ORDIN nr. 90 din 27 martie 2007(*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide(actualizat până la data de 26 februarie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.321 din 2 noiembrie 2006
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 280 din 7 martie 2007
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 90 din 27 martie 2007
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 5 din 31 ianuarie 2008, ORDINUL nr. 59 din 25 iunie 2008, ORDINUL nr. 15 din 30 martie 2009, ORDINUL nr. 53 din 11 iunie 2010; ORDINUL nr. 104 din 5 august 2010; ORDINUL nr. 115 din 13 octombrie 2010; ORDINUL nr. 5 din 21 ianuarie 2011; ORDINUL nr. 121 din 28 decembrie 2011, ORDINUL nr. 31 din 18 aprilie 2012; ORDINUL nr. 52 din 27 iulie 2012; ORDINUL nr. 82 din 28 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 2 din 4 ianuarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 91, 35 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 6.147 din 2 noiembrie 2006,ministrul sănătăţii publice, ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian Avram  +  AnexăNORMA 27/03/2007