HOTĂRÂRE nr. 439 din 15 iunie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii(actualizată până la data de 19 iunie 2013*)
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 144 din 7 martie 2007; HOTĂRÂREA nr. 475 din 26 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 538 din 5 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 869 din 14 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 228 din 14 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 381 din 6 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 278 din 5 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 513 din 14 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 546 bis din 4 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 305/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 12 septembrie 2005, se abrogă.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Iulian GîlcăBucureşti, 15 iunie 2006.Nr. 439.  +  AnexăREGULAMENT 15/06/2006