HOTĂRÎRE nr. 21 din 10 ianuarie 1991privind înfiinţarea Institutului Biblic Baptist de grad universitar din Oradea
EMITENT
  • Guvern
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 17 ianuarie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul biblic baptist de grad universitar, cu o durată de 4 ani, în municipiul Oradea, începînd cu anul universitar 1990/1991.Institutul prevăzut la alineatul precedent va funcţiona cu facultăţi pentru pregătirea personalului de cult şi pentru instituţiile de caritate ale cultului.  +  Articolul 2Toate cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale institutului se suporta de către cult fără a solicita subvenţii de la bugetul statului.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN-------