF │ 240 │ 400 ││ │Rurală │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie şi management în alimentaţia │ │ │ │ ││ │ │ │publică şi agroturism │ A │ ID │ 240 │ 250 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Horticultură │ AP │ ID │ 240 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Peisagistică │ A │ IF │ 240 │ 65 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Ingineria produselor │ │ │ │ │ ││ │Zootehnie │alimentare │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Silvicultură │Cinegetică │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Zootehnie │Piscicultură şi acvacultură │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Zootehnie │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5. │Facultatea de │Ingineria produselor │ │ │ │ │ ││ │Medicină │alimentare │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 120 ││ │Veterinară ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Medicină veterinară │Medicină veterinară │ A │ IF │ 360 │ 240 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Medicină veterinară (în limba engleză) │ AP │ IF │ 360 │ 30 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6. │Facultatea de │Biotehnologii │Biotehnologii agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Biotehnologii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Biotehnologii medical-veterinare │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Biotehnologii pentru industria alimentară │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7. │Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │Îmbunătăţiri │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Funciare şi │ │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A │ IFR │ 240 │ 150 ││ │Ingineria Mediului│ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie civilă │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ A │ IF │ 240 │ 90 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8. │Facultatea de │Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 80 ││ │Management, │în agricultură şi │ │ │ │ │ ││ │Inginerie │dezvoltare rurală │ │ │ │ │ ││ │Economică în │ │ │ │ │ │ ││ │Agricultură şi │ │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││ │Rurală - Filiala │ │ │ │ │ │ ││ │Slatina │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 9. │Facultatea de │Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 120 ││ │Management, │în agricultură şi │ │ │ │ │ ││ │Inginerie │dezvoltare rurală │ │ │ │ │ ││ │Economică în │ │ │ │ │ │ ││ │Agricultură şi │ │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ ││ │Rurală - Filiala │ │ │ │ │ │ ││ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │Administraţie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Afaceri │ │Administrarea afacerilor │ AP │ ID │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Marketing │Marketing │ AP │ IF │ 180 │ 150 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 250 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Biologie │Biochimie │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │Biologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 120 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Chimie │Biochimie tehnologică │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │Chimie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 155 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimie (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Radiochimie │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Chimia mediului │ A │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 600 ││ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Drept │ A │ ID │ 240 │ 400 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5. │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │Filosofie │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 180 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6. │Facultatea de │Fizică │Biofizică │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică informatică │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │ │ │ │ │ ││ │ │aplicate │Fizică tehnologică │ A │ IF │ 240 │ 110 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7. │Facultatea de │Geografie │Cartografie │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │Geografie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului │ A │ IF │ 180 │ 250 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (la Călimăneşti) │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (la Drobeta-Turnu │ │ │ │ ││ │ │ │Severin) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (la Sighişoara) │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 195 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografie │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Planificare teritorială │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu │ │ │ │ ││ │ │ │Severin) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Geografia mediului │ A │ IF │ 180 │ 120 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8. │Facultatea de │Geologie │Geologie │ A │ IF │ 180 │ 55 ││ │Geologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Geofizică │Inginerie geologică │Geofizică │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie geologică │ A │ IF │ 240 │ 90 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 9. │Facultatea de │Istorie │Istoria artei │ A │ IF │ 180 │ 55 ││ │Istorie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 240 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie (la Sighişoara) │ AP │ IF │ 180 │ 55 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Relaţii internaţionale │ │ │ │ │ ││ │ │şi studii europene │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│10. │Facultatea de │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 120 ││ │Jurnalism şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ştiinţele │ │Comunicare şi relaţii publice │ A │ ID │ 180 │ 75 ││ │Comunicării │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Jurnalism │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Publicitate │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Publicitate │ AP │ ID │ 180 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│11. │Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O limbă şi │ │ │ │ ││ │Litere │ │literatură modernă │ A │ IF │ 180 │ 350 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Literatură universală şi comparată - │ │ │ │ ││ │ │ │O limbă şi literatură modernă │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Studii culturale │Etnologie │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Studii europene │ A │ IF │ 180 │ 120 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe administrative │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │ AP │ IFR │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe ale informării şi documentării │ A │ IF │ 180 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│12. │Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura neogreacă A-Limba şi │ │ │ │ ││ │Limbi şi │ │literatura modernă B/Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │Literaturi Străine│ │română B │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura rromani - Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura română/O limbă şi literatură modernă │ A │ IF │ 180 │ 21 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limbă şi literatură modernă - Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura coreeană (B) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limbă şi literatură modernă - Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura catalană (B) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │O limbă şi literatură modernă - Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura română/Limba şi literatura neogreacă │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │O limbă şi literatură modernă (A) - O │ │ │ │ ││ │ │ │limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromani │ A │ IF │ 180 │ 750 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - │ │ │ │ ││ │ │ │Limba şi literatura greacă veche B) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 180 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Traducere şi interpretare │ A │ IF │ 180 │ 180 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Studii culturale │Studii americane │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Studii iudaice │ A │ IF │ 180 │ 25 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│13. │Facultatea de │Calculatoare şi │Tehnologia informaţiei │ AP │ IF │ 240 │ 100 ││ │Matematică şi │tehnologia informaţiei │ │ │ │ │ ││ │Informatică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 300 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică │ A │ ID │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Matematici aplicate │ A │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 14.│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │Sociologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Asistenţă Socială │ │Asistenţă socială │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Sociologie │Antropologie │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 335 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 15.│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 330 ││ │Psihologie şi │ │ │ │ │ │ ││ │Ştiinţele │ │ │ │ │ │ ││ │Educaţiei ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ ID │ 180 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Buzău) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi │ │ │ │ ││ │ │ │preşcolar (la Focşani) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 90 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 16.│Facultatea de │Ştiinţe politice │Studii de securitate (cu module opţionale │ │ │ │ ││ │Ştiinţe Politice │ │în limbile română, engleză, franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe politice (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 110 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe politice (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 17.│Facultatea de │Teologie │Teologie baptistă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │Teologie Baptistă │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie baptistă didactică │ A │ IF │ 180 │ 25 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 18.│Facultatea de │Arte vizuale │Artă sacră │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │Teologie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ortodoxă │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 230 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală (în limbile greacă şi │ │ │ │ ││ │ │ │engleză) (la Atena, Grecia) │ AP │ IF │ 240 │ 50" │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│19. │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │Teologie │ │ │ │ │ │ ││ │Romano-Catolică │Teologie │Teologie romano-catolică asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Studii religioase │ AP │ IF │ 180 │ 50 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘-----------Subpct. 12 şi 18 ale pct. 5 al anexei 2 au fost modificate de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 27 septembrie 2013.6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Sănătate │Medicină**) │ A │ IF │ 360 │ 1500 ││ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Medicină (în limba engleză) │ AP │ IF │ 360 │ 200 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │Medicină Dentară │Sănătate │Medicină dentară**) │ A │ IF │ 360 │ 310 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │Farmacie │Sănătate │Farmacie**) │ A │ IF │ 300 │ 300 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Sănătate │Asistenţă de farmacie°) │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │Moaşe şi Asistenţă│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Medicală │ │Asistenţă dentară°) │ AP │ IF │ 180 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Asistenţă medicală generală │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Audiologie şi protezare auditivă°) │ AP │ IF │ 180 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Laborator clinic°) │ AP │ IF │ 180 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Moaşe │ A │ IF │ 240 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Radiologie şi imagistică°) │ AP │ IF │ 180 │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnică dentară │ A │ IF │ 180 │ 50 │├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ **) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale. │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │ Economie │Economie │Economie şi comunicare economică în afaceri │ A │ IF │ 180 │ 300 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2 │Facultatea de │Economie │Economie agroalimentară şi a mediului │ A │ IF │ 180 │ 375 ││ │Economie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Agroalimentară şi │ │ │ │ │ │ ││ │a Mediului │ │Economie agroalimentară şi a mediului │ AP │ ID │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │Administrarea │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Afacerilor, cu │ │Administrarea afacerilor (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │predare în limbi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │străine │ │Administrarea afacerilor (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii│ │ │ │ ││ │Comerţ │ │merceologie şi managementul calităţii │ A │ IF │ 180 │ 500 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii│ │ │ │ ││ │ │ │merceologie şi managementul calităţii(în limba │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ │engleză) │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii│ │ │ │ ││ │ │ │merceologie şi managementul calităţii │ A │ ID │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5. │Facultatea de │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 600 ││ │Management │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management (în limba engleză │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management (la Piatra-Neamţ) │ A │ ID │ 180 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6. │Facultatea de │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 450 ││ │Marketing │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Marketing (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 125 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Marketing │ AP │ IFR │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7. │Facultatea de │Cibernetică, statistică şi│ │ │ │ │ ││ │Cibernetică, │informatică economică │Cibernetică economică │ A │ IF │ 180 │ 220 ││ │Statistică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Informatică │ │Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 300 ││ │Economică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică economică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică economică │ A │ ID │ 180 │ 125 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Statistică şi previziune economică │ A │ IF │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8. │Facultatea de │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 500 ││ │Finanţe, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Asigurări, Bănci │ │Finanţe şi bănci (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │şi Burse de Valori│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Finanţe şi bănci (la Buzău) │ A │ ID │ 180 │ 50"│├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 9. │Facultatea de │Contabilitate │Contabilitate şi Informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 550 ││ │Contabilitate şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Informatică de │ │Contabilitate şi Informatică de gestiune │ AP │ IF │ 180 │ 125 ││ │Gestiune │ │(în limba engleză) │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi Informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 125 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 10.│Facultatea de │Economie şi afaceri │Economie şi afaceri Internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 460 ││ │Relaţii │Internaţionale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Economice │ │Economie şi afaceri Internaţionale │ A │ ID │ 180 │ 125 ││ │Internaţionale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economie şi afaceri Internaţionale(în limba engleză)│ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ AP │ IF │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 11.│Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │Administraţie şi │ │ │ │ │ │ ││ │Management │ │ │ │ │ │ ││ │Public │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 350 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘-------------Subpct. 2, 3, 7 şi 8 ale pct. 7 al anexei 2 au fost modificate de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 27 septembrie 2013.8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ A │ IF │ 240 │ 15 ││ │Interpretare │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Muzicală │ │Interpretare muzicală - Instrumente │ A │ IF │ 240 │ 70 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Muzică │Compoziţie muzicală │ A │ IF │ 240 │ 35 ││ │Compoziţie, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Muzicologie şi │ │Dirijat │ A │ IF │ 240 │ 5 ││ │Pedagogie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Muzicală │ │Muzică religioasă │ A │ IF │ 180 │ 5 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Muzicologie │ A │ IF │ 240 │ 5 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 41 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Arte vizuale │Arte plastice (fotografie - videoprocesarea │ │ │ │ ││ │Arte Plastice │ │computerizată a imaginii) │ A │ IF │ 180 │ 45 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) │ A │ IF │ 180 │ 140 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Arte vizuale │Artă murală │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │Arte Decorative şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Design │ │Arte textile - design textil │ A │ IF │ 180 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ceramică - sticlă - metal │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Design │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Modă - design vestimentar │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Scenografie şi eveniment artistic │ A │ IF │ 180 │ 20 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Arte vizuale │Conservare şi restaurare │ A │ IF │ 180 │ 10 ││ │Istoria şi Teoria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Artei │ │Istoria şi teoria artei │ A │ IF │ 180 │ 25 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Teatru şi artele │Artele spectacolului (actorie, regie, │ │ │ │ ││ │Teatru │spectacolului │păpuşi-marionete, coregrafie) │ A │ IF │ 180 │ 81 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Scenografie │ A │ IF │ 180 │ 12 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teatrologie (management cultural, jurnalism teatral)│ A │ IF │ 180 │ 11 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Cinematografie şi media │Cinematografie, fotografie, media (Regie │ │ │ │ ││ │Film │ │de film şi TV, imagine de film şi TV, │ │ │ │ ││ │ │ │multimedia: sunet-montaj, comunicare audiovizuală: │ │ │ │ ││ │ │ │scenaristică, publicitate media, filmologie) │ A │ IF │ 180 │ 66 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │Educaţie Fizică şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Sport │ │Educaţie fizică şi sportivă (în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ A │ IF │ 180 │ 112 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IFR │ 180 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │Kinetoterapie │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 150 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Ştiinţe administrative │Administraţie europeană │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │Administraţie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Publică │ │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică │ A │ ID │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Psihologie │Psihologie │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Relaţii internaţionale │ │ │ │ │ ││ │Ştiinţe Politice │şi studii europene │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe politice │ A │ ID │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 350 ││ │Comunicare şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Relaţii Publice │ │Publicitate │ AP │ IF │ 180 │ 80 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │ │ │ │ │ │ ││ │Management │Management │Management │ AP │ IF │ 180 │ 100 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘NOTĂPentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ universitar de lungă durată, înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 1998/1999, 1999/2000 şi 2000/2001, profilul şi specializarea obţinute sunt "Ştiinţe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială şi relaţii publice".13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Istorie │Arheologie │ A │ IF │ 180 │ 21 ││ │Istorie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Filologie │ │Arheologie (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Muzeologie │ A │ IF │ 180 │ 13 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbă şi literatură │Limba şi literatura franceză - Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura engleză │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura engleză │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura franceză │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare │ AP │ IF │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 90 ││ │Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor │ A │ ID │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 90 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 115 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ AP │ IF │ 240 │ 85 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie electronică │ │ │ │ │ ││ │ │şi telecomunicaţii │Electronică aplicată │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 45 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │Drept şi Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Sociale │ │Asistenţă socială │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Psihologie │Terapie ocupaţională │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ortodoxă │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 150 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1 │Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 80 ││ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie industrială │ │ │ │ │ ││ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 97 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia şi designul produselor textile │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2 │Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ IF │ 240 │ 61 ││ │Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Alimentară, │Ingineria produselor │ │ │ │ │ ││ │Turism şi │alimentare │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Protecţia Mediului│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Protecţia consumatorului şi a mediului │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management în│Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ │ │ │ ││ │ │agricultură şi dezvoltare │agroturism │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │rurală │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3 │Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │Ştiinţe Umaniste │ │engleză │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │şi Sociale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │ │ │germană │ AP │ IF │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 24 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Teologie │Teologie penticostală didactică │ AP │ IF │ 180 │ 90 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ AP │ IF │ 180 │ 60 ││ │Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Economice │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ AP │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │informatică economică │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 180 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 250 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Marketing │Marketing │ AP │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5. │Facultatea de │Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 75 ││ │Teologie │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6. │Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │Ştiinţe Exacte │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică aplicată (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7. │Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │Ştiinţe ale ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Educaţiei, │Psihologie │Psihologie │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │Psihologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Asistenţă Socială │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 130 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 60" │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8. │Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │Educaţie Fizică şi│ │ │ │ │ │ ││ │Sport │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 9. │Facultatea de │Arte vizuale │Design │ AP │ IF │ 180 │ 15 ││ │Design │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Design ambiental │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Modă-design vestimentar │ AP │ IF │ 180 │ 25 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘-------------Subpct. 1, 2, 5, 6, şi 7 ale pct. 14 al anexei 2 au fost modificate de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 27 septembrie 2013.15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1. │Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Inginerie │informaţiei │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ AP │ IF │ 240 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria produselor │ │ │ │ │ ││ │ │alimentare │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie chimică │Controlul şi securitatea produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie biochimică │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie energetică │Energetică industrială │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria şi managementul calităţii │ A │ IF │ 240 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 80 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 70 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2. │Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura engleză - Limba şi │ │ │ │ ││ │Litere │ │literatura franceză │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatură modernă (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - │ │ │ │ ││ │ │ │Limba şi literatura română │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare (engleză, franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3. │Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 95 ││ │Ştiinţe ale │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Mişcării, │ │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 60 ││ │Sportului şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Sănătăţii │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IF │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 77 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IFR │ 180 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Psihologie │Terapie ocupaţională │ AP │ IF │ 180 │ 150 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4. │Facultatea de │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică │ A │ IFR │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ AP │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5. │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ AP │ IF │ 180 │ 75 ││ │Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Economice │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IFR │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 60 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1 │Facultatea de │Ingineria │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 140 ││ │Inginerie │autovehiculelor ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Mecanică │ │Autovehicule rutiere │ A │ IFR │ 240 │ 125 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Autovehicule rutiere (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria │Ingineria transporturilor şi a traficului │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ │transporturilor │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie mecanică │ AP │ IFR │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie mecanică (în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ AP │ IF │ 240 │ 30 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2.│Facultatea de │Inginerie │Construcţii aerospaţiale │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Inginerie │aerospaţială │ │ │ │ │ ││ │Tehnologică şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Management │Inginerie industrială │Ingineria şi managementul calităţii │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │Industrial │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Maşini unelte şi sisteme de producţie │ A │ IF │ 240 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Ingineria şi managementul afacerilor │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 90 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie economică industrială │ A │ ID │ 240 │ 90 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Inginerie fizică │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │aplicate │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3 │Facultatea de │Ingineria materialelor │Informatică aplicată în ingineria materialelor │ AP │ IF │ 240 │ 25 ││ │Ştiinţa şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ingineria │ │Ştiinţa materialelor │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │Materialelor ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie industrială │Ingineria securităţii în industrie │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria sudării │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Matematică şi informatică aplicată în inginerie │ AP │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │aplicate │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4.│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ AP │ IF │ 240 │ 45 ││ │Inginerie │informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Electrică şi │ │Tehnologia informaţiei │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │Ştiinţa ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Calculatoarelor │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie electrică │Electrotehnică │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date°) │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie electronică │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │şi telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Informatică aplicată în inginerie electrică │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică industrială │ AP │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5.│Facultatea de │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Silvicultură şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Exploatări │Silvicultură │Cinegetică │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │Forestiere │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Cinegetică │ A │ ID │ 240 │ 125 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Exploatări forestiere │ A │ IF │ 240 │ 110 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 110 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6 │Facultatea de │Inginerie forestieră │Ingineria prelucrării lemnului │ A │ IF │ 240 │ 80 ││ │Ingineria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Lemnului │ │Ingineria prelucrării lemnului │ AP │ IFR │ 240 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria şi designul produselor finite din lemn │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management forestier │ AP │ IF │ 240 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7 │Facultatea de │Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Construcţii ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie civilă │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8.│Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │Alimentaţie şi │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Turism │ │Ingineria produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ │ │ │ ││ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ │ │ │ ││ │ │în agricultură şi │agroturism │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │dezvoltare rurală │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management în industria turismului │ AP │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 9.│Facultatea de │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │Matematică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Informatică │ │Informatică │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică aplicată │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică aplicată (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Matematici aplicate │ AP │ IF │ 180 │ 35 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 10 │Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Economice şi │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │Administrarea │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Afacerilor │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ AP │ ID │ 180 │ 70 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │informatică economică │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ AP │ ID │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │internaţionale │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Afaceri internaţionale │ AP │ ID │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Marketing │ AP │ ID │ 180 │ 70 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 11.│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │Psihologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ştiinţele │ │Psihologie │ AP │ ID │ 180 │ 60 ││ │Educaţiei ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ ID │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Psihopedagogie specială │ AP │ IF │ 180 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 12.│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │Educaţie Fizică şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Sporturi Montane │ │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ A │ IF │ 180 │ 45 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IFR │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 13.│Facultatea de │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ AP │ IF │ 240 │ 10 ││ │Muzică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Interpretare muzicală - Instrumente │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ IF │ 180 │ 20 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 14.│Facultatea de │Sănătate │Asistenţă medicală generală │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Laborator clinic │ AP │ IF │ 180 │ 45 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ AP │ IF │ 180 │ 45 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Medicină │ A │ IF │ 360 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 15.│Facultatea de │Limbă şi literatură │Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură │ │ │ │ ││ │Litere │ │modernă (franceză, germană)/Limbă şi literatură │ │ │ │ ││ │ │ │română │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ ││ │ │ │modernă (engleză, franceză, germană) │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ ││ │ │ │modernă (engleză, franceză, germană, maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate (franceză - engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limbi moderne aplicate (germană - engleză) │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Studii culturale │Studii americane (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 16.│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 300 ││ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Drept │ A │ IFR │ 240 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 17.│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │Sociologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Comunicare │Sociologie │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 18 │Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Design de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Produs şi Mediu │ │Ingineria valorificării deşeurilor │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Design industrial (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria sistemelor de energii regenerabile │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Ingineria designului de produs (în limba engleză) │ AP │ IF │ 240 │ 25 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 65 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Inginerie medicală │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Optometrie │ A │ IF │ 240 │ 50" │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘-----------Subpct. 1, 6, 7, 10, 15, 16 şi 18 ale pct. 16 al anexei 2 au fost modificate de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 27 septembrie 2013.17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1.│Facultatea de │Arhitectură │Arhitectură │ A │ IF │ 360 │ 125 ││ │Arhitectură şi │ │ │ │ │ │ ││ │Urbanism │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2.│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │Automatică şi │informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Calculatoare │ │Calculatoare (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia informaţiei │ A │ IF │ 240 │ 160 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 180 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Automatică şi informatică aplicată (în limba │ │ │ │ ││ │ │ │engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 45 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3 │Facultatea de │Inginerie civilă │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │Construcţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ IF │ 240 │ 130 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Construcţii civile, industriale şi agricole │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 80 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ IF │ 240 │ 110" │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4.│Facultatea de │Inginerie industrială │Design industrial │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │Construcţii de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Maşini │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 90 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba │ │ │ │ ││ │ │ │germană) │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba-Iulia) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba │ AP │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ │engleză │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Inginerie mecanică │ AP │ IF │ 240 │ 25 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ IF │ 240 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie economică industrială (la Bistriţa) │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie economică industrială (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie economică industrială (la Alba-Iulia) │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie economică industrială (la Satu Mare) │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Robotică (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Robotică (la Bistriţa) │ AP │ IF │ 240 │ 30 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5.│Facultatea de │Inginerie electronică │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 125 ││ │Electronică, │şi telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Telecomunicaţii │ │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │şi Tehnologia │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Informaţiei │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ ││ │ │ │şi energetic │ AP │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6.│Facultatea de │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Electrică │ │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Electrotehnică │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie energetică │Managementul energiei │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, electronic│ │ │ │ ││ │ │ │şi energetic │ AP │ IF │ 240 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Inginerie medicală │ A │ IF │ 240 │ 45 ││ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie medicală (la Bistriţa) │ AP │ IF │ 240 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7.│Facultatea de │Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ IF │ 240 │ 200 ││ │Instalaţii │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8.│Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ IF │ 240 │ 180 ││ │Mecanică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ AP │ IF │ 240 │ 35 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ │ │ │ ││ │ │ │alimentară (Alba Iulia) │ AP │ IF │ 240 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ │ │ │ ││ │ │ │alimentară │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ A │ IF │ 240 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sisteme şi echipamente termice (la Alba Iulia) │ AP │ IF │ 240 │ 35 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ IF │ 240 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 9.│Facultatea de │Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 67 ││ │Ingineria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Materialelor şi a │ │Ingineria procesării materialelor (la Zalău) │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Mediului │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa materialelor │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 10.│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Calculatoare │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Inginerie**) │informaţiei │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ IF │ 240 │ 45 ││ │ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie energetică │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ IF │ 240 │ 27 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ IF │ 240 │ 35 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ IF │ 240 │ 60 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 11.│Facultatea de │Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │Resurse Minerale ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │şi Mediu**) │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ IF │ 240 │ 53 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria valorificării deşeurilor │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Mine, petrol şi gaze │Inginerie minieră │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Prepararea substanţelor minerale utile │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Ştiinţa mediului │ A │ IF │ 180 │ 40 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 12.│Facultatea de │Arte vizuale │Arte plastice (pictură) │ A │ IF │ 180 │ 26 ││ │Litere**) ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi literatură │ │ │ │ ││ │ │ │modernă (engleză, franceză) │ A │ IF │ 180 │ 90 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Studii culturale │Etnologie │ A │ IF │ 180 │ 15 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Teologie │Teologie greco-catolică didactică │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie ortodoxă asistenţă socială (la Satu Mare) │ AP │ IF │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 13.│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia firmei │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │Ştiinţe**) ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Cibernetică, statistică │Informatică economică │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │şi informatică economică │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management │ AP │ IFR │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Matematică │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 16 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 14 │├────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│ **) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM). │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------Subpct. 3 al pct. 17 al anexei 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 730 din 25 septembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 27 septembrie 2013.18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1.│Facultatea de │Agronomie │Agricultură │ A │ IF │ 240 │ 95 ││ │Agricultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Agricultură │ A │ ID │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Agricultură (în limba franceză) │ A │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Agricultură (Viterbo - Italia) │ AP │ ID │ 240 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru │ │ │ │ ││ │ │ │agricultură şi industria alimentară │ AP │ IF │ 240 │ 45 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Montanologie │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Biologie │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Biologie │ A │ IFR │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ AP │ ID │ 240 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2.│Facultatea de │Horticultură │Horticultură │ A │ IF │ 240 │ 110 ││ │Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Horticultură │ A │ ID │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Horticultură (Viterbo - Italia) │ AP │ ID │ 240 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Peisagistică │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ IF │ 240 │ 80 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │ A │ IF │ 240 │ 75 ││ │ │în agricultură şi ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │dezvoltare rurală │Inginerie economică în agricultură │ A │ IFR │ 240 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie şi management în alimentaţia publică şi │ │ │ │ ││ │ │ │agroturism │ A │ IF │ 240 │ 90 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie şi management │Inginerie şi management în industria turismului │ AP │ IF │ 240 │ 75 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Silvicultură │Silvicultură │ A │ IF │ 240 │ 100 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3.│Facultatea de │Biotehnologii │Biotehnologii agricole │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │Zootehnie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Biotehnologii │ │Biotehnologii medical-veterinare │ AP │ IF │ 240 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Biotehnologii pentru industria alimentară │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Zootehnie │Piscicultură şi acvacultură │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Zootehnie │ A │ IF │ 240 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Zootehnie │ A │ ID │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Zootehnie (Viterbo - Italia) │ AP │ ID │ 240 │ 25 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4.│Facultatea de │Medicină veterinară │Medicină veterinară │ A │ IF │ 360 │ 235 ││ │Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Veterinară │ │Medicină veterinară (în limba engleză) │ AP │ IF │ 360 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Medicină veterinară (în limba franceză) │ AP │ IF │ 360 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie chimică │Controlul şi securitatea produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 90 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5.│Facultatea de │Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ A │ IF │ 240 │ 60 ││ │Ştiinţa şi │alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Tehnologia │ │Ingineria produselor alimentare │ AP │ IF │ 240 │ 50 ││ │Alimentelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ IF │ 240 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ ID │ 240 │ 50 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘19. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│Nr. │ │ │ Specializarea/Programul de studii universitare de │Acredi-│ Forma │ Număr │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ licenţă (locaţia geografică de desfăşurare*1) şi │ tare │ de │ de │ maxim ││ │ │ │ limba de predare*2)) │ (A)/ │învăţă-│credite│ de ││ │ │ │ │Autori-│mânt*3)│ de │ stu- ││ │ │ │ │zare de│ │studii │ denţi ││ │ │ │ │ func- │ │trans- │ care ││ │ │ │ │ţionare│ │ fera- │pot fi ││ │ │ │ │provi- │ │ bile │şcola- ││ │ │ │ │ zorie │ │ │rizaţi ││ │ │ │ │ (AP) │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 1.│Facultatea de │Calculatoare şi tehnologia│Ingineria informaţiei │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │Matematică şi │informaţiei │ │ │ │ │ ││ │Informatică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Informatică │Informatică │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică (în limba maghiară, la Odorheiu │ │ │ │ ││ │ │ │Secuiesc) │ AP │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Matematică │Matematică │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Matematică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Matematică informatică │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Matematică informatică (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 2 │Facultatea de │Fizică │Fizică │ A │ IF │ 180 │ 36 ││ │Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică informatică │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică informatică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică medicală │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Fizica mediului │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Fizică tehnologică │ A │ IF │ 240 │ 20 ││ │ │aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Fizică tehnologică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 240 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie medicală │ AP │ IF │ 240 │ 25 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 3.│Facultatea de │Chimie │Chimie │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │Chimie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Inginerie Chimică │ │Chimie (în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimie (în limba franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimie (în limba germană) │ AP │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimie (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 45 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie chimică │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │ │ │ ││ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │ │ │ ││ │ │ │petrochimie şi carbochimie (în limba germană) │ A │ IF │ 240 │ 10 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ │ │ │ ││ │ │ │petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 240 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ A │ IF │ 240 │ 45 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia │ │ │ │ ││ │ │ │mediului │ A │ IF │ 240 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ingineria şi informatica proceselor chimice şi │ │ │ │ ││ │ │ │biochimice │ A │ IF │ 240 │ 45 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Inginerie biochimică │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ │ │ │ ││ │ │ │nanomateriale │ A │ IF │ 240 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ │ │ │ ││ │ │ │nanomateriale (în limba engleză) │ A │ IF │ 240 │ 10 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 4 │Facultatea de │Biologie │Biochimie │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │Biologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Geologie │ │Biologie │ A │ IF │ 180 │ 65 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Biologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Geologie │Geologie │ A │ IF │ 180 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geologie (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Inginerie geologică │Inginerie geologică │ A │ IF │ 240 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe inginereşti │Biotehnologii industriale │ AP │ IF │ 240 │ 30 ││ │ │aplicate │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 5.│Facultatea de │Geografie │Cartografie │ A │ IF │ 180 │ 70 ││ │Geografie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului │ A │ IF │ 180 │ 500 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului │ AP │ ID │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (în limba maghiară, la │ │ │ │ ││ │ │ │Gheorgheni) │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (la Bistriţa) │ A │ IF │ 180 │ 85 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (la Gheorgheni) │ A │ IF │ 180 │ 84 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (la Sighetu Marmaţiei) │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografia turismului (la Zalău) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografie │ A │ IF │ 180 │ 130 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografie (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Geografie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Planificare teritorială │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Planificare teritorială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Geografia mediului (la Sighetu Marmaţiei) │ AP │ IF │ 180 │ 50 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 6.│Facultatea de │Ingineria mediului │Ingineria mediului │ AP │ IF │ 240 │ 45 ││ │Ştiinţa şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ingineria Mediului│ │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţa mediului │Geografia mediului │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa mediului │ A │ IF │ 180 │ 140 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţa mediului (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 140 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 7.│Facultatea de │Drept │Drept │ A │ IF │ 240 │ 550 ││ │Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Drept │ A │ ID │ 240 │ 150 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 8.│Facultatea de │Limbă şi literatură │Filologie clasică │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │Litere │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │ │ │română/maghiară/modernă/latină/greacă veche/ebraică/│ │ │ │ ││ │ │ │Literatură universală şi comparată │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │ │ │română/maghiară/modernă/latină/greacă veche/ebraică/│ │ │ │ ││ │ │ │Literatură universală şi comparată │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura│ │ │ │ ││ │ │ │română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura modernă (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ ││ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, │ │ │ │ ││ │ │ │chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba │ │ │ │ ││ │ │ │greacă veche/Literatură universală şi comparată │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura maghiară │ AP │ IF │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, │ │ │ │ ││ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - │ │ │ │ ││ │ │ │Limba şi literatura română/Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │ │ │maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, │ │ │ │ ││ │ │ │italiană, spaniolă)/Latină/Greacă veche/Ebraică/ │ │ │ │ ││ │ │ │Literatură universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 462 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │ │ │maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, │ │ │ │ ││ │ │ │italiană, spaniolă)/latină/greacă veche/ebraică/ │ │ │ │ ││ │ │ │Literatură universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română/Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │ │ │maghiară/Literatură universală şi comparată/Limbi │ │ │ │ ││ │ │ │şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ ││ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, │ │ │ │ ││ │ │ │finlandeză, japoneză)/Limbi şi literaturi clasice │ │ │ │ ││ │ │ │(latină) - Limba şi literatura chineză │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura română/Limba şi literatura │ │ │ │ ││ │ │ │maghiară/Literatură universală şi comparată/Limbi │ │ │ │ ││ │ │ │şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ ││ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, │ │ │ │ ││ │ │ │finlandeză, japoneză)/Limbi şi literaturi clasice │ │ │ │ ││ │ │ │(latină) - Limba şi literatura coreeană │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura│ │ │ │ ││ │ │ │română/maghiară/modernă (în limbile engleză, │ │ │ │ ││ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, │ │ │ │ ││ │ │ │ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/ │ │ │ │ ││ │ │ │greacă veche/Literatură universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limbă şi literatură japoneză - limba şi literatura │ │ │ │ ││ │ │ │română/maghiară/modernă/latină/greacă veche/ebraică/│ │ │ │ ││ │ │ │Literatură universală şi comparată │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limbă şi literatură norvegiană - limba şi literatură│ │ │ │ ││ │ │ │română/maghiară/modernă/latină/greacă veche/ │ │ │ │ ││ │ │ │ebraică/Literatură universală şi comparată │ AP │ IF │ 180 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limbă şi literatură română/maghiară/modernă │ │ │ │ ││ │ │ │(în limbile engleză, germană, franceză, rusă, │ │ │ │ ││ │ │ │italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă │ │ │ │ ││ │ │ │(ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, │ │ │ │ ││ │ │ │japoneză)/latină/greacă veche/ebraică/Literatură │ │ │ │ ││ │ │ │universală şi comparată │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Literatură universală şi comparată - Limba şi │ │ │ │ ││ │ │ │literatura modernă (engleză, franceză, germană, │ │ │ │ ││ │ │ │italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, │ │ │ │ ││ │ │ │finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Limbă şi literatură maghiară/Limbă şi literatură │ │ │ │ ││ │ │ │română/Limbă şi literatură modernă (engleză, germană│ │ │ │ ││ │ │ │franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, │ │ │ │ ││ │ │ │norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană)│ │ │ │ ││ │ │ │- Literatură universală şi comparată (în limba │ │ │ │ ││ │ │ │maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 35 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ IF │ 180 │ 180 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Studii culturale │Etnologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Studii culturale (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 30 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 9.│Facultatea de │Filosofie │Filosofie │ A │ IF │ 180 │ 105 ││ │Istorie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Filosofie │ │Filosofie │ A │ ID │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Filosofie (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Filosofie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Istorie │Arheologie │ A │ IF │ 180 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Arheologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Arhivistică │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Arhivistică (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 10 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istoria artei │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istoria artei (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie │ A │ IF │ 180 │ 264 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie │ A │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 10 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Istorie (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Relaţii internaţionale │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 35 ││ │ │şi studii europene ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba franceză) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 15 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Studii culturale │Etnologie │ A │ IF │ 180 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Turism cultural │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Turism cultural (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Studii iudaice │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării │Ştiinţe ale informării şi documentării │ A │ IF │ 180 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe ale informării şi documentării (în limba │ │ │ │ ││ │ │ │maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 10 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe politice │Studii de securitate │ AP │ IF │ 180 │ 150 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 10.│Facultatea de │Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 120 ││ │Sociologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Asistenţă Socială │ │Asistenţă socială │ A │ ID │ 180 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Asistenţă socială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Asistenţă socială (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Sociologie │Antropologie │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Antropologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Resurse umane │ AP │ IF │ 180 │ 120 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Resurse umane (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sociologie │ A │ IF │ 180 │ 125 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sociologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 11.│Facultatea de │Psihologie │Psihologie │ A │ IF │ 180 │ 240 ││ │Psihologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Ştiinţe ale │ │Psihologie │ A │ ID │ 180 │ 175 ││ │Educaţiei │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Psihologie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Psihologie (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ ID │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară) │ AP │ ID │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară, la Târgu Mureş) │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară, la Târgu Secuiesc) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Năsăud) │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Năsăud) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Sibiu) │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Sibiu) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Sighetu Marmaţiei) │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Sighetu Marmaţiei) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Târgu Mureş) │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Târgu Mureş) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(la Vatra Dornei) │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba germană, la Sibiu) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară, la Satu Mare) │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară, la Satu Mare) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogie │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Pedagogie (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Psihopedagogie specială │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Psihopedagogie specială (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 65 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 12.│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ IF │ 180 │ 220 ││ │Ştiinţe Economice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │şi Gestiunea │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │ 120 ││ │Afacerilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) │ AP │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ │ │ │ ││ │ │ │(la Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ │ │ │ ││ │ │ │(la Sfântu Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia firmei (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia firmei (în limba maghiară, │ │ │ │ ││ │ │ │la Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 80 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia firmei (în limba maghiară, │ AP │ ID │ 180 │ 50 ││ │ │ │la Sfântu Gheorghe) │ │ │ │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │informatică economică ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Informatică economică │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Statistică şi previziune economică │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ IF │ 180 │ 400 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A │ ID │ 180 │ 175 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba franceză) │ AP │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ │ │ │ ││ │ │ │(la Sighetu Marmaţiei) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune │ │ │ │ ││ │ │ │(la Sighetu Marmaţiei) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Economie │Economie agroalimentară şi a mediului │ A │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economie generală │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Economie şi afaceri │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │internaţionale ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale (în limba │ │ │ │ ││ │ │ │germană) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale (în limba │ │ │ │ ││ │ │ │germană) │ A │ ID │ 180 │ 25 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ IF │ 180 │ 240 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Finanţe şi bănci │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Finanţe şi bănci (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Finanţe şi bănci (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Finanţe şi bănci (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 180 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Management (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Marketing │Marketing │ A │ IF │ 180 │ 250 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Marketing │ A │ ID │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Marketing (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Marketing (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │ 25 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 13.│Facultatea de │Management │Management │ A │ IF │ 180 │ 250 ││ │Studii Europene ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Relaţii internaţionale │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ IF │ 180 │ 410 ││ │ │şi studii europene ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ ID │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba engleză) │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Studii culturale │Studii americane (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe administrative │Administraţie europeană │ A │ IF │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 14.│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A │ IF │ 180 │ 300 ││ │Business │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor │ A │ ID │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor (la Bistriţa) │ AP │ IF │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate│ AP │ IF │ 180 │ 150 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate│ AP │ ID │ 180 │ 75 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 15 │Facultatea de │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A │ IF │ 180 │ 300 ││ │Ştiinţe Politice, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Administrative şi │ │Administraţie publică │ A │ ID │ 180 │ 150 ││ │ale Comunicării │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (în limba germană, │ │ │ │ ││ │ │ │la Satu Mare) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (în limba maghiară, │ │ │ │ ││ │ │ │la Satu Mare) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (în limba maghiară, │ │ │ │ ││ │ │ │la Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (în limba maghiară, │ │ │ │ ││ │ │ │la Sfântu Gheorghe) │ A │ ID │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (la Bistriţa) │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (la Bistriţa) │ AP │ ID │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (la Satu Mare) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (la Satu Mare) │ AP │ ID │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) │ A │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) │ AP │ ID │ 180 │ 20 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Servicii şi politici de sănătate (Public Health) │ AP │ IF │ 180 │ 50 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A │ IF │ 180 │ 145 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │ A │ ID │ 180 │ 75 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Jurnalism │ A │ IF │ 180 │ 200 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Jurnalism │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Jurnalism (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Jurnalism (în limba germană) │ A │ IF │ 180 │ 15 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Jurnalism (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 35 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Publicitate │ AP │ IF │ 180 │ 100 ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ IF │ 180 │ 100 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe politice │ A │ ID │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe politice (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 25 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Ştiinţe politice (în limba engleză) │ A │ IF │ 180 │ 25" │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 16.│Facultatea de │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IFR │ 180 │ 75 ││ │Educaţie Fizică şi│ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Sport │ │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ IF │ 180 │ 228 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 60 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa) │ A │ IF │ 180 │ 40 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ IF │ 180 │ 70 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Sport şi performanţă motrică (în limba maghiară) │ AP │ IF │ 180 │ 30 ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Kinetoterapie │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ IF │ 180 │ 76 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │ │ │ │ ││ │ │ │(în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 24 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 17.│Facultatea de │Arte vizuale │Artă sacră │ A │ IF │ 180 │ 150 ││ │Teologie Ortodoxă ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │Teologie │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ IF │ 240 │ 101 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 18.│Facultatea de │Teologie │Teologie greco-catolică asistenţă socială │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │Teologie Greco- │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │Catolică │ │Teologie greco-catolică didactică │ A │ IF │ 180 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie greco-catolică pastorală │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) │ A │ IF │ 240 │ 50 ││ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ │ │ │Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) │ A │ IF │ 240 │ 30 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ 19.│Facultatea de │Muzică │Pedagogie muzicală (în limba maghiară) │ A │ IF │ 180 │ 20 ││ │Teologie Reformată├──────────────────────────┼──────────────────────────────