NORME METODOLOGICE nr. P/608 din 15 aprilie 1998privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI Nr. 773 din 21 aprilie 1998
  • CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI Nr. P/608 din 15 aprilie 1998
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 mai 1998    NORME METODOLOGICE nr. 773 din 21 aprilie 1998