HOTĂRÂRE nr. 32 din 11 decembrie 2009 (*actualizată*)privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali(actualizată până la data de 23 aprilie 2013*)
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL AL ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI ŞI MOAŞELOR DIN ROMÂNIA
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 19 din 1 octombrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 25 din 3 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 11 din 21 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 18 alin. (2) şi ale art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în şedinţa din data de 11 decembrie 2009, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Ordinului AsistenţilorMedicali Generalişti, Moaşelor şiAsistenţilor Medicali din România,Mircea TimofteBucureşti, 11 decembrie 2009.Nr. 32.  +  AnexăMETODOLOGIE 11/12/2009