ORDIN nr. 1.321 din 2 noiembrie 2006(*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide(actualizat până la data de 11 mai 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.321 din 2 noiembrie 2006
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 280 din 7 martie 2007
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 90 din 27 martie 2007
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 mai 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.164 din 21 decembrie 2007; ORDINUL nr. 1.002 din 19 mai 2008; ORDINUL nr. 233 din 27 februarie 2009; ORDINUL nr. 907 din 8 iunie 2010, ORDIN nr. 1.090 din 3 august 2010, ORDINUL nr. 1.240 din 20 septembrie 2010; ORDINUL nr. 1.594 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 1.377 din 23 septembrie 2011; ORDINUL nr. 209 din 7 martie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 91, 35 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 6.147 din 2 noiembrie 2006,ministrul sănătăţii publice, ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian Avram  +  AnexăNORMA 02/11/2006